Hoitoon Suomesta ulkomaille

Voit halutessasi matkustaa hoitoon toiseen EU- tai Eta-maahan, Sveitsiin, Isoon-Britanniaan tai Pohjois-Irlantiin. Kela korvaa kustannukset siten kuin olisit saanut hoitoa vastaavassa tilanteessa Suomen julkisessa terveydenhuollossa. Kela kysyy tarvittavat tiedot hyvinvointialueeltasi. Selvitä huolellisesti etukäteen hoitoon liittyvät käytännön asiat. Tälle sivulle on koottu niistä muistilista avuksesi.


Muista nämä

Selvitä kohdemaa ja hoitopaikka

Sovi käytännön järjestelyistä ja matkusta hoitoon

Maksa hoitoon liittyvät kustannukset ja hae niistä korvauksia

Voit käyttää terveyspalveluja EU-alueella

Jos asut EU-maassa, voit matkustaa toiseen EU-maahanEU-alueelle käyttämään julkisia ja yksityisiä terveyspalveluja. Kustannukset korvataan siten kuin olisit saanut hoitoa vastaavassa tilanteessa Suomen julkisessa terveydenhuollossa. Saat hoidosta korvauksia enintään summalla, joka vastaisi omalla hyvinvointialueellasi saamasi vastaavan hoidon kustannuksia. Maksat hoidostasi kuitenkin aina vähintään asiakasmaksun. Voit saada korvauksia toisessa EU- tai Eta-maassa, Sveitsissä, Isossa-Britanniassa tai Pohjois-Irlannissa saamastasi hoidosta.

Huomaathan, että hoito annetaan aina kohdemaan lainsäädännön ja terveydenhuoltojärjestelmän mukaisesti.

Myös potilasvahinkoihin sovelletaan hoitoa antaneen maan lainsäädäntöä. Tämä tarkoittaa sitä, että vahinko on selvitettävä hoidonantajan kanssa ja mahdolliset korvaukset haetaan kyseisen maan viranomaisilta. Suomen potilasvakuutus ei kata ulkomailla sattuneita vahinkoja.

Mitä on hoitoon hakeutuminen?

Hoitoon hakeutuminen tarkoittaa, että matkustat asuinmaastasi varta vasten toiseen maahan saamaan hoitoa. Jos saat ulkomailla hoitoa äkillisen sairastumisen tai tapaturman takia, kyseessä ei ole hoitoon hakeutuminen.

Ennakkoluvalla vai ilman?

Kustannusten kannalta hoitoon hakeutumisessa on kaksi vaihtoehtoa, EU-asetuksen mukaisella ennakkoluvalla tai ilman ennakkolupaa. Yleisempi tapa, josta kerromme tällä sivulla, on matkustaa hoitoon ilman ennakkolupaa, jolloin maksat itse kaikki hoitoon liittyvät kustannukset ja haet niistä Kela-korvauksia jälkikäteen.

Voit myös hakea Kelasta ennakkolupaa eli maksusitoumusta.
– Lue lisää ennakkoluvasta ja millä perusteilla se voidaan myöntää

Lue esimerkkitarinat

Pohditko hoitoa ulkomailla? Tutustu Jorman ja Leenan tarinoihin.

Jorman hammashoito Virossa
– Hoitoon hakeutuminen ilman ennakkolupaa

Leenan kaksosraskauden hoito Saksassa
– Hoitoon hakeutuminen ennakkoluvalla

Kun haluat mennä ulkomaille hoitoon

Selvitä kohde

  • Selvitä mahdollisuuksiasi saada tarvitsemaasi hoitoa toisessa maassa
  • Etsi sopiva hoitopaikka ja tarkista, että hoidon antajalla on lupa toiminnalleen

Sovi käytännön järjestelyistä

  • Sovi hoidon ajankohdasta ja maksuista
  • Varmista millä kielellä saat hoitoa ja järjestä tarvittaessa tulkkaus
  • Hanki lääkäriltä lähete, jos sellaista edellytetään. Jos ulkomailla saamasi hoito vaatisi Suomessa lähetteen, sinulla täytyy olla lähete, jotta voit saada hoidosta korvauksia.

Muista potilasasiakirjat ja käännökset

  • Käännätä potilasasiakirjasi ja toimita ne hoidon antajalle
  • Pyydä hoidon antajalta kaikki sinuun liittyvät asiakirjat ja tuo ne mukanasi Suomeen
  • Käännätä asiakirjat suomeksi, jos tarvitset jatkohoitoa

Maksa kustannukset ja hae korvauksia

  • Maksa kaikki hoitoon liittyvät kustannukset ja ota kuitit talteen
  • Hae Kelasta korvauksia kuuden kuukauden kuluessa maksusta

Miten löydät hoitopaikan

Sopivaa hoitopaikkaa voit etsiä esimerkiksi eri maiden verkkosivustojen kautta. Lisätietoa eri maiden terveydenhuollon käytännöistä ja palveluista saat maakohtaisilta sivuiltamme. Voit myös ottaa yhteyttä kohdemaan Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspisteeseen. Paikallisilta potilasjärjestöiltä voit tiedustella, kuinka tiettyä sairautta hoidetaan kohdemaassa.

Käytännön järjestelyt

Selvitä ja sovi valitsemasi hoitopaikan kanssa käytännön järjestelyistä ja maksuista. Huolehdi tarvittaessa siitä, että potilasasiakirjat käännetään hoidon antajan ymmärtämälle kielelle. Muista ottaa asiakirjat mukaasi hoitopaikkaan. Hoidon jälkeen pyydä hoidon antajalta potilasasiakirjat mukaasi, ja käännätä ne suomeksi, jos tarvitset jatkohoitoa Suomessa.

Kustannukset ja maksut

Kun lähdet hoitoon ilman ennakkolupaa, maksat itse kaikki hoitoon liittyvät kustannukset, kuten lääkkeet, oleskelun ja tulkkauksen. Voit hakea niistä jälkikäteen Kela-korvauksia. Toinen tapa on hakea Kelasta maksusitoumusta eli ennakkolupaa.

Mitä korvauksia saat hoidosta

Jos olet varta vasten matkustanut hoitoon toiseen EU- tai Eta-maahan, Sveitsiin, Isoon-Britanniaan tai Pohjois-Irlantiin, Kela korvaa annettua hoitoa enintään summalla, joka vastaisi omalla hyvinvointialueellasi saamaasi vastaavan hoidon kustannuksia. Maksat kuitenkin hoidosta aina asiakasmaksun. KHoidon korvattavuuden uksenedellytyksenä on, että hoito on lääketieteellisesti tarpeellista ja kuuluu Suomen terveydenhuollon palveluvalikoimaan. Lisäksi tarvitset hoitoon lähetteen, jos lähete tarvittaisiin vastaavan hoitoon Suomen julkisessa terveydenhuollossa. korvauksen edellytyksenä on, että ulkomailla annetun hoidon korvattavuus edellyttää lähetettä, jos lähetettä vaadittaisiin asioidessasi Suomessa julkisessa terveydenhuollossatarvitset lähetteen saamaasi hoitoon, jos lähete olisi vaadittu vastaavassa tilanteessa Suomen julkisessa terveydenhuollossa. Hae Kelasta korvauksia 6 kuukauden kuluessa siitä, kun olet maksanut hoidon.

Voit halutessasi kysyä etukäteen Kelasta, millaisia korvauksia voit saada hoidosta. Hae ennakkoilmoitusta hyvissä ajoin ennen hoitoon hakeutumista.

Entä jos sattuu potilasvahinko?

Potilasvahinkoihin sovelletaan hoitoa antaneen maan lainsäädäntöä. Jos ulkomailla sattuu potilasvahinko, hae korvausta siitä maasta, jossa sait hoitoa. Et voi hakea Suomesta korvausta potilasvahingosta, joka on sattunut ulkomailla. Kohdemaan yhteyspiste neuvoo, miten toimia ongelmatilanteessa.