Muutto ulkomaille opiskelijana tai tutkijana

Ulkomailla asuminen opiskelun vuoksi katsotaan yleensä tilapäiseksi oleskeluksi. Pysyt yleensä opiskelusi ajan Suomen sairausvakuutuksessa. Voit käyttää terveyspalveluja maassa, jonne lähdet opiskelemaan.


Jos muutat Suomesta ulkomaille opiskelemaan tai jatko-opiskelemaan tai tekemään palkatonta harjoittelua tai tutkimusta, kuulut yleensä Suomen sairausvakuutukseen. EU- ja Eta-maissa, Isossa-Britanniassa ja Sveitsissä saat hoidon eurooppalaisella sairaanhoitokortilla. Jos lähdet EU-maiden ulkopuolelle, on suositeltavaa ottaa yksityisvakuutus sairastumisen varalle.

Jos muutat ulkomaille suorittamaan opintoihisi liittyvää palkallista harjoittelua, sillä voi olla vaikutusta sairausvakuuttamiseesi Suomessa.

Toimi lähtiessäsi näin:

  1. Ulkomaille muutosta on ilmoitettava Kelaan, jos sinulle maksetaan jotain Kelan etuutta tai jos sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti. Tilaa tarvittaessa Kelasta eurooppalainen sairaanhoitokortti.
  2. Ilmoita Kelaan aina, jos teet ulkomailla työtä.
  3. Tee muuttoilmoitus myös Digi-ja väestötietovirastoon.

Muutto opiskelijana tai tutkijana EU- tai Eta-maahan, Isoon-Britanniaan tai Sveitsiin

Hoito uudessa maassa: Saat lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa toisessa EU- ja Eta-maassa, Isossa-Britanniassa ja Sveitsissä oleskelun aikana, kun näytät eurooppalaisen sairaanhoitokortin.

Hoito Suomessa: Suomessa saat hoitoa vastaavasti kuin ennenkin. Kotikuntalaisena sinulla on oikeus käyttää julkisen terveydenhuollon palveluja. Jos kotikuntasi ei säily Suomessa, tarvitset Kelan myöntämän todistuksen oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa, jolla osoitat oikeutesi hoitoon julkisessa terveydenhuollossa. Sinulla on oikeus korvaukseen yksityisen terveydenhuollon kustannuksista sekä lääkeostojen ja sairauden hoidon vuoksi tehtyjen matkojen kustannuksista.

Kela myöntää tarvittavat hoito-oikeustodistukset, kun ilmoitat muutostasi Kelaan.

Muutto opiskelijana tai tutkijana Kanadan Quebeciin

Hoito uudessa maassa: Suomen ja Kanadan Quebecin sosiaaliturvasopimusjärjestely koskee Quebecissa annettavaa lääkäri- ja sairaalahoitoa sekä osin hammashoitoa. Sopimuksen perusteella hoitoa voivat Quebecissa saada sinne tilapäisesti muuttava

  • vaihto-opiskelija tai tutkinto-opiskelija
  • tutkija
  • toisen asteen koulutukseen tai korkeakouluopintoihin liittyvää harjoittelua suorittava opiskelija
  • edellä mainitun henkilön mukana muuttava perheenjäsen.

Hoidon saaminen edellyttää, että rekisteröidyt ensin Quebecin sairausvakuutuslaitoksessa. Voit hakea rekisteröintilomaketta vapaamuotoisesti Kelan asiointipalvelussa, puhelimitse tai Kelan toimistossa. Quebecin sairausvakuutuslaitos edellyttää myös voimassaolevaa maahantuloasiakirjaa. Lisäksi opiskelijalta ja tutkijalta vaaditaan todistus kirjoittautumisesta opiskelijaksi (esimerkiksi oppilaitoksen läsnäolotodistus) tai hyväksymisestä tutkijaksi tai harjoittelijaksi.

Hoito Suomessa: Jos sinulla säilyy kotikunta Suomessa, saat hoidon Suomen julkisessa terveydenhuollossa kotikuntalaisen asiakasmaksulla kuten ennenkin. Jos sinulla ei ole muuttosi jälkeen enää kotikuntaa Suomessa, olet oikeutettu Suomessa ainoastaan kiireelliseen hoitoon. Vastaat itse hoidon kustannuksista. Sinulla on oikeus korvaukseen yksityisen terveydenhuollon kustannuksista sekä lääkeostojen ja sairauden hoidon vuoksi tehtyjen matkojen kustannuksista.

Muutto opiskelijana tai tutkijana Australiaan

Hoito uudessa maassa: Suomen ja Australian sosiaaliturvasopimusjärjestely ei koske Australiassa tilapäisesti oleskelevia opiskelijoita ja tutkijoita. Tarvitset yksityisvakuutuksen, joka kattaa sairaanhoidon ja lääkeostojen kustannukset. Voit myös hakea Kelasta korvausta äkillisestä sairastumisesta. Korvaukset ovat vastaavia kuin yksityisen terveydenhuollon korvaukset Suomessa.

Hoito Suomessa: Jos sinulla säilyy kotikunta Suomessa, saat hoidon Suomen julkisessa terveydenhuollossa kotikuntalaisen asiakasmaksulla kuten ennenkin. Jos sinulla ei ole muuttosi jälkeen enää kotikuntaa Suomessa, olet oikeutettu Suomessa ainoastaan kiireelliseen hoitoon. Vastaat itse hoidon kustannuksista. Sinulla on oikeus korvaukseen yksityisen terveydenhuollon kustannuksista sekä lääkeostojen ja sairauden hoidon vuoksi tehtyjen matkojen kustannuksista.

Muutto opiskelijana tai tutkijana EU-maiden ulkopuolelle

Hoito uudessa maassa: Kun oleskelet opiskelijana tai tutkijana muualla kuin EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä, saat hoitoa oleskelumaassa paikallisen lainsäädännön mukaan. Muualla kuin EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä vastaat yleensä itse hoidostasi aiheutuvista kustannuksista. Selvitä etukäteen esimerkiksi oppilaitokselta tai vakuutusyhtiöltä, tarvitsetko yksityisvakuutuksen terveyspalvelujen käyttämistä varten. Voit myös hakea Kelasta korvausta äkillisestä sairastumisesta. Korvaukset ovat vastaavia kuin yksityisen terveydenhuollon korvaukset Suomessa.

Hoito Suomessa: Jos sinulla säilyy kotikunta Suomessa, saat hoidon Suomen julkisessa terveydenhuollossa kotikuntalaisen asiakasmaksulla kuten ennenkin. Jos sinulla ei ole muuttosi jälkeen enää kotikuntaa Suomessa, olet oikeutettu Suomessa ainoastaan kiireelliseen hoitoon. Vastaat itse hoidon kustannuksista. Sinulla on oikeus korvaukseen yksityisen terveydenhuollon kustannuksista sekä lääkeostojen ja sairauden hoidon vuoksi tehtyjen matkojen kustannuksista.