Terveydenhuollon työntekijöille

Näille sivuille on koottu tietoa terveydenhuollon työntekijöille, jotka esimerkiksi palvelevat ulkomaalaisia asiakkaita tai suomalaisia asiakkaita jotka ovat hakeutumassa hoitoon ulkomaille. Sivuilla kerrotaan muun muassa ulkomailta tulevien potilaiden hoitoon pääsystä Suomen julkiseen terveydenhuoltoon, hoitokustannusten laskutuksesta sekä potilaan lähettämisestä hoitoon ulkomaille.


Kela ja sairaanhoito kansainvälisissä tilanteissa

Jos tarvitset lisätietoja asiakkaan oikeudesta saada terveyspalveluja Suomessa tai ulkomailla, ole yhteydessä Kelan kansainvälisten asioiden keskukseen. Myös hoitokustannusten valtion korvaukseen liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä kansainvälisten asioiden keskukseen.

Kelan chatissa voit kysyä kaikista sairauden ja työkyvyttömyyden perusteella maksettavista etuuksista. Chatissa neuvonta on yleisneuvontaa, joten sen kautta et voi kysyä yksittäisen henkilön asioista.

Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste

Jokaisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa on oma rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspisteensä. Suomessa Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste toimii Kelan yhteydessä. Se välittää yleisellä tasolla tietoa rajat ylittävästä terveydenhuollosta ja siihen liittyvien lakien ja sopimusten toimeenpanosta. Yhteyspiste tarjoaa tietoa ensisijaisesti EU-terveydenhoito.fi-sivustolla. Lisäksi yhteyspiste palvelee sähköpostitse osoitteessa yhteyspiste@kela.fi.

Maakohtaista tietoa terveyspalveluista -sivuille on koottu tietoa terveyspalveluista yli 50 maassa. Hoitoon liittyvistä kysymyksistä saat lisätietoja kohdemaan viranomaisilta ja kansallisilta rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspisteiltä.

Kanta-palvelut

Kanta-palveluiden vastuualueita ovat erityisesti Resepti-palvelu, Potilastiedon arkisto, Lääketietokanta ja potilaan suostumusten hallinnointi. Kanta-palvelut tarjoaa kattavasti tietoa, ohjeistusta ja työvälineitä terveydenhuollon ammattilaisille. Sivuille on myös koottu usein kysyttyjä kysymyksiä vastauksineen esimerkiksi Kelaimen käytöstä ja Kanta-palveluihin liittymisestä.