Kreikka

Hätätilanteissa saat apua soittamalla numeroon 112 tai 166 (ambulanssi).


Hoitoon pääsy

Saat lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa eurooppalaisella sairaanhoitokortilla (European Health Insurance Card, EHIC), kun oleskelet tilapäisesti Kreikassa. Lääketieteellisesti välttämätön hoito tarkoittaa sellaista hoitoa, joka ei voi odottaa kotiinpaluutasi. Voit tarvita tällaista hoitoa akuutin sairastumisen tai onnettomuuden seurauksena. Voit saada hoitoa myös raskauteen, synnytykseen tai krooniseen sairauteen liittyen. Hoidon tarpeen täytyy ilmetä oleskelusi aikana. Jos sairautesi edellyttää säännöllistä hoitoa tilapäisen ulkomailla oleskelusi aikana, ole etukäteen yhteydessä ulkomaiseen hoidonantajaan ja sovi hoidon järjestämisestä. Hoitoja, jotka edellyttävät etukäteen sopimista, ovat esimerkiksi dialyysihoito, happiterapia, erityinen astmahoito ja kemoterapia sekä kroonisiin autoimmuunisairauksiin liittyvä sydämen ultraäänitutkimus.

Saat eurooppalaisella sairaanhoitokortilla hoitoa samalla tavalla ja samaan hintaan kuin paikalliset asukkaat. Itse kortin lisäksi sinun kannattaa pitää mukana paperikopioita kortista. Jos sinulla ei ole eurooppalaista sairaanhoitokorttia tai sitä ei jostain syystä hyväksytä, joudut maksamaan hoidon kustannukset itse. Voit tällöin hakea korvausta jälkikäteen Kelasta.

Jos sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti, pääset perusterveyden-, sairaala- ja poliklinikkahoitoon, kun näytät voimassa olevan sairaanhoitokorttisi ja henkilötodistuksesi (passin tai henkilökortin) terveydenhuollon tuottajalle. Jos sinulla on ongelmia tai kysymyksiä eurooppalaisesta sairasvakuutuskortista tai sen käytöstä Kreikassa, voit ottaa yhteyttä suoraan kansalliseen terveydenhuoltopalveluorganisaatioon (EOPYY) sähköpostitse osoitteeseen ehic(at)eopyy.gov.gr tai soittamalla numeroon +30 210 8110916 919.

Kreikassa perusterveydenhuoltoa tuottavat erilaiset palvelutuottajat. Saat eurooppalaisella sairaanhoitokortilla julkisen järjestelmän terveydenhuoltoa ilmaiseksi PEDY-terveyskeskuksissa sekä julkisissa ESY-sairaaloissa. Saatat joutua maksamaan omavastuumaksun, jos hakeudut hoitoon EOPYY-sopimuksella toimiville terveydenhuollon tuottajille, kuten lääkäreille tai laboratorioihin. ESY-sairaalat voivat myös tarjota erikoissairaanhoidon palveluita poliklinikoillaan. Sairaalahoitoa saat eurooppalaisella sairaanhoitokortilla ESY-sairaaloissa ja yksityisillä EOPYY-sopimusklinikoilla. Maksat hoidosta omavastuumaksun.

Jos käytät yksityislääkäriä tai klinikkaa, jolla ei ole EOPYY-sopimusta, maksat kulut kokonaan itse.

Äkillinen sairastuminen

Lääkäri

Pääset suoraan avoterveydenhuollon vastaanotolle, kun varaat lääkäriajan PEDY-terveyskeskuksesta, maaseudun terveyskeskuksesta tai sairaalan poliklinikalta. Lääkäri voi kirjoittaa sinulle sähköisen reseptin tarvittaviin lääkkeisiin tai tutkimuksiin tai lähetteen erikoislääkärille. Voit valita, menetkö EOPYY-sopimuksen tehneelle erikoislääkärille, ESY-sairaalan erikoislääkärille vai EOPYY-sopimuksen tehneeseen sairaalaan hoidettavaksi.

Maaseutualueilla avoterveydenhuoltoa saa pääsääntöisesti PEDY-terveyskeskuksissa, jossa työskentelee yleislääkäreitä ja erikoislääkäreitä. Lisäksi hallinnollisesti terveyskeskuksiin linkittyneissä maaseudun leikkaussaleissa ja paikallisissa terveydenhoidon yksiköissä (TOMY) työskentelee julkisen puolen lääkäreitä.

EOPYY tekee myös sopimuksia yksityisten praktiikoiden, laboratorioiden ja diagnostiikkakeskusten sekä muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Jokaisella EOPYY-sopimuksen tehneellä lääkärillä on 200 kuukausittaisen potilaskäynnin raja sekä kuukausittainen raja määrätyille lääkkeille. Jälkimmäinen määrä vaihtelee lääkäreittäin. Jos sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti ja päätät käyttää EOPYY-sopimuksen tehnyttä lääkäriä, varmista, että lääkäri ei ole saavuttanut kuukausittaisia rajojaan. Toinen vaihtoehto on, että maksat käynnistä itse.

Jos käytät eurooppalainen sairaanhoitokorttia, et yleensä joudu maksamaan käynnistä EOPYY-lääkärillä. Joissain tietyissä tapauksissa maksua vaaditaan. Maksullisia ovat esimerkiksi lääketieteelliset toimenpiteet, joissa on lakisääteinen omavastuu sekä terveyspalvelut, jotka eivät sisälly lakisääteiseen terveydenhuollon etuvalikoimaan. Maksu vaaditaan myös sellaisesta käynnistä, jossa haluat käydä lääkärin vastaanotolla omasta aloitteestasi aukioloaikojen ulkopuolella ja olet suostunut yksityiskäyntiin.

Voit etsiä EOPYY-sopimuksen tehneitä terveydenhuollon ammattilaisia HealthAtlas-hakukoneella (englanniksi) tai EOPYY- hakukonetta (kreikaksi). EOPYY-sopimuksen tehneiden lääkäreiden hakuun ja saatavuuden varmistamiseen voit käyttää EOPYY-eFindDoctor-työkalua (kreikaksi).

Hammaslääkäri

Voit saada välttämätöntä hammashoitoa maksuttomasti pääasiassa vain PEDY- ja ESY-yksiköissä, jos sitä on saatavilla.  Muuta kuin välttämätöntä hammashoitoa annetaan julkisissa sairaaloissa yleensä vain potilaille, joilla on lääketieteellisesti hankala tilanne. PEDY-terveyskeskuksissa työskentelevät hammaslääkärit tarjoavat hammashoitoa alle 18-vuotiaille lapsille sekä kiireellistä hammashoitoa kaikenikäisille. EOPYY-sopimushammaslääkäreitä ei ole, joten jos valitset yksityisen hammaslääkärin, sinun on maksettava hammashoito itse.

Lääkkeet

Hoitava lääkärisi Kreikassa voi toimittaa sinulle tarvittavan sähköisen reseptin, jos terveydentilasi edellyttää lääkkeen käyttämistä. Voit ostaa lääkkeesi mistä apteekista tahansa, kun mukanasi on eurooppalainen sairaanhoitokorttisi ja kun lääkeresepti on leimattu ja allekirjoitettu asianmukaisesti.

Sähköisellä reseptillä kirjoitetut lääkkeet täytyy noutaa apteekista reseptin oikeaan yläreunaan merkityn ajan kuluessa (yleensä viidessä päivässä), muuten resepti mitätöityy automaattisesti. Useimmiten reseptilääkkeiden hinnasta peritään 25 prosentin omavastuumaksu.

Kreikan kansallisen lain mukaan kroonisten sairauksien kalliita lääkkeitä tarjotaan maksutta EOPYY-apteekeissa. Löydät listan lääkkeistä EOPYY-apteekkien verkkosivuilta kreikaksi.

Jotta EOPYY-apteekki voi myydä lääkkeitä krooniseen sairauteesi, tarvitset sähköisen reseptin ESY-sairaalan erikoislääkäriltä. Joitakin lääkkeitä varten tarvitset EOPYY-ennakkoluvan. Tietoa ja ohjeistusta saat reseptin kirjottavalta lääkäriltä. Voit myös olla yhteydessä EOPYY-lääkejaostoon sähköpostilla: d6(at)eopyy.gov.gr.

Sairaalahoito

Hätätilanteissa voit mennä suoraan julkisen sairaalan päivystykseen tai EOPYY-sopimussairaalaan. Yleensä ensiapuosaston lääkäri antaa lähetteen sairaalahoitoon.

Esitä eurooppalainen sairaanhoitokorttisi ja henkilötodistuksesi, kun kirjaudut sisään sairaalaan.

Sairaalahoito on ilmaista ESY-sairaaloissa. Jos valitset hoitosi paikaksi yksityisen EOPYY-sopimusklinikan, maksat osasta sairaalahoidon kuluja omavastuumaksun (10–30 prosenttia) sekä tapauskohtaisia lisäkuluja.

Jos valitset hoitopaikaksi yksityisen klinikan, jolla ei ole EOPYY-sopimusta, et saa korvauksia eurooppalaisella sairaanhoitokortilla. Maksat silloin kaikki kulut itse.

Kun tarvitset ambulanssia, voit soittaa puhelinnumeroon 112 (EU-hätänumero) tai 166 (kansallinen hätäapukeskus EKAV). Sinut kuljetetaan julkisen sairaalan päivystykseen. EKAV tarjoaa ambulanssikuljetuksen maksutta. Yksityisen klinikan ambulanssikuljetuksesta maksat itse.

Lentoambulanssikuljetus, jota hoitaa kansallinen hätäapukeskus (EKAV), on useimmissa tapauksissa ilmainen, esimerkiksi jos potilas täytyy kuljettaa saarelta mantereelle hoitoon kriittisen terveydentilan vuoksi.

Jos tarvitset terveydentilasi vuoksi erityiskuljetusta, kun palaat Suomeen, joudut maksamaan matkakulut kokonaan itse. On suositeltavaa ottaa matkavakuutus, joka kattaa tällaiset kulut.

Lue lisää äkillisestä sairastumisesta Euroopassa.

Lue lisää ulkomailla annetun hoidon korvauksista.

Hyödyllisiä sivustoja

Jos haluat matkustaa Kreikkaan käyttääksesi siellä terveydenhuoltopalveluja, sinun kannattaa lukea sivuiltamme yleistietoa hoitoon hakeutumisesta ulkomailla. Tarkempia tietoja saat ottamalla yhteyttä Kreikan kansalliseen yhteyspisteeseen.

Kreikan kansallinen yhteyspiste tarjoaa verkkosivuillaan hyödyllistä terveydenhuoltoon liittyvää tietoa englanniksi.

Hoidon laatu ja turvallisuus

Potilasvahingon sattuessa noudatetaan aina hoitoa antavan maan lainsäädäntöä ja potilasvakuutuksia. Jos olet tyytymätön saamaasi hoitoon, pyri ensisijaisesti selvittämään asia sinua hoitaneen tahon kanssa. Jos haluat tehdä valituksen, Kreikan kansallinen yhteyspiste voi auttaa sinua löytämään oikean viranomaisen.

Terveydenhuoltojärjestelmä

Kreikan kansallinen terveysjärjestelmä tarjoaa perusterveydenhuoltoa sekä sairaala- ja avohoitoa. Hoitoa antavia julkisia toimijoita ovat PEDY-terveyskeskukset ja ESY-sairaalat. Kansalliseen terveysjärjestelmään kuuluu myös yksityisen hoidon tarjoajia (lääkärit, klinikat, laboratoriot, dialyysi- ja munuaisyksiköt), jotka ovat tehneet EOPYY-sopimuksen.