Kreikka

Hätätilanteissa saat apua soittamalla numeroon 112 tai 166 (ambulanssi).


Terveydenhuoltojärjestelmä

Kreikan kansallinen terveysjärjestelmä tarjoaa terveydenhuoltopalveluita julkisten toimijoiden (PEDY-terveyskeskukset ja ESY-sairaalat) ja EOPYY (kansallinen terveyspalveluiden järjestäjä) -sopimuksen tehneiden yksityisten hoidon tuottajien (lääkärit, klinikat, laboratoriot, dialyysi- ja munuaisyksiköt) verkoston kautta perusterveydenhuoltoon sekä sairaala- ja avohoitoon.

Hoitoon pääsy

Saat lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa eurooppalaisella sairaanhoitokortilla, kun oleskelet tilapäisesti Kreikassa. Lääketieteellisesti välttämätön hoito tarkoittaa sellaista hoitoa, joka ei voi odottaa kotiinpaluutasi. Voit tarvita tällaista hoitoa akuutin sairastumisen tai onnettomuuden seurauksena. Voit saada hoitoa myös raskauteen, synnytykseen tai krooniseen sairauteen liittyen. Hoidon tarpeen tulee ilmetä oleskelusi aikana. Jos sairautesi edellyttää säännöllistä hoitoa tilapäisen ulkomailla oleskelusi aikana, sovi etukäteen hoidonantajan kanssa hoidon järjestämisestä. Hoitoja, jotka edellyttävät etukäteen sopimista, ovat esimerkiksi dialyysihoito, happiterapia, erityinen astmahoito ja kemoterapia sekä kroonisiin autoimmuunisairauksiin liittyvä sydämen ultraäänitutkimus.

Saat kortilla hoitoa samalla tavalla ja samaan hintaan kuin paikalliset asukkaat. Eurooppalaisesta sairaanhoitokortista kannattaa pitää mukana itse kortin lisäksi myös paperikopioita. Jos sinulla ei ole esittää eurooppalaista sairaanhoitokorttia tai sitä ei jostain syystä hyväksytä, joudut maksamaan hoidon kustannukset itse. Voit tällöin hakea korvausta jälkikäteen Kelasta.

Eurooppalaisen sairaanhoitokortin (EHIC-kortti) haltijat pääsevät perusterveyden-, sairaala- ja poliklinikkahoitoon näyttämällä voimassa olevan EHIC-kortin ja henkilötodistuksen (passin tai henkilökortin) terveydenhuollon tuottajien verkostossa.

Kreikassa erilaiset palveluntuottajat tuottavat perusterveydenhuollon palveluita. Julkisen järjestelmän terveydenhuoltoa tuotetaan ilmaiseksi PEDY-terveyskeskuksissa sekä EOPYY-sopimuksella toimivilla terveydenhuollon tuottajilla, kuten lääkäreillä tai laboratoriossa. ESY-sairaalat voivat myös tarjota erikoissairaanhoidon palveluita poliklinikoillaan. Eurooppalaisen sairaanhoitokortin (EHIC-kortti) haltijoille tarjotaan ilmaista sairaalahoitoa ESY:n valtion sairaaloissa ja yksityisillä EOPYY-sopimusklinikoilla, missä heidän tulee maksaa omavastuumaksu.

Sertifioidulla yksityislääkärillä tai klinikalla, jolla ei ole EOPYY-sopimusta, vastaat kaikista kuluista itse.

Kreikan kansallinen yhteyspiste tarjoaa verkkosivuillaan (englanniksi) hyödyllistä terveydenhuoltoon liittyvää tietoa.

Äkillinen sairastuminen

Lääkäri

Potilaat voivat päästä suoraan avoterveydenhuollon vastaanotolle varaamalla lääkäriajan PEDY-terveyskeskuksesta, maaseudun terveyskeskuksesta tai sairaalan poliklinikalta. Lääkäri voi kirjoittaa reseptin tarvittaviin lääkkeisiin tai tutkimuksiin, tai kirjoittaa lähetteen erikoislääkärille. Potilaat voivat valita menevätkö EOPYY-sopimuksen tehneelle erikoislääkärille, ESY-sairaalan erikoislääkärille vai EOPYY-sopimuksen tehneeseen sairaalaan hoidettavaksi.

Maaseutualueilla avoterveydenhuollon tarjoaa pääsääntöisesti PEDY-terveyskeskusten verkosto, jossa työskentelee yleislääkäreitä ja erikoislääkäreitä. Lisäksi hallinnollisesti terveyskeskuksiin linkittyneissä maaseudun leikkaussaleissa ja paikallisissa terveydenhoidon yksiköissä (TOMY) työskentelee julkisen puolen lääkäreitä.

EOPYY tekee myös sopimuksia yksityisten praktiikoiden, laboratorioiden ja diagnostiikkakeskusten sekä muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa tarjotakseen terveyspalveluita sairausvakuutetuille. Jokaisella EOPYY-sopimuksen tehneellä lääkärillä on 200 kuukausittaisen potilaskäynnin raja sekä lisäksi kuukausittainen raja määrätyille lääkkeille. Jälkimmäinen määrä vaihtelee lääkäreittäin. Tämä tarkoittaa sitä, että eurooppalaisen sairaanhoitokortin haltijan, jonka on tavattava lääkäri tai saatava lääkeresepti, ja joka päättää konsultoida EOPYY- sopimuksen tehnyttä lääkäriä on joko löydettävä lääkäri joka ei ole saavuttanut kuukausittaista rajaansa tai hänen on maksettava käynnistä itse.

Yleensä EOPYY-lääkäriä konsultoivan eurooppalaisen sairaanhoitokortin haltijan ei tarvitse maksaa käynnistään. Joissain tietyissä tapauksissa maksua vaaditaan. Maksua vaaditaan esimerkiksi lääketieteellisistä toimenpiteistä, joissa on lakisääteinen omavastuu, terveyspalveluista, jotka eivät sisälly lakisääteiseen terveydenhuollon etuvalikoimaan, tai sellaisesta käynnistä, jossa haluat käydä lääkärin vastaanotolla omasta aloitteestasi aukioloaikojen ulkopuolella ja olet suostunut yksityiskäyntiin.

Eurooppalaisen sairaanhoitokortin haltija voi käyttää EOPYY-sopimuksen tehneiden terveydenhuollon ammattilaisten etsimiseen HealthAtlas- hakukonetta (saatavilla kreikaksi ja englanniksi) tai EOPYY- hakukonetta (saatavilla kreikaksi). EOPYY-sopimuksen tehneiden lääkäreiden hakuun ja saatavuuden varmistamiseen voidaan käyttää EOPYY-eFindDoctor –työkalua (saatavilla kreikaksi).

Hammaslääkäri

Välttämätön hammashoito on pääasiassa maksutonta vain PEDY- ja ESY-yksiköissä, jos sitä on saatavilla. Julkisissa sairaaloissa hammaslääkärit tarjoavat pääsääntöisesti toissijaista hammashoitoa potilaille, joilla on lääketieteellisesti hankala tilanne. PEDY-terveyskeskuksissa työskentelevät hammaslääkärit tarjoavat hammashoitoa alle 18-vuotiaille lapsille sekä kiireellistä hammashoitoa kaikenikäisille. EOPYY-sopimushammaslääkäreitä ei ole, joten jos valitset yksityisen hammaslääkärin, sinun on maksettava hammashoito itse.

Lääkkeet

Hoitava lääkärisi voi toimittaa sinulle tarvittavan sähköisen reseptin, jos terveydentilasi edellyttää lääkkeen käyttämistä. Voit ostaa lääkkeesi mistä apteekista tahansa, kunhan mukanasi on eurooppalainen sairaanhoitokorttisi, ja lääkeresepti on leimattu ja allekirjoitettu asianmukaisesti.

Sähköisellä reseptillä kirjoitetut lääkkeet tulee noutaa apteekista reseptin oikeaan yläreunaan merkityn ajan kuluessa (yleensä viidessä päivässä), muuten resepti mitätöityy automaattisesti. Useimmiten reseptilääkkeiden hinnasta peritään 25 prosentin omavastuu.

Kreikan kansallisen lain mukaan kroonisten sairauksien kalliita lääkkeitä tarjotaan maksutta EOPYY-apteekeissa. Löydät listan lääkkeistä EOPYY-apteekkien verkkosivuilta kreikaksi.

Tarvitaan sähköinen resepti ESY-sairaalan erikoislääkäriltä, että EOPYY-apteekki voi toimittaa tarvittavan lääkkeen. Joitakin lääkkeitä varten tarvitaan EOPYY-ennakkolupa. Tietoa ja ohjeistusta saat asianmukaisen reseptin kirjottavalta lääkäriltä. Voit myös osoittaa kysymyksesi EOPYY-lääkejaostolle sähköpostilla: d6@eopyy.gov.gr.

Sairaalahoito

Hätätilanteissa voit mennä suoraan julkisen sairaalan päivystykseen tai EOPYY-sopimussairaalaan. Yleensä ensiapuosaston lääkäri antaa lähetteen sairaalahoitoon.

Esitä eurooppalainen sairaanhoitokorttisi ja henkilötodistuksesi kirjautuessasi sisään.
Sairaalahoito on ilmaista ESY-sairaaloissa. Jos valitset hoitosi paikaksi yksityisen EOPYY-sopimusklinikan, maksat omavastuumaksun osasta sairaalahoidon kuluja (10-30 prosenttia) sekä tapauskohtaisia lisäkuluja.

Jos valitset hoitosi paikaksi yksityisen klinikan ilman EOPYY-sopimusta, et saa korvauksia eurooppalaisella sairaanhoitokortilla, vaan maksat kaikki kulut itse.

Kun tarvitaan ambulanssia, voit soittaa puhelinnumeroon 112 (EU-hätänumero) tai 166 (kansallinen hätäapukeskus EKAV). Sinut kuljetetaan julkisen sairaalan päivystykseen. EKAV tarjoaa ambulanssikuljetuksen maksutta. Yksityisen klinikan ambulanssikuljetuksesta maksat itse.

Lentoambulanssikuljetus, jota hoitaa kansallinen hätäapukeskus (EKAV), on useimmissa tapauksissa ilmainen, esimerkiksi jos potilas täytyy kuljettaa saarelta mantereelle hoitoon kriittisen terveydentilan vuoksi.

Jos tarvitset terveydentilasi vuoksi erityiskuljetusta, kun palaat Suomeen, joudut maksamaan matkakulut kokonaan itse. On suositeltavaa ottaa matkavakuutus, joka kattaa tällaiset kulut.

Lue lisää äkillisestä sairastumisesta Euroopassa.

Lue lisää ulkomailla annetun hoidon korvauksista.

Hyödyllisiä sivustoja

Jos haluat matkustaa Kreikkaan käyttääksesi siellä terveydenhuoltopalveluja, löydät sivuiltamme yleistietoa hoitoon hakeutumisesta ulkomailla. Tarkempia tietoja saat ottamalla yhteyttä Kreikan kansalliseen yhteyspisteeseen.

Voit etsiä hakutyökalulla (kreikaksi) EOPYY-sopimuksen tehneitä yksityisiä sairaaloita ja muita terveyspalveluiden tuottajia.

Hoidon laatu ja turvallisuus

Potilasvahingon sattuessa noudatetaan aina hoitoa antavan maan lainsäädäntöä ja potilasvakuutuksia. Jos olet tyytymätön saamaasi hoitoon, pyri ensisijaisesti selvittämään asia sinua hoitaneen tahon kanssa. Kansallinen yhteyspiste voi auttaa sinua löytämään oikean viranomaisen, mikäli haluat tehdä valituksen.