Matkojen korvaaminen, kun hakeudut hoitoon ulkomaille

Jos hakeudut EU-alueelle käyttämään terveyspalveluja, Kela korvaa matkat vastaavasti kuin olisit Suomessa matkustanut lähimpään sellaiseen hoitopaikkaan, josta olisit saanut tarpeellisen hoidon. Maksat itse omavastuuosuuden.


Jos hakeudut muualle kuin EU- tai Eta-maahan, Sveitsiin, Isoon-Britanniaan tai Pohjois-Irlantiin käyttämään terveyspalveluja, matkakustannuksia ei korvata.

Hae korvausta matkakustannuksiin Kelasta.

Ennakkoluvalla annettuun hoitoon liittyvät matkat

Jos Kela on myöntänyt sinulle ennakkoluvan EU- tai Eta-maassa, Sveitsissä, Isossa-Britanniassa tai  Pohjois-Irlannissa annettavaa hoitoa varten, korvataan matkakustannukset jälkikäteen Suomesta hoitopaikkaan asti. Maksat itse matkasta yleensä vain omavastuuosuuden.

Kela korvaa matkat aina halvimman matkustustavan mukaisesti. Lentomatka turistiluokassa voidaan lähialueita pidemmällä matkalla korvata ilman erillistä lääkärinlausuntoa. Jos sairautesi, vaikea vamma tai liikenneolosuhteet edellyttävät erityisajoneuvon käyttöä, kuten taksia, ambulanssia, ambulanssilentoa tai -helikopteria, Kela korvaa aiheutuneet kustannukset lääkärinlausunnon perusteella.

Ulkomailta ostopalveluna hankittuun hoitoon liittyvät matkat

Jos julkinen terveydenhuolto järjestää hoitosi hankkimalla sen ostopalveluna toisesta EU- tai Eta-maasta tai Sveitsistä, Kela korvaa jälkikäteen matkakustannukset hoitopaikkaan asti, jos olet maksanut kustannukset itse. Matkakustannuksia ei korvata muihin maihin.

Matkat korvataan siihen maksusitoumuksessa mainittuun, toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä sijaitsevaan hoitopaikkaan, missä tutkimukset on tehty, hoito annettu tai kuntoutus järjestetty.

Hae korvausta ostopalveluna saamaasi hoitoon liittyvistä matkoista Kelasta.