Potilasasiavastaava ja eduskunnan oikeusasiamies

Potilasasiavastaava edistää potilaan oikeuksia sairaaloissa ja terveyskeskuksissa. Jos epäilet, että terveydenhuollon ammattihenkilö ei ole noudattanut lakia tai täyttänyt velvollisuuttaan, voit tehdä kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle.


Potilasasiavastaava edistää potilaan oikeuksien toteutumista

Jokaisella terveyskeskuksella ja sairaalalla on potilasasiavastaava, joka toimii potilaan oikeuksien edistämiseksi. Potilasasiavastaavan palvelut ovat maksuttomia. Potilasasiavastaavan tehtävänä on neuvoa ja avustaa, jos esimerkiksi olet tyytymätön saamaasi hoitoon tai kohteluun. Potilasasiavastaava voi myös avustaa sinua muistutuksen, kantelun tai potilasvahinkoilmoituksen tekemisessä.

Potilasasiavastaava ei voi ottaa kantaa lääketieteellisiin hoitopäätöksiin tai siihen, onko hoidossa tapahtunut potilasvahinko. Jos epäilet potilasvahinkoa, voit tehdä vahinkoilmoituksen Potilasvakuutuskeskukselle. Saat potilasasiavastaavan yhteystiedot tarvittaessa siltä terveysasemalta tai sairaalasta, jossa sinua on hoidettu.

Eduskunnan oikeusasiamies valvoo myös terveydenhuollon työntekijöitä

Voit tehdä kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle, jos epäilet, että viranomainen tai virkamies ei ole noudattanut lakia tai täyttänyt velvollisuuksiaan. Oikeusasiamiehen valvonnan piiriin kuuluvat myös muut julkista tehtävää hoitavat, esimerkiksi julkisen terveydenhuollon ammattihenkilöt. Voit tehdä kantelun myös, jos epäilet, että perus- ja ihmisoikeudet eivät ole toteutuneet asianmukaisesti.

Oikeusasiamies ei voi muuttaa viranomaisen tekemää päätöstä. Oikeusasiamies voi kuitenkin oman selvityksensä perusteella esimerkiksi antaa huomautuksen tai nostaa syytteen viranomaista vastaan.
Kantelua ei voi tehdä yli kaksi vuotta vanhasta asiasta tai asiasta, jossa muutoksenhaku tai tuomioistuin käsittely on kesken.