Potilasasiamies

Jokaisella terveyskeskuksella ja sairaalalla on potilasasiamies, joka toimii potilaan oikeuksien edistämiseksi.


Potilasasiamiehen tehtävänä on neuvoa ja avustaa, jos esimerkiksi olet tyytymätön saamaasi hoitoon tai kohteluun. Potilasasiamies voi myös avustaa sinua muistutuksen, kantelun tai potilasvahinkoilmoituksen tekemisessä.

Potilasasiamies ei voi ottaa kantaa lääketieteellisiin hoitopäätöksiin tai siihen, onko hoidossa tapahtunut potilasvahinko.

Jos epäilet potilasvahinkoa, voit tehdä vahinkoilmoituksen Potilasvakuutuskeskukselle. Potilasvakuutuskeskus ratkaisee, onko kyse korvattavasta potilasvahingosta.

Saat potilasasiamiehen yhteystiedot tarvittaessa siltä terveysasemalta tai sairaalasta, jossa sinua on hoidettu.

Potilasasiamiehen palvelut ovat maksuttomia.