Ensihoidolla tarkoitetaan äkillisesti sairastuneelle tai loukkaantuneelle potilaalle annettavaa kiireellistä hoitoa ja tarvittaessa potilaan kuljettamista jatkohoitoon. Ensihoidon henkilökunta aloittaa tarvittaessa hoidon jo siellä, missä potilas on sairastunut tai loukkaantunut.

Sairaanhoitopiirit voivat hoitaa ensihoitotoiminnan omana toimintanaan, yhteistyössä pelastustoimen tai toisen sairaanhoitopiirin kanssa tai ostaa palvelun yksityiseltä palveluntuottajalta. Yksityisellä palveluntuottajalla tulee olla aluehallintoviraston tai Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) myöntämä lupa toiminnalleen.

Ambulanssi hälytetään koko maassa hätänumerosta 112. Hätäkeskus vastaa numeroon ja tarvittaessa lähettää ambulanssin paikalle.

Lääkärihelikopteritoiminta

Yliopistosairaanhoitopiirit järjestävät lääkärihelikopteritoiminnan. Lentotoiminnasta ja tukikohdista vastaa FinnHEMS Oy, joka on yliopistollisten sairaanhoitopiirien omistama voittoa tavoittelematon yhtiö. Yliopistolliset sairaanhoitopiirit vastaavat henkilöstöstä, välineistä ja lääkkeistä. Lääkärihelikopterit operoivat Vantaalta, Turusta, Oulusta, Tampereelta, Kuopiosta ja Rovaniemeltä.

Kela korvaa potilaalle hoitoon liittyviä matkakustannuksia jälkikäteen

Kela korvaa potilaalle aiheutuneita hoitoon liittyviä matkakustannuksia jälkikäteen. Korvausta maksetaan yleensä lähimpään terveyskeskukseen, yliopistosairaalaan tai yksityiselle terveysasemalle halvimman matkustustavan mukaisesti.

Matkakorvauksen voi yleensä saada suorakorvauksena ambulanssissa tai taksissa.