Ensihoidolla tarkoitetaan äkillisesti sairastuneelle tai loukkaantuneelle potilaalle annettavaa kiireellistä hoitoa ja tarvittaessa potilaan kuljettamista jatkohoitoon. Ensihoidon henkilökunta aloittaa tarvittaessa hoidon jo siellä, missä potilas on sairastunut tai loukkaantunut.

Hyvinvointialueet voivat tuottaa ensihoitotoiminnan itse tai toisen hyvinvointialueen kanssa. Tietyiltä osin hyvinvointialue voi ostaa ensihoitopalvelua myös yksityiseltä palveluntuottajalta. Yksityisellä palveluntuottajalla tulee olla aluehallintoviraston tai Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) myöntämä lupa toiminnalleen.

Ambulanssi hälytetään koko maassa hätänumerosta 112. Hätäkeskus vastaa numeroon ja tarvittaessa lähettää ambulanssin paikalle.

Lääkärihelikopteritoiminta

Lääkärihelikopteritoiminta on Suomessa osa ensihoidon kokonaisuutta. Lentotoiminnasta ja tukikohdista vastaa FinnHEMS Oy, joka on valtion omistama voittoa tavoittelematon yhtiö. Yliopistollista sairaalaa ylläpitävät hyvinvointialueet ja HUS-yhtymä vastaavat henkilöstöstä, välineistä ja lääkkeistä. Lääkärihelikopterit operoivat Vantaalta, Turusta, Oulusta, Tampereelta, Kuopiosta, Rovaniemeltä ja Seinäjoelta.

Kela korvaa potilaalle hoitoon liittyviä matkakustannuksia jälkikäteen

Kela korvaa potilaalle aiheutuneita hoitoon liittyviä matkakustannuksia jälkikäteen. Korvausta maksetaan yleensä lähimpään terveyskeskukseen, yliopistosairaalaan tai yksityiselle terveysasemalle halvimman matkustustavan mukaisesti.

Matkakorvauksen voi yleensä saada suorakorvauksena ambulanssissa tai taksissa.