Hoidon kustannukset Suomessa ulkomaalaiselle potilaalle

Maksat Suomen julkisessa terveydenhuollossa saamastasi hoidosta joko kuntalaisen asiakasmaksun tai kaikki hoidostasi aiheutuneet kustannukset. Maksuun vaikuttaa se, mistä maasta olet tullut Suomeen sekä oletko sairastunut äkillisesti tilapäisen Suomessa oleskelusi aikana vai oletko matkustanut Suomeen varta vasten käyttämään terveyspalveluja.


Suomen julkisessa terveydenhuollossa potilaalta voidaan asiakasmaksulainsäädännön nojalla periä asiakasmaksu. Varsinaisen asiakasmaksulaissa tai –asetuksessa säädetyn maksun sijaan sinulta voidaan laskuttaa hoidon todelliset kustannukset, jos

  • olet varta vasten hakeutunut hoitoon Suomeen eikä sinulla ole asuinmaasi myöntämää ennakkolupaa (lomake S2)
  • tulet muualta kuin EU- tai Eta-maasta, Isosta-Britanniasta tai Sveitsistä eikä sinulla ole Suomessa kotikuntaa tai muulla perusteella oikeutta hoitoon Suomessa
  • et esitä hoito-oikeustodistusta, esimerkiksi eurooppalaista sairaanhoitokorttia, julkisessa terveydenhuollossa.

Vaikka et asu Suomessa, sinulta ei kuitenkaan voida periä maksua tartuntatautilaissa säädetyistä kansalliseen rokotusohjelmaan kuuluvista rokotuksista, valtioneuvoston päättämistä yleisistä vapaaehtoisista rokotuksista, eikä valtioneuvoston asetuksella säädettävistä pakollisista rokotuksista.

Maksua ei myöskään saa periä yleisvaarallisen tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi annettavasta tutkimuksesta ja terveydenhuoltolain 50 §:ssä tarkoitetusta kiireellisestä hoidosta sekä yleisvaarallisen tartuntataudin hoitoon määrätyistä lääkkeistä, tai raskaana olevan HIV-positiivisen henkilön tutkimuksesta, hoidosta ja hoitoon määrätyistä lääkkeistä.

Yksityisessä terveydenhuollossa maksat palveluntuottajan määrittelemän hinnan. Voit hakea korvausta jälkikäteen Kelasta tai omasta sairausvakuutuslaitoksestasi, jos asut EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä ja olet saanut lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa yksityisessä terveydenhuollossa.