Italia

Hätätilanteissa saat apua soittamalla numeroon 112 tai 118 (ambulanssi).


Terveydenhuoltojärjestelmä

Terveysministeriö vastaa pääasiassa Italian julkisesta terveydenhuollosta. Maakunnat ovat vastuussa terveydenhuoltopalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta paikallisten terveysyksiköiden kautta.

Hoitoon pääsy

Saat lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa eurooppalaisella sairaanhoitokortilla, kun oleskelet tilapäisesti Italiassa. Lääketieteellisesti välttämätön hoito tarkoittaa sellaista hoitoa, joka ei voi odottaa kotiinpaluutasi. Voit tarvita tällaista hoitoa akuutin sairastumisen tai onnettomuuden seurauksena. Voit saada hoitoa myös raskauteen, synnytykseen tai krooniseen sairauteen liittyen. Hoidon tarpeen tulee ilmetä oleskelusi aikana.

Saat kortilla hoitoa samalla tavalla ja samaan hintaan kuin paikalliset asukkaat. Eurooppalaisesta sairaanhoitokortista kannattaa pitää mukana itse kortin lisäksi myös paperikopioita. Jos sinulla ei ole esittää eurooppalaista sairaanhoitokorttia tai sitä ei jostain syystä hyväksytä, joudut maksamaan hoidon kustannukset itse. Voit tällöin hakea korvausta jälkikäteen Kelasta.

Italiassa julkisia terveydenhuoltopalveluita hallinnoidaan alueellisesti, joten maan sisällä voi esiintyä eroja esimerkiksi hinnoissa.

Voit kysyä sairaanhoidosta alueellasi paikalliselta terveysviranomaiselta Azienda Sanitaria Locale (ASL). ASL:n yhteystiedot saat esimerkiksi puhelinluettelosta, hotellin vastaanotosta, apteekista tai verkkosivuilta.

Lisätietoa terveydenhoidosta Italiassa voit lukea englanniksi Italian terveysministeriön verkkosivuilta.

Äkillinen sairastuminen

Lääkäri

Yleislääkärin vastaanotolle pääset hakeutumalla julkisen terveydenhuoltojärjestelmän terveyskeskukseen, ASL:een. Voit myös mennä yleislääkärille (medico di medicina generale), jolla on sopimus kansalliseen terveysjärjestelmään (Servizio Sanitario Nazionale, SSN) kuulumisesta. Listan tällaisista lääkäreistä alueellasi saat esimerkiksi paikalliselta terveysviranomaiselta, ASL:lta. Iltaisin ja viikonloppuisin kiireellistä hoitoa saa päivystyspalvelusta (Guardia Medica) tai päivystyspoliklinikalta (pronto soccorso).

Näytä vastaanotolla eurooppalainen sairaanhoitokorttisi ja henkilötodistuksesi. Näin saat useimmilla alueilla hoidon maksutta.

Erikoislääkärille pääset yleislääkärin lähetteellä. Asia on hyvä varmistaa etukäteen erikoislääkärin vastaanotosta. Yksityisillä sairaaloilla voi olla vaihtelevia käytäntöjä lähetteiden suhteen. Jotta saat hoidon omavastuun hinnalla, erikoislääkärin tulee olla ASL:n hyväksymä. Erikoislääkärikäynnistä ja laboratoriokokeista maksat omavastuumaksun, joka voi vaihdella paikallisesti.

Hammaslääkäri

Julkisia hammaslääkäripalveluja on Italiassa tarjolla hyvin rajallisesti, ja yksityisten palvelujen käyttö on hyvin yleistä. Joissakin SSN:n sairaaloissa ja ASL:n ylläpitämissä terveyskeskuksissa on hammaslääkäripalveluja, mutta ne ovat harvinaisia, ja hoitoon pääsy edellyttää yleensä lääkärin lähetettä. Voit kysyä hoitomahdollisuuksista ASL:n toimipaikasta.

Lääkkeet

Saat korvausta kansalliseen terveysjärjestelmään kuuluvan lääkärin määräämistä reseptilääkkeistä, kun näytät apteekissa (farmacia) eurooppalaisen sairaanhoitokorttisi ja henkilötodistuksen.

Lääkkeet on jaettu kolmeen luokkaan sairauden vakavuuden perusteella. Vakavimpien sairauksien hoitoon tarkoitetut lääkkeet ovat maksuttomia. Lievempien sairauksien lääkkeistä korvataan tietty osuus. Määrä saattaa vaihdella alueittain. Jos lääke ei kuulu Italian kansallisen terveysjärjestelmän korvauslistalle, maksat lääkkeen kokonaan itse.

Sairaalahoito

Sairaalahoitoon pääset yleensä lääkärin lähetteellä. Kiireellisen hoidon tarpeessa voit mennä suoraan julkisen sairaalan (ospedale pubblico) päivystyspoliklinikalle (pronto soccorso). Voit myös mennä yksityiseen sairaalaan (casa di cura tai clinica), jos sairaalalla on SSN-sopimus. Laitoshoito on maksutonta, kun näytät eurooppalaisen sairaanhoitokorttisi ja henkilötodistuksesi. Jos haluat sairaalassa käyttöösi oman yksityishuoneen tai muita erityismukavuuksia, maksat näistä erilliset lisämaksut.

Ambulanssikuljetus on yleensä ilmaista eurooppalaisen sairaanhoitokortin haltijoille.

Lue lisää äkillisestä sairastumisesta Euroopassa.

Lue lisää ulkomailla annetun hoidon korvauksista.

Hyödyllisiä sivustoja

Jos haluat matkustaa Italiaan käyttääksesi siellä terveydenhuoltopalveluja, löydät sivuiltamme yleistietoa hoitoon hakeutumisesta ulkomaille. Alla on lueteltu joitain hyödyllisiä tietolähteitä. Osoita Italian terveydenhuoltoon liittyvät kysymyksesi Italian kansalliseen yhteyspisteeseen.

Italiassa toimivista terveydenhuollon palveluntuottajista ei ole verkossa virallista listausta tai hakukonetta. ASL:ltä on kuitenkin mahdollista pyytää lista palveluntuottajista. Yksityisiä sairaaloita ja klinikoita voit hakea alueittain ja erikoisaloittain Italian keltaisten sivujen verkkoversiosta.

Hoidon laatu ja turvallisuus

Potilasvahingon sattuessa noudatetaan aina hoitoa antavan maan lainsäädäntöä ja potilasvakuutuksia. Jos olet tyytymätön saamaasi hoitoon, pyri ensisijaisesti selvittämään asia sinua hoitaneen tahon kanssa. Kansallinen yhteyspiste voi auttaa sinua löytämään oikean viranomaisen, mikäli haluat tehdä valituksen.

Jos olet tyytymätön Italiassa saamaasi hoitoon, voit olla yhteydessä Italian yhteyspisteeseen. Yhteyspiste neuvoo ulkomaista potilasta valitusmenettelyissä ja mahdollisissa oikeusprosesseissa.