Italia

Hätätilanteissa saat apua soittamalla numeroon 112 tai 118 (ambulanssi).


Hoitoon pääsy

Saat lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa eurooppalaisella sairaanhoitokortilla (European Health Insurance Card, EHIC), kun oleskelet tilapäisesti Italiassa. Lääketieteellisesti välttämätön hoito tarkoittaa sellaista hoitoa, joka ei voi odottaa kotiinpaluutasi. Voit tarvita tällaista hoitoa akuutin sairastumisen tai onnettomuuden seurauksena. Voit saada hoitoa myös raskauteen, synnytykseen tai kroonterveysseen sairauteen liittyen. Hoidon tarpeen täytyy ilmetä oleskelusi aikana. Jos sairautesi edellyttää säännöllistä hoitoa tilapäisen ulkomailla oleskelusi aikana, ole etukäteen yhteydessä ulkomaiseen hoidonantajaan ja sovi hoidon järjestämisestä. Hoitoja, jotka edellyttävät etukäteen sopimista, ovat esimerkiksi dialyysihoito, happiterapia, erityinen astmahoito ja kemoterapia sekä kroonisiin autoimmuunisairauksiin liittyvä sydämen ultraäänitutkimus.

Saat eurooppalaisella sairaanhoito kortilla hoitoa samalla tavalla ja samaan hintaan kuin paikalliset asukkaat. Itse kortin lisäksi sinun kannattaa pitää mukana paperikopioita kortista. Jos sinulla ei ole eurooppalaista sairaanhoitokorttia tai sitä ei jostain syystä hyväksytä, joudut maksamaan hoidon kustannukset itse. Voit tällöin hakea korvausta jälkikäteen Kelasta.

Italiassa julkisia terveydenhuoltopalveluita hallinnoidaan alueellisesti, joten esimerkiksi hinnat voivat vaihdella maan sisällä.

Voit kysyä sairaanhoidosta alueellasi paikalliselta terveysviranomaiselta (Azienda Sanitaria Locale, ASL). ASL:n yhteystiedot saat esimerkiksi puhelinluettelosta, hotellin vastaanotosta, apteekista tai paikallisen yksikön verkkosivuilta.

Äkillinen sairastuminen

Lääkäri

Yleislääkärin vastaanotolle pääset hakeutumalla julkisen terveydenhuoltojärjestelmän terveyskeskukseen, ASL:ään (casa della salute tai centri di assistenza primaria). Voit myös mennä yleislääkärille (medico di medicina generale tai medico di famiglia), jolla on sopimus kansalliseen terveysjärjestelmään (Servizio Sanitario Nazionale, SSN) kuulumisesta, ja pyytää satunnaista käyntiä (visita occasionale). Listan tällaisista lääkäreistä saat esimerkiksi paikalliselta terveysviranomaiselta eli ASL:ltä tai alueellisten nettisivujen terveydenhuollon osiosta. Iltaisin, viikonloppuisin ja loma-aikoina kiireellistä hoitoa saa alueellisesta päivystyspalvelusta (Guardia Medica) tai sairaalan päivystyspoliklinikalta (pronto soccorso ospedalieri).

Näytä vastaanotolla eurooppalainen sairaanhoitokorttisi ja henkilötodistuksesi. Näin saat useimmilla alueilla hoidon maksutta kaikilla julkisilla ja yksityisillä terveydenhuollon palveluntuottajilla joilla on sopimus kansallisen terveysjärjestelmän (SNN) kanssa. Voit kuitenkin joutua maksamaan omavastuumaksun (kutsutaan lipuksi).

Erikoislääkärille pääset yleislääkärin lähetteellä. Yksityisillä sairaaloilla, jotka toimivat yhteistyössä Italian kansallisten terveyspalveluiden (SNN) kanssa, voi olla vaihtelevia käytäntöjä lähetteiden suhteen. Jotta saat hoidon omavastuun hinnalla, erikoislääkärin tulee olla ASL:n hyväksymä. Vaihtoehtoisesti myös yleislääkäri (medico di medicina generale) voi hyväksyä erikoislääkärikäynnin satunnaisen käynnin jälkeen. Erikoislääkärikäynnistä ja laboratoriokokeista maksat omavastuumaksun, jonka suuruus voi vaihdella paikallisesti.

Hammaslääkäri

Julkisia hammaslääkäripalveluja on Italiassa tarjolla hyvin rajallisesti, ja yksityisten palvelujen käyttö on hyvin yleistä. Joissakin SSN:n sairaaloissa ja ASL:n ylläpitämissä terveyskeskuksissa on hammaslääkäripalveluja, mutta ne ovat harvinaisia ja hoitoon pääsy edellyttää yleensä lääkärin lähetettä. Voit kysyä hoitomahdollisuuksista ASL:n toimipaikasta.

Lääkkeet

Saat korvausta kansalliseen terveysjärjestelmään kuuluvan lääkärin määräämistä reseptilääkkeistä, kun näytät apteekissa (farmacia) eurooppalaisen sairaanhoitokorttisi ja henkilötodistuksen.

Lääkkeet on jaettu kolmeen luokkaan sairauden vakavuuden perusteella. Vakavimpien sairauksien hoitoon tarkoitetut lääkkeet ovat maksuttomia. Lievempien sairauksien lääkkeistä korvataan tietty osuus. Määrä saattaa vaihdella alueittain. Jos lääke ei kuulu Italian kansallisen terveysjärjestelmän korvauslistalle, maksat lääkkeen kokonaan itse.

Sairaalahoito

Sairaalahoitoon pääset yleensä lääkärin lähetteellä. Kiireellisen hoidon tarpeessa voit mennä suoraan julkisen sairaalan (ospedale pubblico) päivystyspoliklinikalle (pronto soccorso) tai SSN:n valtuuttamaan sairaalaan (ospendale privato accreditato). Laitoshoito on maksutonta, kun näytät eurooppalaisen sairaanhoitokorttisi ja henkilötodistuksesi. Jos haluat sairaalassa käyttöösi oman yksityishuoneen tai muita erityismukavuuksia, maksat näistä erilliset lisämaksut.

Ambulanssikuljetus on yleensä ilmaista eurooppalaisella sairaanhoitokortilla.

Lue lisää äkillisestä sairastumisesta Euroopassa.

Lue lisää ulkomailla annetun hoidon korvauksista.

Hyödyllisiä sivustoja

Jos haluat matkustaa Italiaan käyttääksesi siellä terveydenhuoltopalveluja, sinun kannattaa lukea sivuiltamme yleistietoa hoitoon hakeutumisesta ulkomaille. Jos sinulla on kysyttävää Italian terveydenhuollosta, ole yhteydessä Italian kansalliseen yhteyspisteeseen.

Italiassa toimivista terveydenhuollon palveluntuottajista ei ole verkossa virallista listausta tai hakukonetta. ASL:ltä on kuitenkin mahdollista pyytää lista palveluntuottajista. Voit etsiä ASL-toimistoa heidän verkkosivuiltaan. Yksityisiä sairaaloita ja klinikoita voit hakea alueittain ja erikoisaloittain Italian keltaisten sivujen verkkoversiosta (italiaksi).

Italiassa voit aina soittaa numeroon 116117 saadaksesi kiireetöntä lääketieteellistä neuvontaa. Huomaa, että numero ei ole käytössä kaikilla Italian alueilla. Lisää informaatiota puhelinpalvelusta löydät Italian terveysministeriön nettisivuilta (italiaksi).

Hoidon laatu ja turvallisuus

Potilasvahingon sattuessa noudatetaan aina hoitoa antavan maan lainsäädäntöä ja potilasvakuutuksia. Jos olet tyytymätön Italiassa saamaasi hoitoon, pyri ensisijaisesti selvittämään asia sinua hoitaneen tahon kanssa. Voit myös ottaa yhteyttä sairaalan tai paikalliseen terveysviranomaisen ASL:n terveysosastoon (direzione sanitaria), tai ottaa yhteyttä paikalliseen kansalaisten yhteyksien toimistoon (Ufficio Relazioni con il Pubblico, URP) (sivusto englanniksi).

Voit myös olla yhteydessä Italian yhteyspisteeseen, joka neuvoo sinua valitusmenettelyissä ja mahdollisissa oikeusprosesseissa. Jos haluat tehdä valituksen, Italian yhteyspiste voi auttaa sinua löytämään oikean viranomaisen.

Terveydenhuoltojärjestelmä

Terveysministeriö vastaa pääasiassa Italian julkisesta terveydenhuollosta ja takaa keskeisen terveydenhuollon etuuspaketin eli välttämättömän hoitotason (LEA). Maakunnat ovat vastuussa terveydenhuoltopalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta paikallisten terveysyksiköiden kautta.