Matkat ja kuljetukset

Kela maksaa korvausta matkoista ja kuljetuksista joko ulkomailta tulevalle asiakkaalle itselleen, kuljetuspalvelun tuottajalle tai julkiselle terveydenhuollolle.


Matkoista ja kuljetuksista maksettavien Kela-korvauksen määrään vaikuttaa, mitä kulkuneuvoa asiakas käyttää sekä se, mihin henkilöryhmään hän kuuluu ja millainen oikeus hänellä on hoitoon Suomessa. Kun terveyspalvelujen käyttäjä tulee ulkomailta, Kela korvaa tietyissä tilanteissa kuljetuksen järjestäjälle Suomessa aiheutuvia matkakustannuksia. Kela korvaa myös Pohjoismaiden välillä tapahtuvia sairaalasiirtoja. Yleensä potilas maksaa itse rajat ylittävissä tilanteissa matkakustannukset ja hakee Kelasta korvauksia jälkikäteen. Kelan maksamista matkakorvauksista kerrotaan tarkemmin Kelan sivuilla.

Esittämällä eurooppalaisen sairaanhoitokortin ulkomailta tuleva saa kuljetuksen ambulanssilla tai pelastushelikopterilla siten, että hän maksaa matkasta vain omavastuuosuuden. Jos potilaalla ei ole eurooppalaista sairaanhoitokorttia tai kortin väliaikaisesti korvaavaa todistusta, hän vastaa yleensä itse potilaskuljetuksen kustannuksista. EU- ja Eta-maasta, Isosta-Britanniasta tai Sveitsistä, Australiasta tai Kanadan Quebecista tulleet henkilöt voivat hakea jälkikäteen matkakustannuksiin korvauksia Kelasta.

Kela korvaa julkisessa terveydenhuollossa hoidossa olevan, hoitopaikkaan sisäänkirjoitetun ja ulkomailta tulleen potilaan Suomessa tapahtuvan siirtokuljetuksen kustannuksia.

Kela voi korvata myös toiseen Pohjoismaahan tapahtuvan siirtokuljetuksen kustannuksia. Jos siirtokuljetus edellyttää ambulanssilentoa, hoidonantajan on ennen lennon järjestämistä oltava yhteydessä Kelan kansainvälisten asioiden keskukseen.

Kela korvaa julkista terveydenhuoltoa ylläpitävälle hyvinvointialueelle sisäänkirjoitetun potilaan kuljetuksen kustannuksia, kun julkinen terveydenhuolto on hankkinut hoidon ostopalveluna ulkomailta ja maksanut kuljetuskustannukset. Jos potilasta ei ole sisäänkirjoitettu ja hän on maksanut itse matkakustannukset ostopalvelutilanteessa, hän voi hakea sairausvakuutuslain mukaista korvausta Kelasta.