Potilasvahinko­vakuutus


  1. Miten potilasvahinkovakuutus järjestetään?

Hoitoa antavan maan lainsäädännön tulee kattaa myös ulkomailta tulleen potilaan hoito.

Suomalainen potilasvakuutus turvaa kaikki Suomessa hoitoa saavat potilaat. Potilasvakuutus korvaa potilasvahinkolain mukaisesti Suomessa annetun terveydenhuollon palvelun yhteydessä aiheutuneita henkilövahinkoja potilaille. Korvauksen piiriin kuuluvat siten myös ne henkilöt, jotka tulevat ulkomailta Suomeen käyttämään terveyspalveluja.

Suomen potilasvakuutus ei kata ulkomailla annettua hoitoa.

Jos ulkomaalainen tai ulkomailta hoitoon tullut potilas kokee tulleensa kohdelluksi väärin sosiaali- tai terveydenhuollon palveluissa, hän voi selvittää tilannettaan potilasasiamiehen kanssa.

  1. Mistä saan tietoa eri maiden potilasvahinkovakuutuksista?

Hoitoa antavan maan yhteyspiste vastaa kysymyksiin maan potilasvakuutusjärjestelmästä ja ohjaa tarvittaessa oikean viranomaisen puoleen.