Tyytymättömyys hoitoon ja potilasvahingot


Olen tyytymätön Suomessa saamaani hoitoon. Mitä voin tehdä?

Jos olet tyytymätön Suomessa saamaasi hoitoon, selvitä asiaa ensisijaisesti hoidonantajan kanssa. Tarvittaessa potilasasiavastaava voi auttaa sinua asian selvittämisessä. Jos asia ei ratkea neuvottelemalla, voit tehdä muistutuksen terveysasemalle tai kantelun aluehallintovirastolle tai Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle Valviralle.

Minulle sattui ulkomailla potilasvahinko. Kuka vastaa komplikaatioiden jatkohoidosta?

Voit saada hoitoa Suomessa, vaikka hoidon tarve johtuisi ulkomailla sattuneesta potilasvahingosta. Voit siis itse päättää, haluatko saada jatkohoitoa komplikaatioon hoitoa antaneessa maassa vai Suomessa.

Hae potilasvahingon korvausta sinua hoitaneen maan potilasvakuutuksesta. Et voi hakea korvausta Suomen potilasvakuutuksesta, ellei kyseessä ole tilanne, jossa Suomen julkinen terveydenhuolto on järjestänyt hoitosi ulkomailla ostopalveluna.

Minulle sattui ulkomailla potilasvahinko. Voinko hakea korvausta Suomen potilasvakuutuksesta?

Hae potilasvahingon korvausta sinua hoitaneen maan potilasvakuutuksesta. Et voi hakea korvausta Suomen potilasvakuutuksesta, ellei kyseessä ole tilanne, jossa Suomen julkinen terveydenhuolto on järjestänyt hoitosi ulkomailla ostopalveluna.

Selvitä hoidonantajalta tai hoitoa antaneen maan yhteyspisteeltä, miten voit hakea korvausta potilasvahingosta.

Minulle sattui Suomessa potilasvahinko. Mistä voin hakea korvausta?

Jos sinulle on sattunut tai epäilet potilasvahinkoa Suomessa, voit tehdä vahinkoilmoituksen Potilasvakuutuskeskukselle.