Sairastuminen ulkomaanmatkalla

Jos tarvitset ulkomailla oleskellessasi kiireellistä hoitoa, soita hätänumeroon tai hakeudu lähimpään sairaalaan. Hätänumero on kaikissa EU-maissa 112.


Saat lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa eurooppalaisella sairaanhoitokortilla, kun oleskelet tilapäisesti toisessa EU- tai Eta-maassa, Isossa-Britanniassa tai Sveitsissä. Tilaa kortti Kelasta.

Lääketieteellisesti välttämättömällä hoidolla tarkoitetaan sellaista hoitoa, joka ei voi odottaa kotiinpaluutasi. Tilapäinen oleskelu tarkoittaa yleensä alle kuuden kuukauden oleskelua, jonka tarkoitus voi olla esimerkiksi lomamatka tai vaihto-opiskelu. Hoidon tarpeen tulee ilmetä oleskelusi aikana.

Muualla kuin EU- tai Eta-maassa, Isossa-Britanniassa, Sveitsissä tai Australiassa sinulla on oikeus kiireelliseen hoitoon. Yleensä joudut itse maksamaan hoitosi kustannukset, joten yksityisen vakuutuksen ottaminen on suositeltavaa.