Irlanti

Hätätilanteissa saat apua soittamalla numeroon 112 tai 999 (ambulanssi).


Terveydenhuoltojärjestelmä

Irlannissa on julkinen terveydenhuoltojärjestelmä, jota rahoitetaan välittömällä verotuksella.  Irlannin julkinen sairausvakuutus ja terveydenhuolto, Health Service Executive (HSE), pyörittää ja rahoittaa Irlannin julkista terveydenhuoltoa terveysministeriön puolesta. Julkinen terveydenhuolto on järjestetty akuuttisairaaloiden, mielenterveyshuollon ja perusterveydenhuollon muodossa.

Irlannissa on myös yksityinen terveydenhuollon sektori. Yksityiset terveydenhuollon tuottajat laskuttavat palveluksistaan voittoa tuottavilla hinnoilla eivätkä tuota julkisen terveydenhuollon palveluita. Irlannissa hammashuollon tuottaa yksityinen terveydenhuollon sektori.

Hoitoon pääsy

Saat lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa eurooppalaisella sairaanhoitokortilla, kun oleskelet tilapäisesti Irlannissa. Lääketieteellisesti välttämätön hoito tarkoittaa sellaista hoitoa, joka ei voi odottaa kotiinpaluutasi. Voit tarvita tällaista hoitoa akuutin sairastumisen tai onnettomuuden seurauksena. Voit saada hoitoa myös raskauteen, synnytykseen tai krooniseen sairauteen liittyen. Hoidon tarpeen tulee ilmetä ja oltava välttämätöntä hoitaa oleskelusi aikana. Jos sairautesi edellyttää säännöllistä hoitoa tilapäisen ulkomailla oleskelusi aikana, sovi etukäteen hoidonantajan kanssa hoidon järjestämisestä. Hoitoja, jotka edellyttävät etukäteen sopimista, ovat esimerkiksi dialyysihoito, happiterapia, erityinen astmahoito ja kemoterapia sekä kroonisiin autoimmuunisairauksiin liittyvä sydämen ultraäänitutkimus.

Saat kortilla hoitoa samalla tavalla ja samaan hintaan kuin paikalliset asukkaat. Eurooppalaisesta sairaanhoitokortista kannattaa pitää mukana itse kortin lisäksi myös paperikopioita. Jos sinulla ei ole esittää eurooppalaista sairaanhoitokorttia tai sitä ei jostain syystä hyväksytä, joudut maksamaan hoidon kustannukset itse. Voit tällöin hakea korvausta jälkikäteen Kelasta.

Irlannin terveydenhuollosta vastaava HSE vastaa Irlannin julkista sairausvakuutusta ja terveydenhuoltoa koskeviin kysymyksiin puhelinlinjallaan numerossa 1850 24 1850 (Irlannista soitettaessa) maanantaista lauantaihin klo 8–20. HSE:n verkkosivuilla on karttapalvelu (englanniksi), jossa voit kartan avulla etsiä paikallisten yleislääkäreiden, terveyskeskusten, sairaaloiden, hammaslääkäreiden ja apteekkien yhteystietoja.

Äkillinen sairastuminen

Lääkäri

Jos tarvitset lääkäriä, hakeudu yleislääkärille (general practitioner, GP), jolla on sopimus Primary Care Reimbursement Servicen (PCRS) kanssa (useimmilla lääkäreillä on). Lisätietoja ja yleislääkäreiden yhteystiedot saat joko yllä mainitusta karttapalvelusta tai paikallisista terveystoimistoista (Local Health Offices). Vastaanotolla voit vielä varmistaa lääkäriltä, kuuluuko hän PCRS-järjestelmään ja ilmoittaa, että haluaisit hoitoa EU-säädösten mukaan. Näytä eurooppalainen sairaanhoitokorttisi ja henkilötodistuksesi. Hoito on tällöin maksutonta.

Jos PCRS:n sopimuslääkäri määrää sinulle reseptilääkkeitä erityislomakkeella, saat lääkkeen apteekista (pharmacy tai chemist’s shop) maksutta. Kaikkia lääkkeitä ei kuitenkaan saa ilmaiseksi.

Erikoislääkärille pääset yleislääkärin lähetteellä. Jos yleislääkäri kirjoittaa lähetteen, kerro että haluat saada erikoislääkärin hoitoa julkisen terveydenhuollon potilaana. Tällöin hoito on maksutonta.

Irlannissa monilla erikoislääkäreillä on sekä yksityisen että julkisen puolen potilaita. Voit mennä yksityispotilaana erikoislääkärille, mutta hoito on silloin maksettava itse.

Yleislääkäreillä on tietyt vastaanottoajat, jotka vaihtelevat lääkäreittäin. Jos tarvitset hoitoa vastaanottoajan ulkopuolella, saat alueellasi päivystävän lääkärin yhteystiedot esimerkiksi lääkäreiden puhelinvastaajien tiedotteesta. Päivystäviä lääkäreitä löytyy myös HSE:n verkkosivuilta kohdasta ”Out of Hours Services”.

Hammaslääkäri

Kiireellistä hammashoitoa kivun lievittämiseksi tai hammasproteesin korjaamiseksi saat paikallisen Health Officen PCRS-sopimushammaslääkäreiden vastaanotolla. Muuta välttämättömästä syystä tarvittavaa hoitoa saat myös Health Officen hammasklinikalta. Esitä hoitoon mennessäsi eurooppalainen sairaanhoitokorttisi ja henkilötodistuksesi. Kiireellisissä tapauksissa kannattaa varmistaa etukäteen, että valitsemassasi hammaslääkärissä saa hoitoa EU-säädösten mukaan. Paikallisesta Health Officesta tai terveyskeskuksesta voit kysyä sopimushammaslääkäreiden ja -klinikoiden yhteystietoja.

Sairaalahoito

Sairaalahoitoon pääset PCRS-järjestelmään kuuluvan yleis- tai erikoislääkärin lähetteellä. Tällöin avo- tai laitoshoito sairaalassa julkisen puolen potilaana on maksutonta. Jos tarvitset kiireellistä sairaalahoitoa, voit mennä suoraan julkisen sairaalan ensiapuyksikköön (Accident and Emergency unit).

Jos tarvitset terveydentilasi vuoksi erityiskuljetusta, kun palaat Suomeen, joudut maksamaan matkakulut kokonaan itse. On suositeltavaa ottaa matkavakuutus, joka kattaa tällaiset kulut.

Lue lisää äkillisestä sairastumisesta Euroopassa.

Lue lisää ulkomailla annetun hoidon korvauksista.

Hyödyllisiä sivustoja

Jos haluat matkustaa Irlantiin käyttääksesi siellä terveydenhuoltopalveluja, löydät sivuiltamme yleistietoa hoitoon hakeutumisesta ulkomaille. Hoitopaikkojen yhteystietoja löytyy myös Irlannin kansallisen yhteyspisteen sivuilta. Alla on lueteltu joitain hyödyllisiä tietoja.

Irlannissa on sekä julkisia että yksityisiä sairaaloita. Julkisten sairaaloiden hoitojonot ovat yleensä pitkiä. Hoidon saaminen on nopeampaa yksityisissä sairaaloissa. Monet yksityissairaalat kuuluvat itsenäisten sairaaloiden liittoon. Yhteystiedot löydät verkkosivuilta (englanniksi).

Julkisten sairaaloiden hintatiedot löytyvät HSE:n verkkosivuilta (englanniksi). Yksityisten sairaaloiden ja lääkäripalveluiden hinnat vaihtelevat. Alustavan kustannusarvion saamiseksi kannattaa tiedustella hintatietoja suoraan hoitoa antavalta taholta.

Hoidon laatu ja turvallisuus

Potilasvahingon sattuessa noudatetaan aina hoitoa antavan maan lainsäädäntöä ja potilasvakuutuksia. Jos olet tyytymätön saamaasi hoitoon, pyri ensisijaisesti selvittämään asia sinua hoitaneen tahon kanssa. Kansallinen yhteyspiste voi auttaa sinua löytämään oikean viranomaisen, mikäli haluat tehdä valituksen.