Irlanti

Hätätilanteissa saat apua soittamalla numeroon 112 tai 999 (ambulanssi).


Hoitoon pääsy

Saat lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa eurooppalaisella sairaanhoitokortilla (European Health Insurance Card, EHIC), kun oleskelet tilapäisesti Irlannissa. Lääketieteellisesti välttämätön hoito tarkoittaa sellaista hoitoa, joka ei voi odottaa kotiinpaluutasi. Voit tarvita tällaista hoitoa akuutin sairastumisen tai onnettomuuden seurauksena. Voit saada hoitoa myös raskauteen, synnytykseen tai krooniseen sairauteen liittyen. Hoidon tarpeen täytyy ilmetä oleskelusi aikana. Jos sairautesi edellyttää säännöllistä hoitoa tilapäisen ulkomailla oleskelusi aikana, ole etukäteen yhteydessä ulkomaiseen hoidonantajaan ja sovi hoidon järjestämisestä. Hoitoja, jotka edellyttävät etukäteen sopimista, ovat esimerkiksi dialyysihoito, happiterapia, erityinen astmahoito ja kemoterapia sekä kroonisiin autoimmuunisairauksiin liittyvä sydämen ultraäänitutkimus.

Saat eurooppalaisella sairaanhoitokortilla hoitoa samalla tavalla ja samaan hintaan kuin paikalliset asukkaat. Itse kortin lisäksi sinun kannattaa pitää mukana myös paperikopioita kortista. Jos sinulla ei ole eurooppalaista sairaanhoitokorttia tai sitä ei jostain syystä hyväksytä, joudut maksamaan hoidon kustannukset itse. Voit tällöin hakea korvausta jälkikäteen Kelasta.

Irlannin terveydenhuollosta vastaava HSE vastaa Irlannin julkista sairausvakuutusta ja terveydenhuoltoa koskeviin kysymyksiin numerossa 1850 24 1850 (Irlannista soitettaessa) maanantaista lauantaihin klo 8–20. HSE:n verkkosivuilla on karttapalvelu (englanniksi), jossa voit kartan avulla etsiä paikallisten yleislääkäreiden, terveyskeskusten, sairaaloiden, hammaslääkäreiden ja apteekkien yhteystietoja.

Äkillinen sairastuminen

Lääkäri

Jos tarvitset lääkäriä, hakeudu yleislääkärille (general practitioner, GP), jolla on sopimus Primary Care Reimbursement Servicen (PCRS) kanssa. Uuseimmilla lääkäreillä on tämä sopimus. Lisätietoja ja yleislääkäreiden yhteystiedot saat joko yllä mainitusta karttapalvelusta tai paikallisista terveystoimistoista (Local Health Offices). Vastaanotolla voit vielä varmistaa lääkäriltä, kuuluuko hän PCRS-järjestelmään. Ilmoita myös, että haluaisit hoitoa EU-säädösten mukaan. Näytä eurooppalainen sairaanhoitokorttisi ja henkilötodistuksesi. Hoito on tällöin maksutonta.

Jos PCRS:n sopimuslääkäri määrää sinulle reseptilääkkeitä erityislomakkeella, voit saada lääkkeen apteekista (pharmacy tai chemist’s shop) ilmaiseksi. Kaikkia lääkkeitä ei kuitenkaan saa ilmaiseksi.

Erikoislääkärille pääset yleislääkärin lähetteellä. Jos yleislääkäri kirjoittaa lähetteen, kerro että haluat saada erikoislääkärin hoitoa julkisen terveydenhuollon potilaana. Tällöin hoito on maksutonta.

Irlannissa monilla erikoislääkäreillä on sekä yksityisen että julkisen puolen potilaita. Voit mennä yksityispotilaana erikoislääkärille, mutta hoito on silloin maksettava itse.

Yleislääkäreillä on tietyt vastaanottoajat, jotka vaihtelevat lääkäreittäin. Jos tarvitset hoitoa vastaanottoajan ulkopuolella, saat alueellasi päivystävän lääkärin yhteystiedot esimerkiksi lääkäreiden puhelinvastaajien tiedotteesta. Päivystäviä lääkäreitä löytyy myös HSE:n verkkosivuilta kohdasta ”Out of Hours Services”.

Hammaslääkäri

Kiireellistä hammashoitoa kivun lievittämiseksi tai hammasproteesin korjaamiseksi saat paikallisen Health Officen PCRS-sopimushammaslääkäreiden vastaanotolla. Myös muuta välttämätöntä hoitoa saat Health Officen hammasklinikalta. Kun menet hoitoon, esitä eurooppalainen sairaanhoitokorttisi ja henkilötodistuksesi. Kiireellisissä tapauksissa kannattaa varmistaa etukäteen, että valitsemassasi hammaslääkärissä saa hoitoa EU-säädösten mukaan. Voit kysyä paikallisesta Health Officesta tai terveyskeskuksesta sopimushammaslääkäreiden ja -klinikoiden yhteystietoja.

Sairaalahoito

Sairaalahoitoon pääset PCRS-järjestelmään kuuluvan yleis- tai erikoislääkärin lähetteellä. Tällöin olet sairaalassa julkisen puolen potilaana ja saat avo- tai laitoshoitoa ilman maksua. Jos tarvitset kiireellistä sairaalahoitoa, voit mennä suoraan julkisen sairaalan ensiapuyksikköön (Accident and Emergency unit).

Jos tarvitset terveydentilasi vuoksi erityiskuljetusta, kun palaat Suomeen, joudut maksamaan matkakulut kokonaan itse. On suositeltavaa ottaa matkavakuutus, joka kattaa tällaiset kulut.

Lue lisää äkillisestä sairastumisesta Euroopassa.

Lue lisää ulkomailla annetun hoidon korvauksista.

Hyödyllisiä sivustoja

Jos haluat matkustaa Irlantiin käyttääksesi siellä terveydenhuoltopalveluja, löydät sivuiltamme yleistietoa hoitoon hakeutumisesta ulkomaille. Hoitopaikkojen yhteystietoja löytyy myös Irlannin kansallisen yhteyspisteen sivuilta.

Irlannissa on sekä julkisia että yksityisiä sairaaloita. Julkisten sairaaloiden hoitojonot ovat yleensä pitkiä. Hoidon saaminen on nopeampaa yksityisissä sairaaloissa. Monet yksityissairaalat kuuluvat yksityisten sairaaloiden liittoon (Private Hospitals Association, PHA). Löydät yhteystiedot verkkosivuilta (englanniksi).

Julkisten sairaaloiden hintatiedot löytyvät HSE:n verkkosivuilta (englanniksi). Yksityisten sairaaloiden ja lääkäripalveluiden hinnat vaihtelevat Voit saada alustavan kustannusarvion, kun tiedustelet hintatietoja suoraan hoitoa antavalta taholta.

Hoidon laatu ja turvallisuus

Potilasvahingon sattuessa noudatetaan aina hoitoa antavan maan lainsäädäntöä ja potilasvakuutuksia. Jos olet tyytymätön saamaasi hoitoon, pyri ensisijaisesti selvittämään asia sinua hoitaneen tahon kanssa. Jos haluat tehdä valituksen, Irlannin kansallinen yhteyspiste voi auttaa sinua löytämään oikean viranomaisen.

Terveydenhuoltojärjestelmä

Irlannissa on julkinen terveydenhuoltojärjestelmä, jota rahoitetaan verotuloilla. Irlannin julkinen sairausvakuutus ja terveydenhuolto, Health Service Executive (HSE), pyörittää ja rahoittaa Irlannin julkista terveydenhuoltoa terveysministeriön puolesta. Julkinen terveydenhuolto on järjestetty akuuttisairaaloiden, mielenterveyshuollon ja perusterveydenhuollon muodossa.

Irlannissa on myös yksityinen terveydenhuollon sektori. Yksityiset terveydenhuollon tuottajat laskuttavat palveluksistaan voittoa tuottavilla hinnoilla eivätkä tuota julkisen terveydenhuollon palveluita. Irlannissa hammashuoltoa antaa yksityinen terveydenhuollon sektori.