Muutto ulkomaille työntekijänä tai yrittäjänä

Kun lähdet työhön toiseen EU- tai Eta-maahan, Isoon-Britanniaan tai Sveitsiin, siirryt yleensä työskentelymaasi sairausvakuutukseen. Jos työskentelet suomalaistyönantajan palveluksessa (lähetettynä työntekijänä) toisessa EU- tai Eta-maassa, Isossa-Britanniassa tai Sveitsissä, olet yleensä sairausvakuutettu Suomessa. Kun lähdet työhön Euroopan ulkopuolelle, selvitä sairausvakuuttamisesi ja terveydenhuollon palvelujen käyttö kohdemaassa.


Ilmoita muutostasi viranomaisille

 • Ilmoita ulkomailla asumisesta ja työskentelystä Kelaan.
 • Jos muutat ulkomaille asumaan, tee muuttoilmoitus myös Digi- ja väestötietovirastoon sekä uuden maan sosiaaliturvalaitokseen.
 • Jos lähdet suomalaisen työnantajan palvelukseen ulkomaille, selvitä ulkomaantyön vakuuttamiseen liittyviä asioita Eläketurvakeskuksesta.

Paikallisen työnantajan palveluksessa toisessa EU- tai Eta-maassa, Isossa-Britanniassa tai Sveitsissä

Hoito uudessa maassa: Jos muutat EU- tai Eta-maahan, Isoon-Britanniaan tai Sveitsiin työskentelemään paikallisen työnantajan palvelukseen, siirryt yleensä työskentelymaasi sairausvakuutukseen. Työntekijänä saat yleensä hoitoa työskentelymaassa samalla tavalla ja samaan hintaan kuin maassa asuvat, kun olet ensin rekisteröitynyt paikallisessa sairausvakuutuslaitoksessa. Työskentelymaassasi saat hoitoa maan lainsäädännön ja järjestelmän mukaisesti.

Selvitä sairausvakuutuksesi järjestäminen työnantajaltasi ja kohdemaan sairausvakuutuslaitokselta. Joissakin maissa on useita lakisääteistä sairausvakuutusta hallinnoivia laitoksia, joista voit itse valita vakuutusturvasi. Maksat yleensä itse sairausvakuutusmaksua, joka voi olla huomattavasti korkeampi kuin vastaava maksu Suomessa.

Sairausvakuutuslaitoksilla on usein sopimuksia paikallisten terveydenhuollon toimijoiden kanssa, jolloin saat hoitoa sopimushinnalla. Sairausvakuutuslaitoksesi myöntää sinulle yleensä asiakirjan, jolla voit osoittaa oikeutesi hoitoon työskentelymaassa. Tieto sairausvakuuttamisestasi voi olla paikallisten terveydenhuollon toimijoiden käytössä myös tietojärjestelmässä.

Hoito Suomessa: Työskentelymaasi sairausvakuutuslaitos myöntää sinulle eurooppalaisen sairaanhoitokortin, jolla osoitat oikeutesi hoitoon muissa EU- tai Eta-maissa, Isossa-Britanniassa ja Sveitsissä. Jos tarvitset hoitoa Suomessa, osoita oikeutesi hoitoon työskentelymaasi myöntämällä eurooppalaisella sairaanhoitokortilla. Jos sinulla ei ole Suomessa kotikuntaa, saat kortilla julkisessa terveydenhuollossa lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa Suomessa oleskelusi aikana. Jos käytät yksityistä terveydenhuoltoa lääketieteellisesti välttämättömän hoidon saamiseksi, voit hakea korvauksia Kelasta jälkikäteen.

Jos sinulla on Suomessa kotikunta, voit käyttää kaikkia julkisen terveydenhuollon palveluja kuntalaisen asiakasmaksulla. Tällöin sinun ei tarvitse näyttää eurooppalaista sairaanhoitokorttia.

Meri- tai rajatyöntekijänä toisessa EU- tai Eta-maassa, Isossa-Britanniassa tai Sveitsissä

Jos työskentelet toisessa EU- tai Eta-maassa, Isossa-Britanniassa tai Sveitsissä, mutta asut Suomessa, kuulut yleensä työskentelymaasi sairausvakuutukseen. Sinulla on oikeus kaikkeen tarvitsemaasi sairaanhoitoon sekä työskentelymaassasi että Suomessa. Saat hoidon kummassakin maassa paikallisen asiakasmaksun hinnalla. Suomessa sinulla on myös oikeus korvaukseen yksityisen terveydenhuollon, lääkeostojen ja sairauden hoidon vuoksi tehtyjen matkojen kustannuksista.

Lisäksi, jos olet ollut rajatyöntekijä ja aloittanut sairauden hoidon työskentelymaassasi ennen kuin jäät eläkkeelle, on sinulla oikeus jatkaa kyseisen sairauden hoitoa työskentelymaassasi myös eläkkeellä. Pyydä tällöin tätä hoitoa varten erillinen hoito-oikeustodistus sen maan sairausvakuutuslaitokselta, joka vastaa sairaanhoitosi kustannuksista eläkkeellä ollessasi. Hoito-oikeustodistuksella saat jatkaa hoitoa vanhassa työskentelymaassasi.

Suomalaistyönantajan palveluksessa toisessa EU- tai Eta-maassa, Isossa-Britanniassa tai Sveitsissä

Hoito uudessa maassa: Jos suomalainen työnantaja lähettää sinut työskentelemään toiseen EU- tai Eta-maahan, Isoon-Britanniaan tai Sveitsiin, säilyt yleensä Suomen sairausvakuutuksessa. Eläketurvakeskus on Suomessa toimivaltainen viranomainen, joka päättää, sovelletaanko työskentelyaikanasi Suomen sosiaaliturvalainsäädäntöä. Päätös tehdään työnantajasi tai oman hakemuksesi perusteella.

Jos olet Suomessa sairausvakuutettu ulkomailla työskentelysi ajan, Suomi vastaa sairaanhoitosi kustannuksista. Saat Kelasta päätöksen hoito-oikeudesta. Sama koskee yleensä myös mukana muuttavia perheenjäseniäsi. Heidän tulee tehdä ilmoitus ulkomailla oleskelusta Kelaan.

 • Alle kuusi kuukautta kestävän työskentelyjakson aikana saat työskentelymaassasi hoitoa Kelan myöntämällä eurooppalaisella sairaanhoitokortilla.
 • Yli kuusi kuukautta kestävän työskentelyjakson aikana hoidon saaminen edellyttää yleensä rekisteröitymistäsi työskentelymaan sairausvakuutuslaitoksessa.

Hoito Suomessa: Kun Suomi vastaa sairaanhoitosi kustannuksista, voit käyttää myös Suomessa kaikkia julkisen terveydenhuollon palveluja ja saada Kela-korvausta yksityisten terveyspalvelujen käytöstä. Maksat palvelujen käyttämisestä kuntalaisen asiakasmaksun. Sillä ei ole merkitystä, onko sinulla kotikuntaa Suomessa. Jos sinulla ei ole Suomessa kotikuntaa, Kela myöntää sinulle Todistuksen oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa.

Työntekijänä Kanadan Quebeciin

Hoito uudessa maassa: Jos muutat tilapäisesti työntekijänä tai lähetettynä työntekijänä Kanadan Quebeciin, saat tarvittaessa lääkäri- ja sairaalahoitoa sekä rajatusti hammashoitoa samalla tavalla kuin Quebecissa sairausvakuutetut. Sinun tulee rekisteröityä Quebecin sairausvakuutuslaitoksessa. Samaa koskee yleensä myös mukana muuttavia perheenjäseniäsi.

Hoito Suomessa: Jos muutat tilapäisesti työntekijänä tai työntekijän perheenjäsenenä Kanadan Quebeciin, säilyt Suomessa sairausvakuutettuna ja saat Kela-korvauksia yksityisen terveydenhuollon käytöstä. Jos sinulla on kotikunta Suomessa, saat hoitoa julkisessa terveydenhuollossa vastaavasti kuin ennenkin. Jos muutat pysyvästi Quebeciin, sinulla ei ole oikeutta hoitoon Suomessa. Jos sinulla ei ole Suomessa kotikuntaa, saat julkisessa terveydenhuollossa vain kiireellistä hoitoa. Vastaat itse saamasi hoidon kustannuksista.

Työntekijänä Israeliin

Hoito uudessa maassa: Jos muutat Israeliin työskentelemään, saat siellä palveluja kansallisen lainsäädännön ja järjestelmän mukaan. Selvitä etukäteen, millaiseen hoitoon sinulla on oikeus ja edellyttääkö hoidon saaminen esimerkiksi yksityisvakuutusta.

Hoito Suomessa: Säilyt Suomen sairausvakuutuksessa ja voit käyttää kaikkia julkisen terveydenhuollon palveluja Suomessa jos olet

 • lähetetty työntekijä
 • virkamies tai vastaavassa julkisen sektorin tehtävässä työskentelevä
 • Israelissa työskentelevä kuljetusajoneuvon kuljettaja, jonka ajoneuvon omistajayrityksen kotipaikka on Suomi
 • Suomen lipun alla, mutta Israelin alueella seilaavalla laivalla työskentelevä merityöntekijä
 • edellä mainitun mukana muuttava perheenjäsen.

Työntekijänä muihin maihin

Hoito uudessa maassa: Oikeutesi saada hoitoa ja käyttää terveydenhuollon palveluja työskentelymaassasi perustuu työskentelymaasi lainsäädäntöön. Selvitä etukäteen, millaiseen hoitoon sinulla on oikeus ja edellyttääkö hoidon saaminen esimerkiksi yksityisvakuutusta.

Hoito Suomessa: Kun työskentelet muussa kuin EU- tai Eta-maassa, Isossa-Britanniassa tai Sveitsissä, sairausvakuuttamiseesi Suomessa vaikuttaa yleensä ulkomailla oleskelun kesto. Ilmoita Kelaan aina työskentelystä ulkomailla.

 • Jos olet Suomessa sairausvakuutettu ulkomailla työskentelysi aikana, voit käyttää Suomessa Kela-korttia ja saat sairaanhoitokorvauksia yksityisten terveyspalvelujen käytöstä.

Oikeutesi käyttää Suomessa julkisen terveydenhuollon palveluja perustuu Digi- ja väestötietoviraston tekemään kirjaukseen kotikunnasta. Kotikuntasi säilyy yleensä Suomessa, jos oleskelet ulkomailla alle vuoden.

 • Jos sinulla ei ole Suomessa kotikuntaa, saat julkisessa terveydenhuollossa vain kiireellistä hoitoa. Vastaat itse kiireellisen hoidon kustannuksista.
 • Jos sinulla on Suomessa kotikunta, voit käyttää kaikkia julkisen terveydenhuollon palveluja.