Hoidon kustannukset yksityisessä terveydenhuollossa

Yksityisten terveyspalveluiden hinnan määrittelee palveluntarjoaja. Palveluntarjoajan on annettava asiakkaalle tietoa palvelujen käyttämisen hinnoista.


Yksityisessä terveydenhuollossa lääkäripalkkioiden perusteena on usein keskimääräinen aika, joka lääkäriltä kuluu asiakkaan hoitamiseen vastaanotolla ja siihen liittyviin esi- ja jälkitöihin, kuten potilasasiakirjoihin tutustumiseen, potilaskertomuksen kirjoittamiseen ja tutkimustulosten läpikäyntiin.

Lääkäri toimii usein yksityisessä terveydenhuollossa itsenäisenä ammatinharjoittajana ja päättää itsenäisesti hinnoistaan. Yleislääkärin palkkiot ovat yleensä erikoislääkärin laskuttamia palkkioita edullisempia.

Lääkärikäynnillä tehtävistä lausunnoista ja todistuksista, laboratorio- ja röntgentutkimuksista, toimenpiteistä sekä käytettävistä lääkkeistä, rokotteista ja tarvikkeista veloitetaan yleensä erikseen.

Myös hoidon yhteydessä käytetyt hoitotarvikkeet ja lainaksi annettavat apuvälineet laskutetaan yleensä erikseen. Tällaisia kustannuksia aiheutuu esimerkiksi sidetarpeista, kyynärsauvoista ja raajojen tuista.

Yksityisen terveydenhuollon palveluntuottaja voi yleensä antaa etukäteen tarkan kustannusarvion leikkausten ja hoidollisesti vaativien toimenpiteiden kustannuksista.

Erillisestä puhelinkonsultaatiosta peritään yleensä hinta. Vastaanottokäyntiin liittyvän puhelun hinta voi myös sisältyä käynnin yhteydessä perittävään maksuun.
Yksityinen terveydenhuolto voi laskuttaa varatusta, mutta käyttämättä jääneestä vastaanottoajasta.

Sairaanhoitokorvaukset

Sairaanhoitokorvauksista käytetään usein puhekielistä ilmausta Kela-korvaus. Saat usein korvauksen jo suoraan yksityislääkärin tai hammaslääkärin vastaanotolla näyttämällä Kela-korttisi. Jos maksat yksityisen terveydenhuollon palveluntuottajalle itse koko laskun, hae korvauksia Kelasta.

Kela maksaa sairaanhoitokorvauksia

  • lääkärin ja hammaslääkärin palkkioista
  • lääkärin ja hammaslääkärin määräämän tutkimuksen ja hoidon kustannuksista
  • lääkärin määräämien lääkkeiden kustannuksista
  • sairauden hoitoon liittyvien matkojen kustannuksista.

Palkkioiden, tutkimuksen ja hoidon perusteena on korvaustaksa, joka kertoo korvauksen määrän. Yleensä maksamasi kustannus on korvaustaksaa suurempi.

Kela korvaa myös etäpalveluna annettua hoitoa. Etäpalveluilla tarkoitetaan videoyhteyden välityksellä annettavia sairaanhoidon palveluja.