Julkisen terveydenhuollon asiakasmaksut

Jos olet tyytymätön julkisen terveydenhuollon asiakasmaksuun, voit hakea maksuun oikaisua palvelun järjestäneeltä hyvinvointialueelta. Ohjeet maksun oikaisemisesta löydät laskun tai päätöksen liitteenä.


Asiakkaan tulee saada asiakasmaksusta lasku sekä maksukyvyn mukaan määräytyvästä asiakasmaksusta yksilöity päätös. Laskussa tai päätöksessä on oltava liitettynä oikaisuvaatimusohje.

Tee julkisen terveydenhuollon asiakasmaksua koskeva oikaisuvaatimus 30 päivän kuluessa siitä, kun sait päätöksen.

Tarvittaessa potilasasiavastaava voi auttaa sinua muutoshakemuksen tekemisessä. Saat potilasasiamiehen yhteystiedot hoidonantajaltasi.

Jos olet edelleen tyytymätön oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen, voit hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa siitä, kun olet saanut tiedon päätöksestä. Voit tehdä valituksen määräajan kuluessa myös päätöksen tehneelle taholle, jonka on toimitettava valituksesi ja oma lausuntonsa hallinto-oikeuteen.

Hallinto-oikeuden päätökseen voi hakea valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta ennakkopäätösperusteella.

Eurooppalaisella sairaanhoitokortilla annetun hoidon kustannukset

Eurooppalaisella sairaanhoitokortilla sinulla on oikeus saada lääketieteellisesti välttämätön hoito samalla asiakasmaksulla kuin hyvinvointialueen asukkaalla. Tietyissä tilanteissa oikeuden hoitoon voi osoittaa myös muulla hoito-oikeustodistuksella.

Jos olet esittänyt asianmukaisen hoito-oikeustodistuksen hoidonantajalle ja sinulta on virheellisesti laskutettu julkisessa terveydenhuollossa enemmän kuin hyvinvointialueen asukkaan asiakasmaksu, selvitä asiakasmaksun korjausta suoraan hoidonantajan kanssa.

Voit hakea asiakasmaksuun muutosta kuten yllä on kerrottu.

Voit myös hakea korvauksia julkisessa terveydenhuollossa maksamiisi kustannuksiin asuinmaasi sairausvakuutuslaitokselta.