Julkisen terveydenhuollon asiakasmaksut

Jos olet tyytymätön julkisen terveydenhuollon asiakasmaksuun, voit hakea maksuun muutosta kunnan osoittamalta asiakasmaksuja käsittelevältä toimielimeltä. Yleensä asiakasmaksujen muutosvaatimukset käsittelee kunnassa lautakunta.


Asiakkaan tulee saada asiakasmaksusta yksilöity päätös. Päätöksessä on oltava ohje, miten päätökseen haetaan muutosta ja mihin muutosvaatimus toimitetaan.

  • Tee julkisen terveydenhuollon asiakasmaksua koskeva oikaisuvaatimus 30 päivän kuluessa siitä, kun sait päätöksen.
  • Tarvittaessa potilasasiamies voi auttaa sinua muutoshakemuksen tekemisessä. Saat potilasasiamiehen yhteystiedot hoidonantajaltasi.

Jos olet edelleen tyytymätön asiakasmaksua koskevaan päätökseen, voit hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa siitä, kun olet saanut tiedon päätöksestä. Voit tehdä valituksen määräajan kuluessa myös päätöksen tehneelle taholle, jonka on toimitettava valituksesi ja oma lausuntonsa hallinto-oikeuteen.

Hallinto-oikeuden päätökseen voi hakea valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta ennakkopäätösperusteella.

Eurooppalaisella sairaanhoitokortilla annetun hoidon kustannukset

Eurooppalaisen sairaanhoitokortin haltijalla on oikeus saada lääketieteellisesti välttämätön hoito samalla asiakasmaksulla kuin kunnan asukkaalla. Tietyissä tilanteissa oikeuden hoitoon voi osoittaa myös muulla hoito-oikeustodistuksella.

Jos olet esittänyt asianmukaisen hoito-oikeustodistuksen hoidonantajalle ja sinulta on virheellisesti laskutettu julkisessa terveydenhuollossa enemmän kuin kunnan asukkaan asiakasmaksu, selvitä asiakasmaksun korjausta suoraan hoidonantajan kanssa.

Voit hakea asiakasmaksuun muutosta kuten yllä on kerrottu.

Voit myös hakea korvauksia julkisessa terveydenhuollossa maksamiisi kustannuksiin asuinmaasi sairausvakuutuslaitokselta.