Norja

Hätätilanteissa saat apua soittamalla numeroon 113 (ambulanssi).


Hoitoon pääsy

Kun oleskelet Norjassa tilapäisesti, sinulla on oikeus lääketieteellisesti välttämättömään hoitoon. Tällä tarkoitetaan hoitoa, joka ei voi odottaa kotiinpaluutasi. Voit tarvita tällaista hoitoa, jos sairastut äkillisesti tai sinulle sattuu tapaturma. Pääset hoitoon myös, jos kyseessä on raskauteen liittyvä hoito, synnytys tai pitkäaikainen sairaus. Hoidon tarpeen täytyy ilmetä oleskelusi aikana. Saat hoitoa samalla tavalla ja samaan hintaan kuin paikalliset asukkaat. Jos sairautesi edellyttää säännöllistä hoitoa tilapäisen ulkomailla oleskelusi aikana, ole etukäteen yhteydessä hoidonantajaan ja sovi hoidon järjestämisestä. Hoitoja, jotka edellyttävät etukäteen sopimista, ovat esimerkiksi dialyysihoito, happiterapia, erityinen astmahoito ja kemoterapia sekä kroonisiin autoimmuunisairauksiin liittyvä sydämen ultraäänitutkimus.

Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat eivät tarvitse Pohjoismaissa eurooppalaista sairaanhoitokorttia (European Health Insurance Card, EHIC). Siksi Norjan julkisessa terveydenhuollossa tavallisesti riittää, että näytät henkilötodistuksesi tai voimassa olevan Kela-korttisi. Henkilötodistus voi olla esimerkiksi passi, poliisin myöntämä henkilökortti tai ajokortti. Jos et pysty todistamaan henkilöllisyyttäsi, saatat joutua maksamaan hoidon kustannukset itse. Voit tällöin hakea korvausta jälkikäteen Kelasta.

Äkillinen sairastuminen

Lääkäri

Kun tarvitset lääkäriä, mene yleislääkärille (fastlege), jolla on sopimus julkisen terveydenhuollon kanssa. Suurimmalla osalla lääkäreistä on tällainen sopimus. Yleislääkärit työskentelevät useimmiten vastaanotoilla, joilla on yhdestä kuuteen yleislääkäriä. Alueellisten vastaanottojen yhteystietoja löydät Fastleger-sivustolta. Voit kysyä lääkäreiden yhteystietoja myös Helfosta (sivusto englanniksi) numerosta +47 23 32 70 00.

Erikoislääkärille pääsyyn tarvitset yleislääkärin lähetteen. Erikoislääkäripalveluita on tarjolla sekä sairaaloissa että erillisillä erikoislääkärien vastaanotoilla. Erikoissairaanhoidossa potilaalla on oikeus valita hoitopaikka kaikista maan julkisista sairaaloista sekä niistä yksityisistä tuottajista, joiden kanssa palveluita järjestävät neljä aluetta ovat tehneet sopimuksen. Sairaaloiden palkkaamat erikoislääkärit voivat laskuttaa ainoastaan yleisen maksun, mutta erillisillä vastaanotoilla työskentelevien erikoislääkärien kohdalla hinnoittelu on vapaampaa. Periaatteessa potilaat voivat valita erikoislääkärin vapaasti.

Yleislääkäri- ja erikoislääkärikäyntien kulut ovat osittain korvattavia. Julkisilla palveluntarjoajilla on hintakatto, jonka yli ne eivät voi hinnoitella palveluitaan. Julkisessa terveydenhuollossa saadusta sairaanhoidosta ei yleensä tarvitse hakea korvauksia jälkikäteen. Saat hoidon valmiiksi korvattuun hintaan, eli maksat hoidosta vain omavastuumaksun. Matkakustannuksista voit saada kuitenkin korvausta jälkikäteen. Lue lisää matkakorvauksista (Pasientreiser) Helsenorgen sivuilta (englanniksi).

Jos sairastut aukioloaikojen ulkopuolella, soita päivystävän terveydenhuollon (legevakt) kansalliseen puhelinnumeroon 116 117. Tiheämmin asutuissa kunnissa on klinikoita, joissa hoitajat vastaavat puhelimeen ja arvioivat hoidon kiireellisyyttä. Myös useat lääkärit päivystävät läpi yön. Pienemmissä kunnissa täytyy soittaa päivystävään numeroon ja keskustella hoitajan kanssa, joka arvioi tuleeko yleislääkäri hälyttää apuun.

Päivystävä terveydenhuolto (legevakt) maksaa asiakkaalle enemmän kuin tavallinen terveydenhuolto. Sairaalahoito (mukaan lukien lääkkeet) ja sairaankuljetus on ilmaista. Jos saat avohoitoa tai erikoislääkärin hoitoa sairaalan poliklinikalla, maksat hoidoistasi potilasmaksut samaan tapaan kuin yleislääkärillä. Alle 16-vuotiaille sekä tietyille erityisryhmille poliklinikkakäynnit ovat maksuttomia. Tietyistä kuvantamistutkimuksista (esimerkiksi röntgen, ultraääni) ja tarvikkeista (esimerkiksi sairaalavaatteet) saatat joutua maksamaan ylimääräisiä maksuja.

Isommissa kaupungeissa on myös muutamia päivystäviä privaattiklinikoita, joissa potilas maksaa kustannukset kokonaan itse.

Hammaslääkäri

Aikuisten hammaslääkärikuluista ei pääsääntöisesti voi saada korvausta, vaan maksat kulut tavallisesti kokonaan itse. Kuitenkin erikoistapauksissa, esimerkiksi hammaskirurgisista toimenpiteistä, voit saada korvausta. Hoitava hammaslääkärisi yleensä neuvoo, miten saat korvauksen. 18-vuotiaille ja nuoremmille julkisen puolen hammashoito on maksutonta.

Lääkkeet

Norjassa ei saa korvausta useimmista lääkärin määräämistä lääkkeistä, eli maksat lääkkeistä apteekissa täyden hinnan.

Sairaalahoito

Hätätapauksessa voit tilata ambulanssin yleisestä hätänumerosta 113. Sairaalahoitoon pääsee perusterveydenhuollon lääkärin lähetteellä tai hätätapauksissa (onnettomuudet, epäilty sydänkohtaus, sairaskohtaus jne.) suoraan ambulanssilla.

Kotiinpaluu Suomeen (erityistä Pohjoismaissa)

Jos sairastut niin, että joudut palaamaan Suomeen kalliimmalla matkustustavalla (esimerkiksi jokin erityiskuljetus) kuin mitä olisit normaalisti käyttänyt, olet oikeutettu saamaan korvausta Norjasta. Korvaus kattaa matkakuluistasi sen lisäosuuden, jonka kalliimpi matkustustapa aiheutti. Maksat siis itse paluumatkasta saman verran kuin olisit terveenä matkustaessasi maksanut.

Korvauksen edellytyksenä on, että ennen kotimatkaa sinulle kirjoitetaan Norjassa lääkärintodistus, josta käy ilmi kalliimman matkustustavan tarpeellisuus.

Lue lisää äkillisestä sairastumisesta Euroopassa.

Lue lisää ulkomailla annetun hoidon korvauksista.

Hyödyllisiä sivustoja

Jos suunnittelet matkustavasi Norjaan käyttääksesi terveyspalveluja, sinun kannattaa lukea sivuiltamme yleistietoa hoitoon hakeutumisesta ulkomaille. Lisäksi löydät tietoa englanniksi Norjan rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspisteen sivuilta.

Hoidon laatu ja turvallisuus

Potilasvahingon sattuessa noudatetaan aina hoitoa antavan maan lainsäädäntöä ja potilasvakuutuksia. Jos olet tyytymätön saamaasi hoitoon, pyri ensisijaisesti selvittämään asia sinua hoitaneen tahon kanssa. Kansallinen yhteyspiste voi auttaa sinua löytämään oikean viranomaisen, jos haluat tehdä valituksen.

Terveydenhuoltojärjestelmä

Norjassa perusterveydenhuollon järjestäminen on kuntien vastuulla. Kunnille maksettavat varat eivät yleisesti ole korvamerkittyjä, joten kunnat saavat itse asettaa terveydenhuollon budjettinsa. Norjan terveysministeriöllä on epäsuora rooli lainsäädännöllisesti ja rahoittajana.

Julkinen terveydenhuolto kattaa ennakoidun sekä ennakoimattoman perusterveydenhuollon, sairaalat ja sairaankuljetuksen. Kunnat järjestävät perusterveydenhuollon lääkäripalvelut sopimuksin yksityisten ammatinharjoittajien kanssa. Tavallisesti jokainen ihminen on rekisteröitynyt yhden lääkärin asiakkaaksi, ja potilaalla on oikeus valita, mille lääkärille listautuu. Erikoissairaanhoidon järjestämisvastuu on neljällä alueella.

Sairaalta ovat melkein kaikki julkisia, ja akuuttia sairaanhoitoa antaa aina julkinen palveluntuottaja. Joitakin yksityissairaaloita on, mutta ne tarjoavat ainoastaan kiireetöntä hoitoa. Yksityisen terveydenhuollon kuluista ei Norjassa voi saada korvauksia, ellei palveluntarjoajalla ole sopimusta julkisen puolen kanssa.