Norja

Hätätilanteissa saat apua soittamalla numeroon 113 (ambulanssi).


Terveydenhuoltojärjestelmä

Norjassa perusterveydenhuollon järjestäminen on kuntien vastuulla. Kunnille maksettavat varat eivät yleisesti ole korvamerkittyjä, joten kunnat saavat itse asettaa terveydenhuollon budjettinsa. Norjan terveysministeriöllä on epäsuora rooli lainsäädännöllisesti ja rahoittajana.

Julkinen terveydenhuolto kattaa ennakoidun sekä ennakoimattoman perusterveydenhuollon, sairaalat ja sairaankuljetuksen. Kunnat järjestävät perusterveydenhuollon lääkäripalvelut sopimuksin yksityisten ammatinharjoittajien kanssa. Tavallisesti jokainen ihminen on rekisteröitynyt yhden lääkärin asiakkaaksi ja hänellä on oikeus aktiivisesti valita mille lääkärille listautuu. Erikoissairaanhoidon järjestämisvastuu on neljällä alueella.

Sairaalta ovat melkein kaikki julkisia, eikä akuutissa sairaanhoidossa ole yksityisiä palveluntarjoajia. Joitakin yksityissairaaloita on, mutta ne tarjoavat ainoastaan kiireetöntä hoitoa. Yksityistä terveydenhuoltoa ei Norjassa korvata, ellei palveluntarjoajalla ole sopimusta julkisen puolen kanssa.

Hoitoon pääsy

Norjassa tilapäisesti oleskellessasi sinulla on oikeus lääketieteellisesti välttämättömään hoitoon. Tällä tarkoitetaan hoitoa, joka ei voi odottaa kotiinpaluutasi. Voit tarvita tällaista hoitoa, jos sairastut äkillisesti tai sinulle sattuu tapaturma. Pääset hoitoon myös, jos kyseessä on raskauteen liittyvä hoito, synnytys tai pitkäaikainen sairaus. Hoidon tarpeen tulee ilmetä oleskelusi aikana. Saat hoitoa samalla tavalla ja samaan hintaan kuin paikalliset asukkaat. Jos sairautesi edellyttää säännöllistä hoitoa tilapäisen ulkomailla oleskelusi aikana, sovi etukäteen hoidonantajan kanssa hoidon järjestämisestä. Hoitoja, jotka edellyttävät etukäteen sopimista, ovat esimerkiksi dialyysihoito, happiterapia, erityinen astmahoito ja kemoterapia sekä kroonisiin autoimmuunisairauksiin liittyvä sydämen ultraäänitutkimus.

Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat eivät Pohjoismaissa liikkuessaan tarvitse eurooppalaista sairaanhoitokorttia. Siksi Norjan julkisessa terveydenhuollossa tavallisesti riittää, että näytät henkilötodistuksesi tai voimassa olevan Kela-korttisi. Henkilötodistus voi olla esimerkiksi passi, poliisin myöntämä henkilökortti tai ajokortti. Jos et pysty todistamaan henkilöllisyyttäsi, saatat joutua maksamaan hoidon kustannukset itse. Voit tällöin hakea korvausta jälkikäteen Kelasta.

Äkillinen sairastuminen

Lääkäri

Tarvitessasi lääkäriä, hakeudu yleislääkärille (fastlege), jolla on sopimus julkisen terveydenhuollon kanssa. Norjassa suurin osa yleislääkäreistä on sopimuslääkäreitä, joilla on sopimus kuntien kanssa. Yleislääkärit työskentelevät useimmiten vastaanotoilla, joilla on yhdestä kuuteen yleislääkäriä. Alueellisten vastaanottojen yhteystietoja löydät Fastleger-sivustolta. Voit kysyä lääkäreiden yhteystietoja myös Helfo:sta (sivusto englanniksi) +47 23 32 70 00.

Erikoislääkärille pääsyyn vaaditaan yleislääkärin lähete. Erikoislääkäripalveluita on tarjolla sekä sairaaloissa, että erillisillä erikoislääkärien vastaanotoilla.  Erikoissairaanhoidossa potilaalla on oikeus valita hoitopaikka kaikista maan julkisista sairaaloista sekä niistä yksityisistä tuottajista, joiden kanssa palveluita järjestävät neljä aluetta ovat tehneet asiasta sopimuksen. Sairaaloiden palkkaamat erikoislääkärit voivat laskuttaa ainoastaan yleisen maksun, mutta erillisillä vastaanotoilla työskentelevien erikoislääkärien kohdalla hinnoittelu on vapaampaa. Periaatteessa potilaat voivat vapaasti valita erikoislääkärin.

Yleislääkäri- ja erikoislääkärikäynnit ovat osittain korvattavia. Julkisilla palveluntarjoajilla on hintakatto, jonka yli ne eivät voi hinnoitella palveluitaan. Julkisen terveydenhuollon piiriin kuuluvasta sairaanhoidosta ei yleensä tarvitse hakea korvauksia jälkikäteen. Saat hoidon valmiiksi korvattuun hintaan, eli maksat hoidosta vain omavastuumaksun. Matkakustannuksista voit saada kuitenkin korvausta jälkikäteen. Lue lisää matkakorvauksista (Pasientreiser) englanniksi Helsenorgen sivuilta.

Mikäli sairastut aukioloaikojen ulkopuolella, soita päivystävän terveydenhuollon (legevakt) kansalliseen puhelinnumeroon 116 117. Tiheämmin asutetuissa kunnissa on klinikoita, joissa hoitajat vastaavat puhelimeen ja arvioivat hoidon kiireellisyyttä ja useat lääkärit päivystävät myös läpi yön. Pienemmissä kunnissa tulee soittaa päivystävään numeroon ja keskustella hoitajan kanssa, joka arvioi tuleeko yleislääkäri hälyttää apuun.

Päivystävä terveydenhuolto (legevakt) maksaa asiakkaalle enemmän kuin tavallinen terveydenhuolto. Sairaalahoito (mukaan lukien lääkkeet) ja sairaankuljetus on ilmaista. Jos saat avohoitoa tai erikoislääkärin hoitoa sairaalan poliklinikalla, hoidoistasi peritään potilasmaksut samaan tapaan kuin yleislääkärillä. Alle 16-vuotiaiden sekä määrättyjen erityisryhmien poliklinikkakäynnit ovat maksuttomia. Tietyistä kuvantamistutkimuksista (esimerkiksi röntgen, ultraääni) ja tarvikkeista (esim. sairaalavaatteet) saatat joutua maksamaan ylimääräisiä maksuja.

Isommissa kaupungeissa on myös muutamia päivystäviä privaattiklinikoita, joissa potilas vastaa kaikista kustannuksista itse.

Hammaslääkäri

Hammaslääkärin kuluja ei pääasiallisesti korvata aikuisille, vaan maksat kulut tavallisesti kaikilta osin itse. Erikoistapauksissa (esimerkiksi hammaskirurgiset toimenpiteet) voit saada korvausta, jonka saamisessa hoitava hammaslääkärisi yleensä neuvoo sinua. 18-vuotiaille ja nuoremmille julkisen puolen hammashoito on kuitenkin maksutonta.

Lääkkeet

Norjassa ei saa korvausta useimmista lääkärin määräämistä lääkkeistä eli maksat lääkkeistä apteekissa täyden hinnan.

Sairaalahoito

Hätätapauksessa voit tilata ambulanssin yleisestä hätänumerosta 113. Sairaalahoitoon pääsee perusterveydenhuollon lääkärin lähetteellä tai hätätapauksissa (onnettomuudet, epäilty sydänkohtaus, sairaskohtaus jne.) suoraan ambulanssilla.

Kotiinpaluu Suomeen (erityistä Pohjoismaissa)

Jos sairastumisesi johdosta joudut palaamaan Suomeen käyttäen kalliimpaa matkustustapaa (esimerkiksi jokin erityiskuljetus) kuin olisit normaalisti käyttänyt, olet oikeutettu saamaan korvausta Norjasta. Korvaus kattaa matkakustannuksestasi sen lisäosuuden, jonka kalliimpi matkustustapa aiheutti. Itse siis maksat paluumatkasta saman verran, kuin olisit terveenä ollessasi normaalilla matkustustavalla maksanut.

Korvauksen edellytyksenä on, että ennen kotimatkaa sinulle kirjoitetaan Norjassa lääkärintodistus, josta käy ilmi kalliimman matkustustavan tarpeellisuus.

Lue lisää äkillisestä sairastumisesta Euroopassa.

Lue lisää ulkomailla annetun hoidon korvauksista.

Hyödyllisiä sivustoja

Mikäli suunnittelet matkustavasi Norjaan terveyspalveluja käyttääksesi, löydät sivustoltamme yleistä informaatiota hoitoon hakeutumisesta ulkomaille. Joitakin hyödyllisiä sivustoja on myös listattu alle. Lisäksi löydät tietoa Norjan rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspisteen sivuilta.

Hoidon laatu ja turvallisuus

Potilasvahinkoihin sovelletaan aina hoitoa antavan maan lainsäädäntöä. Korvausta potilasvahinkoon tulee hakea hoitoa antaneen maan potilasvakuutuksesta. Jos olet tyytymätön saamaasi hoitoon, selvitä ensisijaisesti asiaa hoidonantajan kanssa. Norjan rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste voi auttaa löytämään oikeat viranomaiset, jos haluat tehdä valituksen saamastasi hoidosta.