Oikeus kiireelliseen hoitoon

Perustuslaki turvaa oikeuden välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Huolenpidolla tarkoitetaan esimerkiksi kiireellistä sairaanhoitoa. Hätätilanteessa sinulla on siis oikeus päästä välittömästi kiireelliseen hoitoon lähimmän terveysaseman tai sairaalan päivystysvastaanottoon kotikunnastasi riippumatta.


Päivystysyksikön vastaava laillistettu lääkäri, hammaslääkäri tai heidän antamiensa ohjeiden mukaan muu laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö voi ohjata sinut hoidettavaksi päivystysyksikköön, toiseen terveydenhuollontoimintayksikköön tai muuhun tarkoituksenmukaiseen hoitopaikkaan. Ohjauksessa on otettava huomioon päivystysyksikössä noudatettavat kiireellisyysluokitukset sekä yksilöllinen hoidontarpeen ja riskin arviointi.

Kiireellisen hoidon antamista varten hyvinvointialueen on järjestettävä ympärivuorokautinen päivystys.