Hoitoon hakeutumisen korvaukset ovat muuttumassa. Päivitämme sivustoa, kun muutokset tulevat voimaan. Lue lisää lakimuutoksesta: Ulkomailla saadun sairaanhoidon kustannusten korvaaminen muuttuu

Espanja (ml. Kanariansaaret)

Hätätilanteissa saat apua soittamalla numeroon 112.


Hoitoon pääsy

Saat lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa eurooppalaisella sairaanhoitokortilla, kun oleskelet tilapäisesti Espanjassa, Kanariansaarilla, Baleaarien saarilla, Ceutassa tai Melillassa. Lääketieteellisesti välttämätön hoito tarkoittaa sellaista hoitoa, joka ei voi odottaa kotiinpaluutasi. Voit tarvita tällaista hoitoa akuutin sairastumisen tai onnettomuuden seurauksena. Voit saada hoitoa myös raskauteen, synnytykseen tai krooniseen sairauteen liittyen. Hoidon tarpeen täytyy ilmetä oleskelusi aikana. Jos sairautesi edellyttää säännöllistä hoitoa tilapäisen ulkomailla oleskelusi aikana, ole etukäteen yhteydessä ulkomaiseen hoidonantajaan ja sovi hoidon järjestämisestä. Hoitoja, jotka edellyttävät etukäteen sopimista, ovat esimerkiksi dialyysihoito, happiterapia, erityinen astmahoito ja kemoterapia sekä kroonisiin autoimmuunisairauksiin liittyvä sydämen ultraäänitutkimus.

Saat eurooppalaisella sairaanhoitokortilla (European Health Insurance Card, EHIC) hoitoa samalla tavalla ja samaan hintaan kuin paikalliset asukkaat. Itse kortin lisäksi sinun kannattaa pitää mukana myös paperikopioita kortista. Jos sinulla ei ole eurooppalaista sairaanhoitokorttia tai sitä ei jostain syystä hyväksytä, joudut maksamaan hoidon kustannukset itse. Voit tällöin hakea korvausta jälkikäteen Kelasta.

Huomaa, että joissain terveyskeskuksissa, lääkäreillä ja sairaaloissa voi olla vastaanotot myös yksityispotilaille. Julkisen ja yksityisen puolen potilaille on kuitenkin eri vastaanottoajat. Jos sinulta pyydetään maksua, et ole saamassa julkiseen järjestelmään kuuluvaa hoitoa vaan yksityistä hoitoa. Tällöin eurooppalaista sairaanhoitokorttia ei hyväksytä ja hoidosta peritään täysi hinta.

Sairaanhoitopalveluista saa tietoa Espanjan sosiaaliturvalaitokselta (Instituto Nacional de la Seguridad Social), paikallistoimistoista tai alueellisista terveystoimistoista (Servicio Regional de Salud). Voit pyytää toimistoista julkiseen järjestelmään kuuluvien terveyskeskusten, lääkäreiden ja sairaaloiden yhteystiedot. Yhteystietoja alueittain saat myös Espanjan terveysministeriöstä.

Tietyissä osissa Espanjaa, etenkin Manner-Espanjan ulkopuolisilla saarilla, voi olla pitkä matka julkisen järjestelmän hoitopalveluihin.

Ota huomioon, että Gibraltar on osa Isoa-Britanniaa ja Ison-Britannian EU-eron seurauksena ei kuulu enää Euroopan unioniin. Voit kuitenkin käyttää edelleen eurooppalaista sairaanhoitokorttia lääketieteellisesti välttämättömään hoitoon, kun oleskelet tilapäisesti Gibraltarilla. Passia ei tällä hetkellä hyväksytä hoito-oikeustodistuksena.

Äkillinen sairastuminen

Lääkäri

Yleislääkärille (medico de familia) tai lastenlääkärille (pediatra) pääset suoraan, kun hakeudut terveyskeskukseen (centro sanitario tai centro de salud) tai julkiseen järjestelmään kuuluvan lääkärin vastaanotolle (consultorio). Erikoislääkärille pääset yleislääkärin lähetteellä. Varmista, että sinua hoitava lääkäri kuuluu Espanjan julkiseen terveydenhuoltojärjestelmään (asistencia sanitaria pública tai asistencia del Sistema Nacional de Salud). Esitä vastaanotolla eurooppalainen sairaanhoitokorttisi ja henkilötodistuksesi. Näin hoito on maksutonta. Eurooppalaisesta sairaanhoitokortista on hyvä pitää mukana paperikopiota, jotta voit näyttää vastaanotolla alkuperäisen kortin ja luovuttaa kopion lääkärille.

Hammaslääkäri

Hammashoitoa ei yleensä ole saatavilla julkisessa terveydenhuoltojärjestelmässä, ja potilas maksaa hammashoidon kustannukset itse. Ainoastaan akuuttia hoitoa edellyttävät toimenpiteet voit saada maksuttomasti julkisessa terveydenhuollossa.

Lääkkeet

Kun noudat Espanjan julkisen järjestelmän lääkärin määräämiä reseptilääkkeitä apteekista (farmacia), näytä eurooppalainen sairaanhoitokorttisi ja henkilötodistuksesi. Kaikki potilaat maksavat osan lääkkeidensä kustannuksista itse. Jos oleskelet Espanjassa tilapäisesti ja näytät eurooppalaisen sairaanhoitokorttisi, maksat lääketieteellisesti välttämättömästä lääkehoidosta 50 prosentin omavastuun. Eläkeläisturistit maksavat 10 prosentin omavastuun. Jos asut Espanjassa pysyvästi ja saat suomalaista eläkettä, maksat lääkeostosta yleensä 10 prosentin omavastuun. Jos sairaanhoitokortissasi näkyvästä syntymäajasta ei ilmene, että olet eläkeläinen, sinulta voidaan pyytää lisätodisteita.

Sairaalahoito

Sairaalahoitoon pääset erikoislääkärin antamalla lähetteellä. Hätätapauksissa voit mennä suoraan poliklinikalle (ambulatorio) tai sairaalan ensiapuun (urgencias). Kun esität julkisen järjestelmän sairaalan vastaanotossa lähetteen lisäksi eurooppalaisen sairaanhoitokorttisi ja henkilötodistuksesi, hoito ja lääkkeet ovat sinulle maksuttomia. Muussa tapauksessa sinut rinnastetaan yksityisen puolen potilaaseen ja joudut maksamaan hoidosta.

Ambulanssikuljetus on maksutonta, jos kuljetus on lääketieteellisestä syystä välttämätöntä ja esität eurooppalaisen sairaanhoitokorttisi.

Jos tarvitset terveydentilasi vuoksi erityiskuljetusta, kun palaat Suomeen, joudut maksamaan matkakulut kokonaan itse. On suositeltavaa ottaa matkavakuutus, joka kattaa tällaiset kulut.

Lue lisää äkillisestä sairastumisesta Euroopassa.

Lue lisää ulkomailla annetun hoidon korvauksista.

Hyödyllisiä sivustoja

Jos haluat matkustaa Espanjaan käyttääksesi siellä terveydenhuoltopalveluja, sinun kannattaa lukea sivuiltamme yleistietoa hoitoon hakeutumisesta ulkomaille. Jos sinulla on kysyttävää Espanjan terveydenhuollosta, ole yhteydessä Espanjan kansalliseen yhteyspisteeseen.

Espanjan terveysministeriön verkkosivuilla on hakupalvelu (espanjaksi), josta voit hakea julkista tai yksityistä sairaalaa. Hakupalvelu toimii ensisijaisesti maantieteellisen alueen perusteella.

Terveydenhuoltopalveluiden yleisrekisteristä (sivu englanniksi) (REGCESS) voit hakea tietoa Espanjassa toimivista julkisista ja yksityisistä terveydenhuollon palveluntuottajista ja heidän tarjoamistaan palveluista. Rekisterissä on sairaaloita, klinikoita ja muita hoitolaitoksia, lääkäriasemia sekä esimerkiksi optikko- ja apteekkipalveluita. Hakukriteerit voit määritellä englanniksi tai espanjaksi. Hoitopaikkojen tiedot ovat pääosin espanjaksi.

Lisätietoa terveydenhuollon palvelutarjonnasta löydät  Espanjan terveysministeriön verkkosivuilta (englanniksi). Kaikilla Espanjan maakunnilla on myös omat verkkosivustot, jotka koskevat alueellisia terveydenhuoltopalveluita. Jotkin maakunnat ovat listanneet sivuilleen espanjaksi palveluntarjoajia (katso linkkilista sivun lopussa) ja tietoja esimerkiksi hoitojonoista.

Espanjan terveysministeriön verkkosivuilla on myös englanniksi lista potilasjärjestöistä, jotka voivat olla avuksi, jos etsit hoitoa tiettyyn sairauteen.

Hoidon laatu ja turvallisuus

Maakuntien viranomaiset (sivusto englanniksi) valvovat alueellaan annettavien terveydenhuoltopalvelujen laatua ja turvallisuutta. Jos tarvitset lisätietoja, voit olla yhteydessä sen alueen viranomaisiin, jossa hoitopaikkasi sijaitsee.

Potilasvahingon sattuessa noudatetaan aina hoitoa antavan maan lainsäädäntöä ja potilasvakuutuksia. Jos olet tyytymätön saamaasi hoitoon, pyri ensisijaisesti selvittämään asia sinua hoitaneen tahon kanssa. Jos haluat tehdä valituksen, Espanjan kansallinen yhteyspiste voi auttaa sinua löytämään oikean viranomaisen.

Terveydenhuoltojärjestelmä

Espanjan kansallista terveydenhuoltojärjestelmää johtavat itsenäiset alueelliset terveyspalvelut. Julkinen terveydenhuolto sisältää perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon sekä sairaalahoidon, joita annetaan omissa keskuksissa. Vain osalla yksityisistä keskuksista on sopimukset julkisen terveydenhuollon kanssa potilaiden hoitamisesta. Julkisen terveydenhuollon tarjoama hoito on ilmaista. Yksityinen hoito on Espanjassa maksettava itse.