Sairaalasiirto ulkomailta Suomeen

Jos olet saanut sairaanhoitoa ulkomailla sairaalassa ja tarvitset sairaalasiirron jatkohoitoon Suomeen, siirtokuljetuksen kustannuksista on sovittava etukäteen. Sairaalasiirtojen toteuttaminen on harkinnanvaraista ja niihin liittyvistä järjestelyistä vastaa yleensä hoidonantaja.


Jos siirtokuljetus tapahtuu ensisijaisesti omasta tahdostasi, vastaat yleensä kuljetuskustannuksista itse. Jos asiasta on etukäteen sovittu, siirtokuljetuksen kustannuksista voi vastata tai niihin voi osallistua myös muu taho, kuten vastaanottava sairaala tai vakuutusyhtiö.

Ainoastaan jos olet hoidossa toisessa Pohjoismaassa julkisessa terveydenhuollossa, voidaan siirtokuljetus Pohjoismaisen sosiaaliturvasopimuksen perusteella järjestää ilman, että maksat itse kuljetuskustannuksia. Hoidonantajasi selvittää tällöin siirtokuljetuksen toteuttamiseen liittyviä asioita oleskelumaan sairausvakuutuslaitoksen kanssa.

Kela korvaa sairaalasiirtoon liittyviä kustannuksia maan rajalta, lentokentältä tai satamasta Suomessa sijaitsevaan sairaalaan. Korvauksia voidaan maksaa silloin, kun olet maksanut itse kuljetuksesta aiheutuvat kustannukset.

Sairaaloiden väliset siirrot Suomessa

Hoidonantaja voi siirtää sinut jatkohoitoon toiseen hoitolaitokseen Suomessa. Jos olet tullut ulkomailta Suomeen ja olet sisäänkirjoitettuna potilaana julkisessa terveydenhuollossa, on sairaalasiirto sinulle maksuton seuraavissa tilanteissa

  • olet sairausvakuutettu toisessa EU- tai Eta-maassa, Isossa-Britanniassa, Sveitsissä tai Australiassa ja tarvitset lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa tilapäisen Suomessa oleskelusi aikana
  • asut toisessa EU- tai Eta-maassa, Isossa-Britanniassa tai Sveitsissä, mutta Suomi vastaa sairaanhoitosi kustannuksista
  • olet saanut hoitoa Suomessa asuinmaasi myöntämällä ennakkoluvalla (lomake S2).

Jos et ole sairaalaan sisäänkirjoitettu potilas, joudut itse maksamaan siirtokuljetuksesta aiheutuneet kustannukset. Voit hakea näihin matkasta aiheutuneisiin kustannuksiin korvausta jälkikäteen Kelasta tai omasta sairausvakuutuslaitoksestasi.

Pitkäaikaishoidossa olevan henkilön siirto toisesta Pohjoismaasta

Jos olet pitkäaikaisessa laitoshoidossa toisessa Pohjoismaassa tai saat muuta pitkäaikaista sosiaalipalvelun huolenpitoa ja haluat muuttaa asumaan Suomeen, muuttosi järjestämiseen voi soveltua Pohjoismainen sosiaalipalvelusopimus.

Sopimuksen tarkoituksena on mahdollistaa jatkuvan hoidon tai huolenpidon tarpeessa olevan asiakkaan muutto sellaiseen maahan, johon hänellä on erityiset siteet. Sopimus koskee sosiaalihuollon pitkäaikaisen hoidon tai huolenpidon tarpeessa olevan asiakkaan muuttoa toisesta Pohjoismaasta Suomeen.

Hoitosi järjestämisestä, sen kustannuksista ja niihin liittyvän vastuun siirtämisestä maasta toiseen sovitaan muuttoasi koskevassa sopimuksessa. Sopimuksen tekevät suomalaiskunnan sosiaalipalveluista vastaava viranomainen ja asuinkuntasi tai hoidonantajasi toisessa Pohjoismaassa. Kustannusvastuu voi siirtyä muuttopäivänä tai sille voidaan sopia esimerkiksi kuuden kuukauden siirtymäaika.

Sopimuksessa sovitaan yleensä myös, kuka maksaa matkasi ja miten avustamisestasi huolehditaan matkan aikana.