Hoitosuunnitelma

Potilaslain mukaan potilaan hoidon on oltava suunnitelmallista. Hoitosuunnitelmaan kootaan tiedot kaikista terveysongelmistasi sekä sinulle suunniteltu hoito, tutkimukset ja lääkinnällinen kuntoutus.


Hoitosuunnitelmassa on luettavissa

  • diagnoosi
  • hoidon tarve ja tavoite
  • työnjako
  • hoidon toteutus ja keinot
  • seuranta ja arviointi
  • lääkitys.

Hoitosuunnitelmassa sovitaan myös niistä asioista, joista itse huolehdit.

Potilaana sinulla on aina oikeus hoitosuunnitelmaan, joka laaditaan yhdessä terveydenhuollon ammattihenkilön kanssa. Myös omaiset, läheiset tai laillistettu edustaja voivat olla mukana hoitosuunnitelmasi laadinnassa. Hoitosuunnitelman avulla voidaan koordinoida eri sairauksiesi hoidot turvallisesti ja varmistaa hoitojesi yhteensopivuus ja toteutus.

Lääkäri päättää lääketieteellisistä tutkimuksista, taudin määrityksestä ja hoidosta. Hän ottaa mielipiteesi huomioon hoitoa suunniteltaessa ja hoitopäätöksiä tehdessään. Potilaana sinulla on oikeus saada riittävästi tietoa hoidostasi ja siihen liittyvistä riskeistä, jotta voit osallistua hoitoasi koskeviin päätöksiin. Sinulla on oikeus esittää omat toiveesi. Sinulla on myös oikeus kieltäytyä tarjotusta hoidosta, ja tällöin sinulle etsitään jokin muu vaihtoehtoinen hoitomuoto.

Jos oleskelet säännöllisesti tai pidempiaikaisesti oman hyvinvointialueesi ulkopuolella, voit käyttää hoitosuunnitelmasi mukaisen hoidon toteuttamiseen myös muun kuin hyvinvointialueesi perusterveydenhuollon palveluja. Tietyissä erityistilanteissa, kuten dialyysihoidossa, voit käyttää myös erikoissairaanhoidon palveluja. Hyvinvointialueesi terveysasemalla laadittu hoitosuunnitelma toimii nyt perustana tutkimuksille ja hoidolle asuinkunnassasi. Hoidostasi vastaava terveysasema ei kuitenkaan vaihdu, sillä kiireettömän hoidon valintasi koskee nyt vain niitä terveyspalveluja, jotka sisältyvät hoitosuunnitelmaasi.