Sairastuminen EU:n ulkopuolella

Muualla kuin EU- tai Eta-maassa, Isossa-Britanniassa, Sveitsissä tai Australiassa saat hoitoa kohdemaan lainsäädännön ja terveydenhuoltojärjestelmän perusteella. Yleensä joudut itse maksamaan hoitosi kustannukset, joten yksityisen vakuutuksen ottaminen on suositeltavaa.


Jos olet Suomessa sairausvakuutettu ja olet saanut hoitoa EU- tai Eta-maiden, Ison-Britannian tai Sveitsin ulkopuolella äkillisen sairastumisen, pitkäaikaissairauden, raskauden tai synnytyksen vuoksi, voit hakea Kelasta korvausta jälkikäteen. Korvaus on vastaava kuin yksityisen terveydenhuollon korvaukset Suomessa.

Australia

Suomen ja Australian kahdenvälisen sosiaaliturvasopimuksen perusteella voit saada tilapäisen Australiassa oleskelun aikana lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa maan julkisessa terveydenhuollossa. Saat hoidon samalla hinnalla kuin paikalliset asukkaat, kun esität Kela-kortin ja passin.

Sosiaaliturvasopimus ei kuitenkaan koske Australiassa tilapäisesti oleskelevia opiskelijoita ja tutkijoita. Heidän on hankittava yksityinen vakuutus, joka kattaa sairaanhoidon ja lääkeostojen kustannukset.