Ulkomaisen lääkemääräyksen käyttäminen Suomessa

Voit ostaa lääkkeitä Suomessa toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä kirjoitetulla kirjallisella lääkemääräyksellä, jos lääkkeellä on Suomessa myyntilupa. Voit ostaa lääkkeitä myös Virossa, Kroatiassa, Portugalissa, Puolassa tai Espanjassa määrätyllä sähköisellä reseptillä. Muussa kuin EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä kirjoitetulla lääkemääräyksellä ei voi ostaa lääkkeitä Suomessa.


Toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä kirjoitettu lääkemääräys tulee toimittaa Suomessa, jos siinä on seuraavat tiedot:

  • potilaan sukunimi, etunimi ja syntymäaika
  • lääkemääräyksen antopäivä
  • lääkemääräyksen antaneen terveydenhuollon ammattihenkilön tiedot: sukunimi, etunimi, ammatillinen pätevyys, suorat yhteystiedot (sähköpostiosoite ja puhelinnumero tai faksi, kansainvälisellä suuntanumerolla varustettuna), työosoite (myös maa) ja allekirjoitus
  • lääkettä koskevat tiedot: lääke vaikuttavan aineen nimellä, lääkemuoto, määrä, vahvuus ja annosteluohjeet.

Apteekki voi kuitenkin oman harkintansa mukaan toimittaa lääkemääräyksen, vaikka jokin reseptin vähimmäistieto puuttuisikin.

Huumausaineiksi tai psykotrooppisiksi luokiteltuja lääkkeitä sekä säilytettävää lääkemääräystä vaativaa lääkettä ei voi ostaa toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä kirjoitetulla lääkemääräyksellä. Jos tarvitset kyseisiä lääkkeitä oleskellessasi Suomessa, sinun tulee pyytää resepti Suomessa toimivalta lääkäriltä.

Jos aiot hankkia lääkkeen toisessa jäsenmaassa, lääkemääräyksen tulee olla kirjoitettu lääkkeen vaikuttavan aineen nimellä. Lääkemääräyksen voi kirjoittaa kauppanimellä, jos  kauppanimen käyttöön on perusteltu syy. Kauppanimen käyttö pitää perustella lääkemääräyksessä.

EU-mailla on käytössään erilaisia lääkemääräyslomakkeita. Lääkemääräysten ulkoasua ei ole yhdenmukaistettu. Jotkin maat ovat ottaneet käyttöön erillisen lomakkeen ulkomailla hankittavia lääkkeitä varten, mutta eivät kaikki. Toisessa EU-maassa annettu lääkemääräys tulee toimittaa apteekissa, jos siinä on yllä mainitut tiedot riippumatta lomakkeen ulkoasusta.

Toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä kirjoitettu lääkemääräys voi olla myös sähköinen. Tällä hetkellä Suomen apteekeista voi ostaa reseptilääkkeitä Virossa, Kroatiassa, Portugalissa, Puolassa ja Espanjassa määrätyllä sähköisellä reseptillä. Palvelun käyttöönottoa valmistellaan myös muissa EU-maissa.

Kun ostat lääkkeitä sähköisellä reseptillä, sinun tulee asioida apteekissa itse. Ota apteekkiin mukaasi kuvallinen henkilöllisyystodistus, eli passi tai henkilökortti. Esimerkiksi virolaisella sähköisellä reseptillä voit ostaa lääkkeitä, jos resepti on määrätty virolaisella henkilötunnuksella ja sinulla on Viron kansalaisuus tai oleskelulupa.

Lääkemääräyksen aitouden selvittäminen

Apteekki voi kieltäytyä toimittamasta toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä annettua lääkemääräystä, jos on syytä epäillä lääkemääräyksen aitoutta. Tarvittaessa apteekki voi selvittää rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspisteen välityksellä lääkkeen määränneen henkilön ammatinharjoittamisoikeuden. Tarkastamiseen voi kulua muutama päivä, koska järjestelmä ei ole reaaliaikainen.

Euroopan maissa eri terveydenhuollon ammattiryhmillä on erilaisia oikeuksia lääkkeiden määräämisessä. Useissa maissa esimerkiksi sairaanhoitajat voivat määrätä joitakin lääkkeitä. Lääkemääräys tulee toimittaa Suomessa, jos henkilöllä on ollut oikeus määrätä lääkettä siinä maassa, jossa lääkemääräys on annettu.