Potilasvahingot ja potilasvakuutus

Jos sinulle on sattunut tai epäilet potilasvahinkoa, voit tehdä vahinkoilmoituksen Potilasvakuutuskeskukselle.


Potilasvakuutuskeskus huolehtii keskitetysti Suomessa tapahtuneiden potilasvahinkojen korvaamisesta.

Jokaisella Suomessa toimivalla julkisen ja yksityisen terveydenhuollon toimintayksiköillä on oltava potilasvakuutus. Potilasvakuutus kattaa kaikkien Suomessa hoitoa saavien henkilöiden terveyden- ja sairaanhoidon.

Potilasvakuutus korvaa hoidosta aiheutunutta haittaa

Potilasvakuutuskeskus arvioi vahinkoilmoituksen ja oman selvityksensä perusteella, onko vahinko sellainen, että se korvataan potilasvakuutuksesta.

  • Suomen potilasvakuutus kattaa kaiken Suomen julkisessa ja yksityisessä terveydenhuollossa annetun hoidon.
  • Potilasvakuutus korvaa haittaa, joka on seurausta hoito-, infektio-, tapaturma- tai laitevahingosta.
  • Potilasvakuutus korvaa myös, jos haitta on aiheutunut hoitopaikan tiloista tai lääkkeen toimittamiseen liittyvästä vahingosta.
  • Suomen potilasvakuutus ei kata ulkomailla annettua hoitoa. Poikkeuksena ovat tilanteet, joissa julkinen terveydenhuolto on järjestänyt hoidon ulkomailla ostopalveluna. Lue lisää potilasvakuutuksesta Potilasvakuutuskeskuksen sivuilta.

Potilasvakuutus ei korvaa seurauksia, kun

  • ne ovat osa tutkimus- ja hoitotoimenpiteiden riskejä
  • hoito ei ole tuottanut toivottua tulosta
  • vahinko on vähäinen
  • hoito on annettu muualla kuin Suomessa.

Itsenäiset terveydenhuollon ammatinharjoittajat ja yritykset ottavat potilasvakuutuksen vakuutusyhtiöstä. Julkinen terveydenhuolto voi ottaa potilasvakuutuksen joko vakuutusyhtiöstä tai Potilasvakuutuskeskuksesta. Kaikki potilasvakuutustoimintaa harjoittavat vakuutusyhtiöt ovat Potilasvakuutuskeskuksen jäseniä.

Korvausta on haettava kolmen vuoden kuluessa vahingosta

Vahinkoilmoitus on tehtävä kolmen vuoden kuluessa siitä, kun sait tiedon vahingosta tai sinun olisi pitänyt tietää siitä. Korvausta voi hakea myös myöhemmin erityisestä syystä, kuitenkin viimeistään kymmenen vuoden kuluessa hoidosta.

Kaikilla terveydenhuollon toimintayksiköillä on potilasasiavastaava, joka tarvittaessa voi auttaa sinua potilasvahinkoilmoituksen tekemisessä.

Vahinkoilmoituslomakkeen saat potilasvakuutuskeskuksesta, potilasasiamieheltä tai terveydenhuollon toimintayksiköistä.

Korvaukset hoitovahingosta

Hoitovahinko on tyypillisin potilasvakuutuksesta korvattava vahinko. Hoitovahinkona korvataan henkilövahinko, joka on aiheutunut potilaan tutkimuksesta, hoidosta tai muusta vastaavasta käsittelystä tai sellaisen laiminlyönnistä. Muulla vastaavalla käsittelyllä tarkoitetaan esimerkiksi rokottamista ja veren- tai elimenluovutusta. Hoitovahinkona voidaan korvata myös lääkkeen virheellisestä määräämisestä tai antamisesta aiheutuneet vahingot.

Korvattavan hoitovahingon edellytyksenä on, että kyseisessä hoito- tai tutkimustilanteessa kokenut terveydenhuollon ammattihenkilö olisi toiminut toisin ja siten välttänyt vahingon. Hoitovahinko voi olla esimerkiksi leikkauksen seurauksena ilmennyt komplikaatio, kuten hermovaurio tai viive taudinmäärityksessä, joka olisi ollut kokeneen terveydenhuollon ammattihenkilön vältettävissä.