Mitä itse maksat

Terveyspalvelun käyttämisestä peritään yleensä maksu asiakkaalta. Palvelujen käyttämisestä voi aiheutua suuria kustannuksia, joista osan joudut yleensä itse maksamaan. Useimmiten voit saada hoitokustannuksiin jälkikäteen korvauksia asuinmaasi sairausvakuutuslaitokselta, kuten Suomessa Kelasta.


Maksut määräytyvät hyvin erilaisin perustein esimerkiksi sen mukaan, käytätkö terveyspalvelua Suomessa vai ulkomailla, onko palveluntuottaja julkinen vai yksityinen ja edellyttääkö hoitosi sairaalahoitoa.