Näin osoitat oikeutesi hoitoon ulkomailla

Ulkomailla sinun on osoitettava oikeutesi hoitoon hoito-oikeustodistuksella, jotta voit saada hoidon paikallisella asiakasmaksulla maan julkisessa terveydenhuollossa. Maasta ja oleskelusi tarkoituksesta riippuu, mikä asiakirja kelpaa hoito-oikeustodistuksena. Hoito-oikeustodistuksen tulee olla voimassa hoidon antamisen hetkellä. Kelan myöntämät hoito-oikeustodistukset ovat maksuttomia.


Hoito-oikeustodistuksia ovat esimerkiksi eurooppalainen sairaanhoitokortti, ennakkolupa sekä asumisen s-lomakkeet. Pohjoismaissa hoito-oikeustodistukseksi käy myös passi tai virallinen henkilökortti. Lisäksi sinun tulee kertoa voimassa oleva osoitteesi Suomessa.

Australiassa saat hoidon samalla tavalla ja samaan hintaan kuin paikalliset asukkaat maan julkisessa terveydenhuollossa, kun esität hoidonantajalle Suomen passin ja Kela-kortin.

Ilman hoito-oikeustodistusta vastaat yleensä itse kaikista hoidon kustannuksista.

Eurooppalainen sairaanhoitokortti

Saat eurooppalaisella sairaanhoitokortilla lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa, kun oleskelet toisessa EU- tai Eta-maassa, Isossa-Britanniassa tai Sveitsissä tilapäisesti. Kortti käy julkisessa terveydenhuollossa tai paikoissa, jotka ovat tehneet sopimuksen julkisen terveydenhuollon kanssa. Tilapäisellä oleskelulla tarkoitetaan yleensä enintään kuuden kuukauden oleskelua kohdemaassa.

Lääketieteellisesti välttämätön hoito on hoitoa, josta päättää lääkäri tai muu terveydenhuollon ammattihenkilö. Se on hoitoa, joka sinun on saatava, jotta voit turvallisesti jatkaa oleskeluasi kohdemaassa alkuperäisen suunnitelmasi mukaisesti. Lääketieteellisesti välttämättömän hoidon tarve voi aiheutua äkillisen sairastumisen lisäksi myös pitkäaikaissairaudesta, raskaudesta tai synnytyksestä.

Eurooppalaisen sairaanhoitokortin myöntää maa, jossa olet sairausvakuutettu tai joka vastaa sairaanhoitosi kustannuksista. Kortti on henkilökohtainen, eli jokainen tarvitsee oman kortin. Vastasyntynyt lapsi saa hoidon äidin eurooppalaisella sairaanhoitokortilla, kun hoito liittyy synnytykseen tai esimerkiksi keskoshoitoon. Myöhemmin lapsi tarvitsee oman kortin. Suomessa kortin myöntää Kela.

Eläkkeensaajilla, jotka asuvat toisessa EU- tai Eta-maassa, Isossa-Britanniassa tai Sveitsissä ja joiden sairaanhoidon kustannuksista Suomi vastaa, on oma eläkeläisen eurooppalainen sairaanhoitokortti. Kortin kääntöpuoli on limenvihreä. Kortti toimii muualla kuin asuinmaassa samalla tavalla kuin eurooppalainen sairaanhoitokortti yleensäkin. Lisäksi sillä saa hoitoa Suomen julkisessa terveydenhuollossa sekä Kelan suorakorvauksen yksityisestä terveydenhuollosta, lääkeostoista ja ambulanssikuljetuksesta.

Jos et saa lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa eurooppalaisella sairaanhoitokortilla kohdemaan julkisessa terveydenhuollossa, vaikka sen pitäisi kortti hyväksyä, voit selvittää asiaa Euroopan komission SOLVIT-palvelun kautta. SOLVIT informoi viranomaisia toisesta EU-maasta tulevien oikeuksista ja auttaa ongelmatapauksissa. Lue lisää SOLVIT -palvelusta osoitteessa www.solvit.eu.

Usein kysyttyjä kysymyksiä ja tarkempaa tietoa eurooppalaisesta sairaanhoitokortista ja eläkeläisen eurooppalaisesta sairaanhoitokortista löytyy Kelan sivuilta.

Eurooppalainen sairaanhoitokortti on nimeltään

  • englanniksi European Health Insurance Card
  • Suomessa ruotsiksi Europeiskt sjukvårdskortet
  • muissa maissa ruotsiksi Europeiska sjukförsäkringskortet
  • ranskaksi Carte européenne d’assurance maladie
  • saksaksi Europäische Krankenversicherungskarte
  • espanjaksi Tarjeta Sanitaria Europea.

Kortista käytetään usein englanninkielistä lyhennettä EHIC ja siitä puhutaankin usein EHIC-korttina (EHIC-card).

Ennakkolupa

Ennakkolupa on maksusitoumus, jonka perusteella potilaan kotikunta maksaa ulkomailla saadun hoidon todelliset kustannukset. Potilas maksaa hoidosta saman asiakasmaksun kuin maan paikalliset potilaat. Ennakkolupaa haetaan Kelasta. Ennakkolupa käy tavallisesti julkisessa terveydenhuollossa.

Asumisen S-lomakkeet

Jos muutat asumaan toiseen EU- tai Eta-maahan tai Sveitsiin ja sairaanhoitosi kustannuksista vastaa muu kuin asuinmaasi, sosiaaliturvaa hallinnoivat viranomaiset käyttävät hoito-oikeuttasi koskevien tietojen rekisteröintiin paperisia lomakkeita. Lomakkeen rekisteröinnillä vahvistetaan lisäksi, että asuinmaasi voi laskuttaa sairaanhoitosi kustannuksia lomakkeen myöntäneeltä maalta. Voit pyytää lomaketta Kelan kansainvälisten asioiden keskukselta.