Laatu ja potilasturvallisuus ulkomailla

Ulkomailla annettavaan hoitoon sovelletaan aina hoitoa antavan maan potilasvakuutusta, jos maassa on sellainen olemassa. Jokaisessa EU-maassa on lakisääteinen vakuutusjärjestelmä potilasvahinkoja varten


Voit selvittää hoidon laatua ja potilasturvallisuutta koskevia vaatimuksia kohdemaan yhteyspisteeltä. Saat kyseisestä yhteyspisteestä neuvoja myös silloin, jos hoidossasi tapahtuu virhe tai et ole tyytyväinen saamaasi hoitoon.

Hoidonantajan tulee antaa tietoa hoitovaihtoehdoista ja omasta toiminnastaan

Hoidonantajan on annettava sinulle riittävästi tietoa suunnitellusta hoidosta ja toimenpiteistä, jotta voit tehdä hoitoasi koskevia tietoisia valintoja. Hoidonantajan tulee kertoa sinulle

  • eri hoitovaihtoehdoista
  • hoidon laadusta ja turvallisuudesta kyseisessä hoitolaitoksessa
  • hoitolaitoksen luvista ja rekisteröinnistä
  • hoitolaitoksen vastuuvakuutuksesta.