Kypros

Hätätilanteissa saat apua soittamalla numeroon 112 tai 199 (ambulanssi).


Hoitoon pääsy

Saat lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa eurooppalaisella sairaanhoitokortilla (European Health Insurance Card, EHIC), kun oleskelet tilapäisesti Kyproksella. Lääketieteellisesti välttämätön hoito tarkoittaa sellaista hoitoa, joka ei voi odottaa kotiinpaluutasi. Voit tarvita tällaista hoitoa akuutin sairastumisen tai onnettomuuden seurauksena. Voit saada hoitoa myös raskauteen, synnytykseen tai krooniseen sairauteen liittyen. Hoidon tarpeen täytyy ilmetä oleskelusi aikana. Jos sairautesi edellyttää säännöllistä hoitoa tilapäisen ulkomailla oleskelusi aikana, ole etukäteen yhteydessä ulkomaiseen hoidonantajaan ja sovi hoidon järjestämisestä. Hoitoja, jotka edellyttävät etukäteen sopimista, ovat esimerkiksi dialyysihoito, happiterapia, erityinen astmahoito ja kemoterapia sekä kroonisiin autoimmuunisairauksiin liittyvä sydämen ultraäänitutkimus.

Saat eurooppalaisella sairaanhoitokortilla hoitoa samalla tavalla ja samaan hintaan kuin paikalliset asukkaat. Itse kortin lisäksi sinun kannattaa pitää mukana myös paperikopioita kortista. Jos sinulla ei ole eurooppalaista sairaanhoitokorttia tai sitä ei jostain syystä hyväksytä, joudut maksamaan hoidon kustannukset itse. Voit tällöin hakea korvausta jälkikäteen Kelasta.

Eurooppalaisella sairaanhoitokortilla saat hoitoa Kyproksen valtiolliseen terveydenhuoltoon kuuluvissa hoitopaikoissa. Tietoa terveyspalveluista saat Kyproksen terveysministeriöstä englanniksi ja kreikaksi.

Kyproksella on myös yksityisiä lääkäreitä ja hoitopaikkoja. Jos menet hoitoon yksityiselle puolelle, sinun on maksettava kaikki hoitokulut itse. Poikkeuksena on tilanne, jossa olet saanut lähetteen terveyslautakunnalta sellaiseen yksityishoitoon, jota ei valtion hoitopaikoissa ole saatavana.

Äkillinen sairastuminen

Lääkäri

Hakeudu yleislääkärille valtiollisen järjestelmän hoitopaikkaan ja näytä eurooppalainen sairaanhoitokorttisi sekä henkilötodistuksesi. Erikoislääkärille päästäksesi tarvitset lähetteen valtiollisen järjestelmän yleislääkäriltä.

Sinulta veloitetaan pieni omavastuumaksu. Laboratoriokokeista ja jatkotutkimuksista, kuten röntgenkuvauksista, on maksettava erilliset lisämaksut. Tietyt erityisryhmät, esimerkiksi opiskelijat ja pitkäaikaissairaat, saavat hoidon maksutta tai alennetuin hinnoin.

Hammaslääkäri

Hammaslääkärinhoitoa ei yleensä korvata, joten maksat Kyproksella kaikki kulut itse. Jotkut erityisryhmät, kuten yli 65-vuotiaat, työkyvyttömyyseläkeläiset ja kroonisesti sairaat, saavat kuitenkin julkisen puolen hammaslääkärin hoidon alennetuin hinnoin tai maksutta.

Lääkkeet

Yksityisen puolen lääkärin määräämistä lääkkeistä voit saada osittaista korvausta, kun viet reseptin valtiolliseen järjestelmään kuuluvaan apteekkiin ja esität eurooppalaisen sairaanhoitokorttisi sekä henkilötodistuksesi. Muun muassa yli 65-vuotiaat, työkyvyttömyyseläkeläiset ja kroonisesti sairaat henkilöt saavat 50 prosentin korvauksen.

Sairaalahoito

Sairaalahoitoon pääset lääkärin lähetteellä. Jos tarvitset kiireellistä hoitoa, voit mennä myös valtiollisen sairaalan ensiapuyksikköön. Esitä mahdollisen lähetteen lisäksi eurooppalainen sairaanhoitokorttisi ja henkilötodistuksesi.

Ensiapupoliklinikalla kaikki potilaat maksavat pienen omavastuuosuuden riippumatta siitä, minkälaista hoitoa heille on annettu. Sairaalamaksuista alennusta saavat muun muassa yli 65-vuotiaat, työkyvyttömyyseläkeläiset ja kroonisesti sairaat.

Kuljetus ambulanssilla välttämättömän sairaanhoidon saamiseksi on maksutonta, jos sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti ja hoidon antaa julkiseen terveydenhuoltoon kuuluva hoitopaikka.

Lue lisää äkillisestä sairastumisesta Euroopassa.

Lue lisää ulkomailla annetun hoidon korvauksista.

Hyödyllisiä sivustoja

Jos haluat matkustaa Kyprokselle käyttääksesi siellä terveydenhuoltopalveluja, sinun kannattaa lukea sivuiltamme yleistietoa hoitoon hakeutumisesta ulkomaille. Jos sinulla on kysyttävää Kyproksen terveydenhuollosta, ole yhteydessä Kyproksen kansalliseen yhteyspisteeseen.

Hoidon laatu ja turvallisuus

Potilasvahingon sattuessa noudatetaan aina hoitoa antavan maan lainsäädäntöä ja potilasvakuutuksia. Jos olet tyytymätön saamaasi hoitoon, pyri ensisijaisesti selvittämään asia sinua hoitaneen tahon kanssa. Jos haluat tehdä valituksen, Kyproksen kansallinen yhteyspiste voi auttaa sinua löytämään oikean viranomaisen.

Löydät terveyspalveluiden yhteystiedot Kyproksen kansallisen yhteyspisteen verkkosivulta (englanniksi).

Terveydenhuoltojärjestelmä

Kyproksen terveydenhuoltojärjestelmä jakaantuu julkiseen ja yksityiseen sektoriin. Kaikissa Kyproksen suurimmista kaupungeista on sekä julkisia että yksityisiä sairaaloita. Kyproksen julkista terveydenhuoltoa rahoitetaan verovaroin, ja sitä hallinnoi terveysministeriö. EU-kansalaisille julkinen terveydenhuolto on joko ilmaista tai edullista. Yksityisen terveydenhuollon kustannukset ovat myös yleensä edullisia.