Kypros

Hätätilanteissa saat apua soittamalla numeroon 112 tai 199 (ambulanssi).


Terveydenhuoltojärjestelmä

Kyproksen terveydenhuoltojärjestelmä jakaantuu julkiseen ja yksityiseen sektoriin. Kaikissa Kyproksen suurimmista kaupungeista on sekä julkisia että yksityisiä sairaaloita. Kyproksen julkista terveydenhuoltoa rahoitetaan verovaroin, ja sitä hallinnoi terveysministeriö. EU-kansalaisille julkinen terveydenhuolto on joko ilmaista tai edullista. Yksityisen terveydenhuollon kustannukset ovat myös yleensä ottaen edullisia.

Hoitoon pääsy

Saat lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa eurooppalaisella sairaanhoitokortilla, kun oleskelet tilapäisesti Kyproksella. Lääketieteellisesti välttämätön hoito tarkoittaa sellaista hoitoa, joka ei voi odottaa kotiinpaluutasi. Voit tarvita tällaista hoitoa akuutin sairastumisen tai onnettomuuden seurauksena. Voit saada hoitoa myös raskauteen, synnytykseen tai krooniseen sairauteen liittyen. Hoidon tarpeen tulee ilmetä oleskelusi aikana. Jos sairautesi edellyttää säännöllistä hoitoa tilapäisen ulkomailla oleskelusi aikana, sovi etukäteen hoidonantajan kanssa hoidon järjestämisestä. Hoitoja, jotka edellyttävät etukäteen sopimista, ovat esimerkiksi dialyysihoito, happiterapia, erityinen astmahoito ja kemoterapia sekä kroonisiin autoimmuunisairauksiin liittyvä sydämen ultraäänitutkimus.

Saat kortilla hoitoa samalla tavalla ja samaan hintaan kuin paikalliset asukkaat. Eurooppalaisesta sairaanhoitokortista kannattaa pitää mukana itse kortin lisäksi myös paperikopioita. Jos sinulla ei ole esittää eurooppalaista sairaanhoitokorttia tai sitä ei jostain syystä hyväksytä, joudut maksamaan hoidon kustannukset itse. Voit tällöin hakea korvausta jälkikäteen Kelasta.

Eurooppalaisella sairaanhoitokortilla saat hoitoa Kyproksen valtiolliseen terveydenhuoltoon kuuluvissa hoitopaikoissa. Tietoa terveyspalveluista saat Kyproksen terveysministeriöstä englanniksi ja kreikaksi. Sivulta löytyvät myös terveyspalveluiden yhteystiedot.

Kyproksella on myös yksityisiä lääkäreitä ja hoitopaikkoja. Jos menet hoitoon yksityiselle puolelle, sinun on maksettava kaikki hoitokulut itse. Poikkeuksena on tilanne, jossa olet saanut lähetteen terveyslautakunnalta sellaiseen yksityishoitoon, jota ei valtion hoitopaikoissa ole saatavana.

Äkillinen sairastuminen

Lääkäri

Hakeudu yleislääkärille valtiollisen järjestelmän hoitopaikkaan ja näytä eurooppalainen sairaanhoitokorttisi sekä henkilötodistuksesi. Erikoislääkärille päästäksesi tarvitset lähetteen valtiollisen järjestelmän yleislääkäriltä.

Sinulta veloitetaan pieni omavastuumaksu. Laboratoriokokeista ja jatkotutkimuksista, kuten röntgenkuvauksista, on maksettava erilliset lisämaksut. Tietyt erityisryhmät, esimerkiksi opiskelijat ja pitkäaikaissairaat, saavat hoidon maksutta tai alennetuin hinnoin.

Hammaslääkäri

Hammaslääkärinhoitoa ei yleensä korvata, joten maksat Kyproksella kaikki kulut itse. Jotkut erityisryhmät, kuten yli 65-vuotiaat, työkyvyttömyyseläkeläiset ja kroonisesti sairaat, saavat kuitenkin julkisen puolen hammaslääkärin hoidon alennetuin hinnoin tai maksutta.

Lääkkeet

Julkisen puolen lääkärin määräämistä lääkkeistä voit saada osittaista korvausta, kun viet reseptin järjestelmään kuuluvaan apteekkiin ja esität eurooppalaisen sairaanhoitokorttisi sekä henkilötodistuksesi. Muun muassa yli 65-vuotiaat, työkyvyttömyyseläkeläiset ja kroonisesti sairaat henkilöt saavat 50 prosentin korvauksen.

Kuljetus ambulanssilla välttämättömän sairaanhoidon saamiseksi on maksutonta, jos potilaalla on eurooppalainen sairaanhoitokortti ja hoidon antaa julkiseen terveydenhuoltoon kuuluva hoitopaikka.

Sairaalahoito

Sairaalahoitoon pääset lääkärin lähetteellä. Kiireellisen hoidon tarpeessa voit mennä myös valtiollisen sairaalan ensiapuyksikköön. Esitä mahdollisen lähetteen lisäksi eurooppalainen sairaanhoitokorttisi ja henkilötodistuksesi.

Ensiapupoliklinikalla kaikki potilaat maksavat pienen omavastuuosuuden riippumatta siitä, minkälaista hoitoa heille on annettu. Sairaalamaksuista alennusta saavat muun muassa yli 65-vuotiaat, työkyvyttömyyseläkeläiset ja kroonisesti sairaat.

Lue lisää äkillisestä sairastumisesta Euroopassa.

Lue lisää ulkomailla annetun hoidon korvauksista.

Hyödyllisiä sivustoja

Jos haluat matkustaa Kyprokselle käyttääksesi siellä terveydenhuoltopalveluja, löydät sivuiltamme yleistietoa hoitoon hakeutumisesta ulkomaille. Alla on lueteltu joitain hyödyllisiä verkkosivuja. Osoita Kyproksen terveydenhuoltoon liittyvät kysymyksesi Kyproksen kansalliseen yhteyspisteeseen.

Hoidon laatu ja turvallisuus

Potilasvahingon sattuessa noudatetaan aina hoitoa antavan maan lainsäädäntöä ja potilasvakuutuksia. Jos olet tyytymätön saamaasi hoitoon, pyri ensisijaisesti selvittämään asia sinua hoitaneen tahon kanssa. Kansallinen yhteyspiste voi auttaa sinua löytämään oikean viranomaisen, mikäli haluat tehdä valituksen.