Kroatia

Hätätilanteessa saat apua soittamalla 112.


Terveydenhuoltojärjestelmä

Kroatiassa on käytössä sairausvakuutusjärjestelmä, johon kansalaisten odotetaan osallistuvan maksukykynsä mukaan ja jossa kansalaiset saavat perusterveydenhuoltopalvelut tarpeidensa mukaan. Kroatian sairauskassa (Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje − HZZO) on pakollisen sairausvakuutusjärjestelmän ainoa vakuutusyhtiö, ja sen yleinen sairausvakuutus kattaa koko väestön. Terveyspalveluiden pääostajana HZZO:lla on tärkeä rooli pakollisen vakuutuksen kattamien perusterveyspalveluiden määrittelemisessä ja hinnoittelussa sekä suoritusstandardien luomisessa.

Kroatian terveydenhuoltojärjestelmä sisältää sekä julkisia että yksityisiä terveydenhuollon palveluita. Julkinen terveydenhuolto on järjestetty maakuntakohtaisen alueellisen jaon mukaan kaikilla tasoilla ja kaikissa toiminnoissa (perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito). Vain pitkälle erikoistunut sairaanhoito (kliiniset laitokset) tuotetaan alueellisesti.

Kroatiassa vakuutettujen henkilöiden oikeus terveydenhuoltoon koostuu mm. oikeudesta perusterveydenhuoltoon, erikoislääkärien ja sairaaloiden tuottamaan terveydenhuoltoon, HZZO:n virallisella listalla hyväksyttyihin lääkkeisiin, hammashuollon proteeseihin, ortopedisiin ja muihin laitteisiin sekä terveydenhuoltoon ulkomailla.

Hoitoon pääsy

Saat lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa eurooppalaisella sairaanhoitokortilla, kun oleskelet tilapäisesti Kroatiassa. Lääketieteellisesti välttämätön hoito tarkoittaa sellaista hoitoa, joka ei voi odottaa kotiinpaluutasi. Voit tarvita tällaista hoitoa akuutin sairastumisen tai onnettomuuden seurauksena. Voit saada hoitoa myös raskauteen, synnytykseen tai krooniseen sairauteen liittyen. Hoidon tarpeen tulee ilmetä oleskelusi aikana. Jos sairautesi edellyttää säännöllistä hoitoa tilapäisen ulkomailla oleskelusi aikana, sovi etukäteen hoidonantajan kanssa hoidon järjestämisestä. Hoitoja, jotka edellyttävät etukäteen sopimista, ovat esimerkiksi dialyysihoito, happiterapia, erityinen astmahoito ja kemoterapia sekä kroonisiin autoimmuunisairauksiin liittyvä sydämen ultraäänitutkimus.

Saat kortilla hoitoa samalla tavalla ja samaan hintaan kuin paikalliset asukkaat. Eurooppalaisesta sairaanhoitokortista kannattaa pitää mukana itse kortin lisäksi myös paperikopioita. Jos sinulla ei ole esittää eurooppalaista sairaanhoitokorttia tai sitä ei jostain syystä hyväksytä, joudut maksamaan hoidon kustannukset itse. Voit tällöin hakea korvausta jälkikäteen Kelasta.

Sekä julkisen että yksityisen sektorin palveluntuottajat tarjoavat sairaanhoitopalveluita. Yksityisillä terveydenhuoltopalveluilla, joilla on sopimus Kroatian sairauskassan kanssa, on samat hinnat kuin julkisella terveydenhuollolla. Sen sijaan asioidessasi terveydenhuollon palveluntuottajilla, joilla ei ole tällaista sopimusta, olet vastuussa saamasi hoidon kustannuksista täysimääräisinä. Jokaisella julkisen puolen palveluntuottajalla on erityinen tunnus, josta näkee, että tuottaja on HZZO:n sopimuskumppani. Kroatian yhteyspisteen sivuilla on lista kaikista terveydenhuollon palveluntuottajista (englanniksi), jotka ovat osa Kroatian julkista terveydenhuoltojärjestelmää ja toimivat yhteistyössä maan sairausvakuutuslaitoksen kanssa.

Isommilla paikkakunnilla turistit ohjataan useimmiten terveyskeskukseen (dom zdravlja). Jokaisessa kunnassa on oma terveyskeskus, joka tarjoaa perusterveydenhuoltoa. Esittäessäsi eurooppalaisen sairaanhoitokortin sinun tulisi saada tarpeellinen hoito omavastuumaksun hinnalla. Tarvittaessa turistit ohjataan lähimpään sairaalaan (bolnica) isoimmissa kaupungeissa.

Kaikilla turistialueilla on englanninkielisiä lääkäreitä ja apteekkareita. Turisteille suunnattua sairaanhoitoa sesonkiaikana kutsutaan nimellä ”turistička ambulanta”. On tärkeää huomata, että ”turistička ambulanta” on saatavilla ainoastaan turistisesongin aikaan ja toistaiseksi sillä ei ole sopimusta sairausvakuutuskassan kanssa, joten olet itse vastuussa hoidon kustannuksista.

Äkillinen sairastuminen

Lääkäri ja hammaslääkäri

Valitse lääkäri tai hammaslääkäri, jolla on sopimus HZZO:n kanssa. Esitä vastaanotolla eurooppalainen sairaanhoitokorttisi. Kroatiassa erikoislääkärin vastaanotolle tarvitaan yleensä lähete. Lääkärin hoito on maksutonta. Kiireellinen hammashoito on myös maksutonta. Käynnistä veloitetaan kuitenkin aina asiakasmaksu.

Lääkkeet

Lääkärin määräämän reseptilääkkeen voit noutaa apteekista (ljekarna), jolla on sopimus HZZO:n kanssa (kaikilla reseptilääkkeitä toimittavilla apteekeilla on sopimus HZZO:n kanssa). Apteekkeja on eniten sellaisilla paikkakunnilla, joilla on terveysasema. Apteekkien aukioloajat vaihtelevat.

Voit ostaa lääkkeitä Kroatiasta myös  samalla sähköisellä reseptillä, jonka lääkäri on kirjoittanut sinulle Suomessa. Saat reseptin toimimaan Kroatiassa, kun aktivoit Omakanta-palvelussa suostumuksen palvelun käyttöön. Lääkkeet saat kroatialaisesta apteekista passia tai henkilökorttia näyttämällä. Sähköisen reseptin käyttöön ulkomailla liittyy rajoituksia. Tutustu kaikkiin rajoituksiin Kanta.fi-sivustolla. Voit hakea lääkekorvausta Kelasta jälkikäteen.

Sairaalahoito

Sairaaloita ja erikoistuneita sairaaloita on kaikissa suuremmissa kaupungeissa, ja pienempiä klinikoita sijaitsee ympäri maata. Sairaalahoitoon tarvitaan yleislääkärin lähete. Sairausvakuutus kattaa hoidon, jos sairaalalla on sopimus HZZO:n kanssa. Esitä sairaalassa eurooppalainen sairaanhoitokorttisi. Ambulanssikuljetus on hätätilanteissa maksuton.

Jos tarvitset terveydentilasi vuoksi erityiskuljetusta, kun palaat Suomeen, joudut maksamaan matkakulut kokonaan itse. On suositeltavaa ottaa matkavakuutus, joka kattaa tällaiset kulut.

Lue lisää äkillisestä sairastumisesta Euroopassa.

Lue lisää ulkomailla annetun hoidon korvauksista.

Hyödyllisiä sivustoja

Jos haluat matkustaa Kroatiaan käyttääksesi siellä terveydenhuoltopalveluja, löydät sivuiltamme yleistietoa hoitoon hakeutumisesta ulkomaille. Alla on lueteltu joitain hyödyllisiä tietolähteitä. Osoita Kroatian terveydenhuoltoon liittyvät kysymyksesi Kroatian kansalliseen yhteyspisteeseen.

Kroatiassa yksityiset terveydenhuollon palveluntuottajat asettavat itse omat hintansa. Maan lääketieteellinen yhdistys asettaa yksityiselle hoidolle minimihinnat, mutta ylärajaa ei ole määritelty. Hoitojen hinnat ovat nähtävillä kunkin palveluntuottajan verkkosivuilla. Suositeltavaa on, että varmistat hinnan suoraan palveluntuottajalta ennen hoitoon hakeutumista.

Hoidon laatu ja turvallisuus

Potilasvahingon sattuessa noudatetaan aina hoitoa antavan maan lainsäädäntöä ja potilasvakuutuksia. Jos olet tyytymätön saamaasi hoitoon, pyri ensisijaisesti selvittämään asia sinua hoitaneen tahon kanssa. Kansallinen yhteyspiste voi auttaa sinua löytämään oikean viranomaisen, mikäli haluat tehdä valituksen.

Kroatiassa toimii terveyspalvelujen laatua tarkkaileva ja akkreditoinnista vastaava virasto (Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi), joka julkaisee säännöllisesti hoidon laatumittareita. Sairaalakohtaisia laatutietoja ei kuitenkaan ole saatavilla. Sairaaloiden ja muiden terveydenhuollon palveluntuottajien hoidon laatua ja turvallisuutta koskevia kriteerejä määritellään parhaillaan. Tarvittaessa voit pyytää lisätietoja Kroatian yhteyspisteeltä.