Kroatia

Hätätilanteessa saat apua soittamalla 112.


Hoitoon pääsy

Saat lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa eurooppalaisella sairaanhoitokortilla (European Health Insurance Card, EHIC), kun oleskelet tilapäisesti Kroatiassa. Lääketieteellisesti välttämätön hoito tarkoittaa sellaista hoitoa, joka ei voi odottaa kotiinpaluutasi. Voit tarvita tällaista hoitoa akuutin sairastumisen tai onnettomuuden seurauksena. Voit saada hoitoa myös raskauteen, synnytykseen tai krooniseen sairauteen liittyen. Hoidon tarpeen täytyy ilmetä oleskelusi aikana. Jos sairautesi edellyttää säännöllistä hoitoa tilapäisen ulkomailla oleskelusi aikana, ole etukäteen yhteydessä ulkomaiseen hoidonantajaan ja sovi hoidon järjestämisestä. Hoitoja, jotka edellyttävät etukäteen sopimista, ovat esimerkiksi dialyysihoito, happiterapia, erityinen astmahoito ja kemoterapia sekä kroonisiin autoimmuunisairauksiin liittyvä sydämen ultraäänitutkimus.

Saat eurooppalaisella sairaanhoitokortilla hoitoa samalla tavalla ja samaan hintaan kuin paikalliset asukkaat. Itse kortin lisäksi sinun kannattaa pitää mukana paperikopioita kortista. Jos sinulla ei ole eurooppalaista sairaanhoitokorttia tai sitä ei jostain syystä hyväksytä, joudut maksamaan hoidon kustannukset itse. Voit tällöin hakea korvausta jälkikäteen Kelasta.

Kroatiassa sairaanhoitopalveluita tarjoavat sekä julkisen että yksityisen sektorin palveluntuottajat. Yksityisillä terveydenhuoltopalveluilla, joilla on sopimus Kroatian sairausvakuutuslaitos (Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, HZZO) kanssa, on samat hinnat kuin julkisella terveydenhuollolla. Jos sen sijaan asioit terveydenhuollon palveluntuottajilla, joilla ei ole tällaista sopimusta, maksat hoidon kustannukset kokonaan itse. Jokaisella julkisen puolen palveluntuottajalla on erityinen tunnus, josta näkee, että tuottaja on HZZO:n sopimuskumppani eli osa julkista terveydenhuoltojärjestelmää. Kroatian yhteyspisteen sivuilla on lista kaikista terveydenhuollon palveluntuottajista (englanniksi), jotka ovat osa Kroatian julkista terveydenhuoltojärjestelmää ja toimivat yhteistyössä maan sairausvakuutuslaitoksen kanssa.

Isommilla paikkakunnilla turistit ohjataan useimmiten terveyskeskukseen (dom zdravlja). Jokaisessa kunnassa on oma terveyskeskus, joka tarjoaa perusterveydenhuoltoa. Kun esität eurooppalaisen sairaanhoitokortin, sinun pitäisi saada tarpeellinen hoito omavastuumaksun hinnalla. Tarvittaessa turistit ohjataan isommissa kaupungeissa sairaalaan (bolnica).

Kaikilla turistialueilla on englanninkielisiä lääkäreitä ja apteekkareita. Turisteille suunnattua sairaanhoitoa sesonkiaikana kutsutaan nimellä turistička ambulanta. On tärkeää huomata, että ”turistička ambulanta” on saatavilla ainoastaan turistisesongin aikaan. Toistaiseksi sillä ei ole sopimusta sairausvakuutuslaitoksen kanssa, joten maksat hoidon kustannukset itse.

Äkillinen sairastuminen

Lääkäri ja hammaslääkäri

Valitse lääkäri tai hammaslääkäri, jolla on sopimus HZZO:n kanssa. Esitä vastaanotolla eurooppalainen sairaanhoitokorttisi. Kroatiassa erikoislääkärin vastaanotolle tarvitaan yleensä lähete. Lääkärin hoito on maksutonta. Kiireellinen hammashoito on myös maksutonta. Maksat kuitenkin käynnistä aina asiakasmaksun.

Lääkkeet

Lääkärin määräämän reseptilääkkeen voit noutaa apteekista (ljekarna), jolla on sopimus HZZO:n kanssa. Resepti on voimassa 15 päivää lääkkeen määräämisestä lähtien. Poikkeuksena tästä on antibioottiresepti, joka on voimassa kolme päivää lääkkeen määräämisestä lähtien. Kaikilla reseptilääkkeitä toimittavilla apteekeilla on sopimus HZZO:n kanssa. Apteekkeja on eniten sellaisilla paikkakunnilla, joilla on terveysasema. Apteekkien aukioloajat vaihtelevat.

Voit ostaa lääkkeitä Kroatiasta myös sähköisellä reseptillä, jonka lääkäri on kirjoittanut sinulle Suomessa. Lääkkeet saat kroatialaisesta apteekista passia tai henkilökorttia näyttämällä. Sähköisen reseptin käyttöön ulkomailla liittyy rajoituksia. Tutustu kaikkiin rajoituksiin Kanta.fi-sivustolla. Voit hakea korvausta ostamistasi lääkkeistä Kelasta jälkikäteen.

Sairaalahoito

Sairaaloita ja erikoistuneita sairaaloita on kaikissa suuremmissa kaupungeissa. Pienempiä klinikoita sijaitsee ympäri maata. Sairaalahoitoon tarvitaan yleislääkärin lähete. Kroatian sairausvakuutus kattaa hoidon, jos sairaalalla on sopimus HZZO:n kanssa. Esitä sairaalassa eurooppalainen sairaanhoitokorttisi. Ambulanssikuljetus on hätätilanteissa maksuton.

Jos tarvitset terveydentilasi vuoksi erityiskuljetusta, kun palaat Suomeen, joudut maksamaan matkakulut kokonaan itse. On suositeltavaa ottaa matkavakuutus, joka kattaa tällaiset kulut.

Lue lisää äkillisestä sairastumisesta Euroopassa.

Lue lisää ulkomailla annetun hoidon korvauksista.

Hyödyllisiä sivustoja

Jos haluat matkustaa Kroatiaan käyttääksesi siellä terveydenhuoltopalveluja, sinun kannattaa lukea sivuiltamme yleistietoa hoitoon hakeutumisesta ulkomaille. Jos sinulla on kysyttävää Kroatian terveydenhuollosta, ole yhteydessä Kroatian kansalliseen yhteyspisteeseen.

Kroatiassa yksityiset terveydenhuollon palveluntuottajat määräävät itse omat hintansa. Maan lääketieteellinen yhdistys asettaa yksityiselle hoidolle minimihinnat, mutta ylärajaa ei ole määritelty. Hoitojen hinnat ovat nähtävillä kunkin palveluntuottajan verkkosivuilla. Suositeltavaa on, että varmistat hinnan suoraan palveluntuottajalta ennen kuin hakeudut hoitoon.

Hoidon laatu ja turvallisuus

Potilasvahingon sattuessa noudatetaan aina hoitoa antavan maan lainsäädäntöä ja potilasvakuutuksia. Jos olet tyytymätön saamaasi hoitoon, pyri ensisijaisesti selvittämään asia sinua hoitaneen tahon kanssa. Jos haluat tehdä valituksen, Kroatian kansallinen yhteyspiste voi auttaa sinua löytämään oikean viranomaisen.

Kroatiassa terveyspalvelujen laadun tarkkailusta ja toimiluvista vastaa terveysministeriö, joka julkaisee säännöllisesti tietoa hoidon laadusta. Sairaalakohtaisia laatutietoja ei kuitenkaan ole saatavilla. Sairaaloiden ja muiden terveydenhuollon palveluntuottajien hoidon laatua ja turvallisuutta koskevia kriteerejä määritellään parhaillaan. Tarvittaessa voit pyytää lisätietoja Kroatian yhteyspisteeltä tai suoraan sähköpostilla terveysministeriöltä osoitteesta pitajtenas(at)miz.hr.

Terveydenhuoltojärjestelmä

Kroatiassa on käytössä sairausvakuutusjärjestelmä, johon kansalaisten odotetaan osallistuvan maksukykynsä mukaan ja jossa kansalaiset saavat perusterveydenhuoltopalvelut tarpeidensa mukaan. Kroatian sairausvakuutuslaitos (Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, HZZO) on pakollisen sairausvakuutusjärjestelmän ainoa vakuutusyhtiö, ja sen yleinen sairausvakuutus kattaa koko väestön. Terveyspalveluiden pääostajana HZZO:lla on tärkeä rooli pakollisen vakuutuksen kattamien perusterveyspalveluiden määrittelemisessä ja hinnoittelussa sekä suoritusstandardien luomisessa.

Kroatian terveydenhuoltojärjestelmä sisältää sekä julkisia että yksityisiä terveydenhuollon palveluita. Julkinen terveydenhuolto on järjestetty maakuntakohtaisen alueellisen jaon mukaan kaikilla tasoilla ja kaikissa toiminnoissa (perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito). Vain pitkälle erikoistunut sairaanhoito (kliiniset laitokset) tuotetaan alueellisesti.

Kroatiassa vakuutetut henkilöt ovat oikeutettuja mm. perusterveydenhuoltoon, erikoislääkärien ja sairaaloiden tuottamaan terveydenhuoltoon, HZZO:n virallisella listalla hyväksyttyihin lääkkeisiin, hammashuollon proteeseihin, ortopedisiin ja muihin laitteisiin sekä terveydenhuoltoon ulkomailla.