Muutto Suomeen opiskelijana tai tutkijana

Jos tulet opiskelemaan Suomeen, voit käyttää koulu- tai opiskeluterveydenhuollon palveluja. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut tarjotaan kaikille oppilaitoksen päätoimisille koululaisille ja tutkintoa suorittaville opiskelijoille. Sinulla voi olla oikeus myös käyttää Suomen julkisen ja yksityisen terveydenhuollon palveluja.


Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto sisältää

  • terveystarkastukset
  • terveydenhuoltopalvelut
  • perusterveydenhuollon sairaanhoitopalvelut.

Opiskelu peruskoulussa, lukiossa tai ammattikoulussa

Kunta, jossa oppilaitos sijaitsee, järjestää koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut. Ne järjestetään yleensä koulun tiloissa.

Korkeakoulussa opiskelevien terveydenhuolto

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) järjestää opiskeluterveydenhuollon palvelut yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijoille. Voit käyttää YTHS:n palveluja, jos suoritat tutkintoa ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa, ja olet ilmoittautunut lukukaudelle läsnä olevaksi. Jokainen YTHS:n palveluihin oikeutettu korkeakouluopiskelija maksaa terveydenhoitomaksun Kelalle. Jos sosiaaliturvastasi vastaa toinen EU- tai Eta-maa, Sveitsi tai Iso-Britannia, sinun ei kuitenkaan tarvitse maksaa terveydenhoitomaksua. Voit silti käyttää YTHS:n palveluita. Lisätietoa maksun suorittamisesta löydät Kelan sivuilta.

Jos olet Suomeen tuleva vaihto-opiskelija, sinulla ei ole oikeutta käyttää YTHS:n palveluja. Jos tulet vaihto-opiskelijana EU-alueelta, Isosta-Britanniasta, Australiasta tai Kanadan Quebecistä, olet oikeutettu lääketieteellisesti välttämättömään hoitoon julkisessa terveydenhuollossa. Muista maista tulevat vaihto-opiskelijat tarvitsevat yksityisen sairaskuluvakuutuksen.

Oikeutesi käyttää Suomen julkista tai yksityistä terveydenhuoltoa

Jos tulet Suomeen opiskelijana tai tutkijana toisesta EU- tai Eta-maasta, Sveitsistä,  Isosta-Britanniasta, Australiasta tai Kanadan Quebecistä, saat hoitoa julkisessa terveydenhuollossa ja korvauksia Kelasta yksityisen terveydenhuollon, lääkkeiden ja matkojen kustannuksiin.

  • Jos tulet EU- tai Eta-maasta, Isosta-Britanniasta tai Sveitsistä, osoita oikeutesi hoitoon julkisessa terveydenhuollossa eurooppalaisella sairaanhoitokortilla. Kortilla saat lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa eli sellaista hoitoa, joka ei voi lääkärin arvion mukaan odottaa kotiinpaluutasi. Suomessa oleskelusi kesto vaikuttaa annettavan hoidon laajuuteen.
  • Jos tulet Isosta-Britanniasta tai Pohjois-Irlannista ja sinulla on Ison-Britannian tai Pohjois-Irlannin GHIC-kortti tai Ison-Britannian myöntämä oma opiskelijoiden hoito-oikeustodistus (CRA), saat myös niillä lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa julkisessa terveydenhuollossa.
  • Jos tulet Kanadan Quebecistä, rekisteröi oman sairausvakuutuslaitoksesi myöntämä todistus Kelaan. Saat Kelalta todistuksen, jolla osoitat oikeutesi hoitoon Suomen julkisessa terveydenhuollossa.
  • Jos tulet Australiasta, osoita oikeutesi hoitoon julkisessa terveydenhuollossa Australian passilla. Vakituisen asuinosoitteesi tulee olla Australiassa.

Jos tulet Suomeen opiskelijana muualta kuin EU- tai Eta-maasta, Sveitsistä, Isosta-Britanniasta, Australiasta tai Kanadan Quebecista, sinulla tulee olla yksityisvakuutus terveydenhuollon ja lääkehoidon kustannuksia varten. Vakuutus on edellytyksenä oleskeluluvan saamiselle. Jos sinulla on kotikunta Suomessa, voit käyttää julkisen terveydenhuollon palveluja asiakasmaksulla. Lisäksi voit käyttää yksityisen terveydenhuollon palveluja omalla kustannuksellasi. Myös vakuutus voi vastata kustannuksistasi.

Jos työskentelet opintojesi ohessa, se voi vaikuttaa hoito-oikeuksiisi

Ilmoita Kelalle, jos työskentelet opintojesi ohessa. Kela selvittää, mitkä ovat hoito-oikeutesi. Esimerkiksi muualta kuin EU- tai Eta-maista, Sveitsistä, Isosta-Britanniasta, Kanadan Quebecistä tai Australiasta tulevat kolmansien maiden kansalaiset, joilla on Suomessa työskentelyyn oikeuttava oleskelulupa ja voimassa oleva työsopimus, ovat oikeutettuja  julkisen terveydenhuollon palveluihin.

Apurahatutkija – selvitä mahdollisuutesi kuulua Suomen sosiaaliturvaan

Jos työskentelet Suomessa apurahatutkijana, saat tietoa oikeudestasi Suomen sosiaaliturvaan Kelan sivuilta. Esimerkiksi muualta kuin EU- tai Eta-maista, Sveitsistä, Isosta-Britanniasta, Australiasta tai Kanadan Quebecista tulevat kolmansien maiden kansalaiset, joilla on tutkijan oleskelulupa, voivat tulla Suomessa sairausvakuutetuiksi. Sairausvakuutettuna voit käyttää julkista terveydenhuoltoa ja saada yksityisen terveydenhuollon käytöstä Kela-korvauksia.

Tämä verkkosivu on osa Euroopan komission Sinun Eurooppasi -portaalia

Löysitkö etsimäsi?

Anna palautetta
Your Europe