Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto sisältää

  • terveystarkastukset
  • terveydenhuoltopalvelut
  • perusterveydenhuollon sairaanhoitopalvelut.

Opiskelu peruskoulussa, lukiossa, ammattikoulussa tai ammattikorkeakoulussa

Kunta, jossa oppilaitos sijaitsee, järjestää koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut. Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto järjestetään yleensä koulun tiloissa.

Korkeakoulussa opiskelevien terveydenhuolto

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) järjestää opiskeluterveydenhuollon palvelut yliopistojen opiskelijoille. Voit käyttää YTHS:n palveluja, jos suoritat perustutkintoa ja olet maksanut ylioppilaskunnan jäsenmaksun.

Oikeutesi käyttää Suomen julkista tai yksityistä terveydenhuoltoa

Jos tulet Suomeen opiskelijana tai tutkijana toisesta EU- tai Eta-maasta, Sveitsistä, Australiasta tai Kanadan Quebecistä, saat hoitoa julkisessa terveydenhuollossa ja korvauksia Kelasta yksityisen terveydenhuollon, lääkkeiden ja matkojen kustannuksiin.

  • Jos tulet EU- tai Eta-maasta tai Sveitsistä, osoita oikeutesi hoitoon julkisessa terveydenhuollossa eurooppalaisella sairaanhoitokortilla. Kortilla saat lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa, eli sellaista hoitoa, joka ei voi lääkärin arvion mukaan odottaa kotiinpaluutasi. Suomessa oleskelusi kesto vaikuttaa annettavan hoidon laajuuteen.
  • Jos tulet Kanadan Quebecistä, rekisteröi oman sairausvakuutuslaitoksen myöntämä todistus Kelaan. Saat Kelalta todistuksen, jolla osoitat oikeutesi hoitoon Suomen julkisessa terveydenhuollossa.
  • Jos tulet Australiasta, osoita oikeutesi hoitoon julkisessa terveydenhuollossa Australian passilla. Vakituisen asuinosoitteesi tulee olla Australiassa.

Jos tulet Suomeen opiskelijana muualta kuin EU- tai Eta-maasta, Sveitsistä, Australiasta tai Kanadan Quebecista, sinulla tulee olla yksityisvakuutus terveydenhuollon ja lääkehoidon kustannuksia varten. Voimassa oleva vakuutus on edellytyksenä oleskeluluvan saamiselle. Saat julkisessa terveydenhuollossa kiireellistä hoitoa, jonka kustannuksista vastaat itse. Lisäksi voit käyttää yksityisen terveydenhuollon palveluja omalla kustannuksellasi. Myös vakuutus voi vastata kustannuksistasi.

Jos työskentelet opintojesi ohessa, voi se vaikuttaa hoito-oikeuksiisi

Ilmoita Kelalle, mikäli työskentelet opintojesi ohessa. Kela selvittää, mitkä ovat hoito-oikeutesi. Esimerkiksi muualta kuin EU- tai Eta-maista, Sveitsistä, Kanadan Quebecistä tai Australiasta tulevat kolmansien maiden kansalaiset, joilla on Suomessa työskentelyyn oikeuttava oleskelulupa ja voimassa oleva työsopimus, ovat oikeutettuja Suomen julkisen terveydenhuollon palveluihin.

Apurahatutkija – selvitä mahdollisuutesi kuulua Suomen sosiaaliturvaan

Jos työskentelet Suomessa apurahatutkijana, saat tietoa oikeudestasi Suomen sosiaaliturvaan Kelan sivuilta. Esimerkiksi muualta kuin EU- tai Eta-maista, Sveitsistä, Australiasta tai Kanadan Quebecista tulevat kolmansien maiden kansalaiset, joilla on tutkijan oleskelulupa, voivat tulla Suomessa sairausvakuutetuiksi. Sairausvakuutettuna voit käyttää julkista terveydenhuoltoa ja saada yksityisen terveydenhuollon käytöstä Kela-korvauksia.