Yksityisen terveydenhuollon hintatietoja

Alla olevaan tilastoon on koottu tietoa yksityisen terveydenhuollon hinnoista Suomessa. Tilastossa on keskimääräiset (mediaani) hinnat palveluntuottajittain eräistä yleisistä yksityissektorilla tuotetuista sairaanhoitopalveluista.


Tiedot perustuvat Kelan sairaanhoitokorvausrekistereistä saataviin tietoihin, joten mukana ovat vain ne käynnit tai toimenpiteet, joista on maksettu sairausvakuutuskorvauksia. Tilastossa esitetyistä mediaanihinnoista ei ole vähennetty sairausvakuutuskorvausta eikä hinnoissa ole mukana palveluntuottajan mahdollisesti perimää erillistä toimistomaksua. Tiedot koskevat ajanjaksoa 1.7.-31.12.2023.

Tilastossa ovat Kelan kanssa suorakorvaussopimuksen tehneet yksityisen terveydenhuollon palveluntuottajat, joiden toimintayksikön osoite on tallennettu Kelan ylläpitämään yksityisen Terveydenhuollon palveluntuottajarekisteriin. Tilastoon eivät sisälly itsenäisten ammatinharjoittajien tiedot, koska Kela ei ylläpidä rekisteriä heidän toimipaikoistaan. Palveluntuottajien nimi- ja osoitetiedot saadaan aluehallintovirastojen ja Valviran rekistereistä.

Kehitämme tätä tilastoa ja otamme mielellämme vastaan siihen liittyviä kommentteja sähköpostiosoitteeseen tilastot(at)kela.fi.

Valitse taulukosta ensin erikoisala, esimerkiksi yleislääkäri, ja sen jälkeen kunta. Voit selata taulukkoa sen yläreunan nuolilla, tai valitsemalla rivin (klikkaamalla riviä hiirellä) ja vierittämällä sitä sivusuuntaan tietokoneen näppäimistön nuolilla.