Yksityisen terveydenhuollon hintatietoja

Alla olevaan tilastoon on koottu tietoa yksityisen terveydenhuollon hinnoista Suomessa. Tilastossa on keskimääräiset (mediaani) hinnat palveluntuottajittain eräistä yleisistä yksityissektorilla tuotetuista sairaanhoitopalveluista.


Tiedot perustuvat Kelan sairaanhoitokorvausrekistereistä saataviin tietoihin, joten mukana ovat vain ne käynnit tai toimenpiteet, joista on maksettu sairausvakuutuskorvauksia. Tilastossa esitetyistä mediaanihinnoista ei ole vähennetty sairausvakuutuskorvausta eikä hinnoissa ole mukana palveluntuottajan mahdollisesti perimää erillistä toimistomaksua. Tiedot koskevat ajanjaksoa 1.7.-31.12.2023.

Tilastossa ovat Kelan kanssa suorakorvaussopimuksen tehneet yksityisen terveydenhuollon palveluntuottajat, joiden toimintayksikön osoite on tallennettu Kelan ylläpitämään yksityisen Terveydenhuollon palveluntuottajarekisteriin. Tilastoon eivät sisälly itsenäisten ammatinharjoittajien tiedot, koska Kela ei ylläpidä rekisteriä heidän toimipaikoistaan. Palveluntuottajien nimi- ja osoitetiedot saadaan aluehallintovirastojen ja Valviran rekistereistä.

Kehitämme tätä tilastoa ja otamme mielellämme vastaan siihen liittyviä kommentteja sähköpostiosoitteeseen tilastot(at)kela.fi.

Valitse taulukosta ensin erikoisala, esimerkiksi yleislääkäri, ja sen jälkeen kunta. Voit selata taulukkoa sen yläreunan nuolilla, tai valitsemalla rivin (klikkaamalla riviä hiirellä) ja vierittämällä sitä sivusuuntaan tietokoneen näppäimistön nuolilla.

Tarkempia tietoja

Tilastossa ei ole palveluntuottajia, joilla tässä tarkasteltujen käyntien tai toimenpiteiden määrä oli tilastointivuonna alle 20. Tiedot on ryhmitelty kunnittain. Tieto kunnasta määräytyy palveluntuottajan toimipaikan sijainnin mukaan.

Palveluntuottajien nimi- ja osoitetiedot perustuvat lupaviranomaisten rekistereihin. Jos palveluntuottajalla on toimintaa vain yhden läänin alueella, tiedot saadaan aluehallintovirastosta. Jos toimintaa on useamman läänin alueella, tiedot saadaan Valvirasta. Ilmoitathan muutokset tietoihisi suoraan aluehallintovirastoon tai Valviraan, jolloin ne korjaantuvat myös verkkosivuillemme sovelluksen seuraavassa päivityksessä.

  • Tilastossa on mediaanihinnat
  • Yksityisellä terveydenhuollon palveluntuottajalla tarkoitetaan lääkäriasemaa tai sairaalaa, yhden tai useamman hammaslääkärin vastaanottopaikkaa tai fysikaalista hoitolaitosta.
  • Palveluntuottajan perimä mediaanihinta on keskimmäinen hinta, kun palveluntuottajan perimät hinnat asetetaan käynneittäin tai toimenpiteittäin suuruusjärjestykseen, eli potilaista puolet on maksanut käynnistä tai toimenpiteestä korkeintaan mediaanihinnan ja puolet potilaista on maksanut vähintään mediaanihinnan.