Ruotsi

Hätätilanteissa saat apua soittamalla numeroon 112.


Hoitoon pääsy

Kun oleskelet Ruotsissa tilapäisesti, sinulla on oikeus lääketieteellisesti välttämättömään hoitoon. Tällä tarkoitetaan hoitoa, joka ei voi odottaa kotiinpaluutasi. Voit tarvita tällaista hoitoa, jos sairastut äkillisesti tai sinulle sattuu tapaturma. Pääset hoitoon myös, jos kyseessä on raskauteen liittyvä hoito, synnytys tai pitkäaikainen sairaus. Hoidon tarpeen täytyy ilmetä oleskelusi aikana.

Saat hoitoa samalla tavalla ja samaan hintaan kuin paikalliset asukkaat. Jos sairautesi edellyttää säännöllistä hoitoa tilapäisen ulkomailla oleskelusi aikana, ole etukäteen yhteydessä ulkomaiseen hoidonantajaan ja sovi hoidon järjestämisestä. Hoitoja, jotka edellyttävät etukäteen sopimista, ovat esimerkiksi dialyysihoito, happiterapia, erityinen astmahoito ja kemoterapia sekä kroonisiin autoimmuunisairauksiin liittyvä sydämen ultraäänitutkimus.

Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat eivät tarvitse Pohjoismaissa eurooppalaista sairaanhoitokorttia (European Health Insurance Card, EHIC). Siksi Ruotsissa hoitoon mennessä yleensä riittää, että näytät henkilötodistuksesi ja annat voimassaolevan osoitteesi Suomessa. Henkilötodistus voi olla esimerkiksi passi tai poliisin myöntämä henkilökortti. Yleensä myös ajokortti käy henkilöllisyystodistukseksi, mutta suosittelemme, että pidät mukanasi myös virallista henkilöllisyystodistusta.

Jos et pysty todistamaan henkilöllisyyttäsi, saatat joutua maksamaan hoidon kustannukset itse. Voit tällöin hakea korvausta jälkikäteen Kelasta.

Ruotsissa maksat julkisen puolen terveydenhuollossa välttämättömästä sairaanhoidosta vain potilasmaksun (patientavgift). Saat potilasmaksulla hoitoa terveyskeskuksissa, julkisissa sairaaloissa sekä Ruotsin maakäräjien kanssa sopimuksen tehneiden yksityisten hoitopalvelujen tarjoajien (lääkärit, sairaalat, klinikat) luona. Kunnat ja maakunnat määräävät alueensa potilasmaksut. Tietoja potilasmaksujen määrittymisestä on 1177-verkkopalvelussa (ruotsiksi).

Jos menet hoitoon kokonaan yksityiseen hoitopaikkaan, jolla ei ole sopimusta julkisen terveydenhuollon kanssa, maksat hoidosta täyden hinnan etkä saa kustannuksista korvausta Ruotsissa.

Terveyskeskukset ovat auki arkipäivisin, ja ajan voi varata puhelimitse. Useissa terveyskeskuksissa on tiettyinä aikoina myös avoin vastaanotto, jonne voi mennä ilman ajanvarausta. Voit etsiä Ruotsissa toimivaa terveydenhuollon palveluntuottajaa 1177-verkkopalvelusta (ruotsiksi).

Valtakunnallinen vuorokauden ympäri päivystävä sairaanhoidon infonumero on 1177 (Ruotsista soitettaessa) tai +46 771 11 77 00 (Ruotsin ulkopuolelta soitettaessa). Numerosta voit myös tiedustella päivystävien lääkärien yhteystietoja.

Äkillinen sairastuminen

Lääkäri

Kun tarvitset lääkäriä, hakeudu yleislääkärille (allmänläkare) terveyskeskukseen (vårdcentral) tai vastaanotolle (läkarmottagning). Terveyskeskuksissa on myös sairaanhoitajia (distriktsköterska), jotka voivat hoitaa haavoja tai määrätä lääkettä, kun kyse ei ole vakavasta tilanteesta.

Sinun on mahdollista mennä suoraan erikoislääkärille, mutta suositeltavampaa ja halvempaa on hakeutua ensin yleislääkärille. Yleislääkäri antaa tarvittaessa lähetteen erikoislääkärille. Sairaalahoitoon pääsee pääasiassa lääkärin lähetteellä.

Hammaslääkäri

Kun tarvitset välttämätöntä hammashoitoa, voit mennä julkisen puolen hammasklinikalle (folktandvårdsklinik) tai yksityiselle hammaslääkärille, jolla on sopimus Försäkringskassanin kanssa (useimmilla on).

Hammaslääkäri voi hinnoitella palvelunsa vapaasti, kunhan hinta on kohtuullinen suhteessa annettuun hoitoon. Korvausten suuruus lasketaan ns. viitehintojen perusteella. Viitehinta on kullekin hoitotoimenpiteelle säädetty kiinteä hinta, jonka suuruuden Ruotsin valtio päättää. Jos siis menet hammaslääkärille, joka veloittaa hoidoista viitehintoja suurempia maksuja, maksat itse viitehinnan ylittävän osuuden. Lista viitehinnoista ja hammaslääkärin veloittamista hinnoista täytyy olla näkyvillä hammaslääkärissä. Hinnoista kannattaa ottaa selvää ennen toimenpidettä.

Hammashoidon yhteystiedot löydät ruotsiksi Folktandvården-sivustolta.

Lääkkeet

Ruotsissa on useimmiten käytössä paperireseptin sijaan sähköinen resepti. Kun noudat reseptilääkkeitäsi apteekista (apoteket), näytä henkilötodistus. Saat apteekkikortin (apotekskort), joka on voimassa 12 kuukauden ajan ja johon lääkeostosi rekisteröidään. Näin saat mahdollisesti osasta lääkkeitä korvausta.

Sairaalahoito

Hätätilanteissa voit mennä suoraan julkisen sairaalan ensiapuun (akutmottagning). Voit mennä myös yksityissairaalaan, jos sillä on sopimus maakäräjien kanssa.

Voit saada korvausta sairaalahoitoon matkustamisen kustannuksista tietyin edellytyksin. Edellytykset riippuvat alueesta. Voit kysyä matkakorvauksesta sinua hoitavasta sairaalasta. Hätätilanteissa sairaankuljetus ambulanssilla tai helikopterilla on useimmiten maksutonta, mutta joissakin maakäräjäkunnissa peritään käyttäjämaksu.

Kotiinpaluu Suomeen (erityistä Pohjoismaissa)

Jos sairastut niin, että joudut palaamaan Suomeen kalliimmalla matkustustavalla (esimerkiksi jokin erityiskuljetus) kuin mitä olisit normaalisti käyttänyt, olet oikeutettu saamaan korvausta Ruotsista. Korvaus kattaa matkakuluistasi sen lisäosuuden, jonka kalliimpi matkustustapa aiheutti. Maksat siis itse paluumatkasta saman verran, kuin olisit terveenä matkustaessasi maksanut.

Lue lisää äkillisestä sairastumisesta Euroopassa.

Lue lisää ulkomailla annetun hoidon korvauksista.

Hyödyllisiä sivustoja

Jos suunnittelet matkustavasi Ruotsiin terveyspalveluja käyttääksesi, sinun kannattaa lukea sivustoltamme yleistä informaatiota hoitoon hakeutumisesta ulkomaille. Lisäksi voit ottaa yhteyttä Ruotsin kansalliseen yhteyspisteeseen. Ruotsissa toimii kaksi yhteyspistettä. Socialstyrelsen neuvoo Ruotsiin hoitoon hakeutuvia henkilöitä. Försäkringskassan puolestaan neuvoo Ruotsissa vakuutettuja henkilöitä, jotka haluavat hoitoon ulkomaille.

Tietoa julkisen terveydenhuollon palveluista on ruotsiksi ja englanniksi kuntien ja maakäräjien edunvalvontajärjestön (Sveriges kommuner och regioner, SKR) verkkosivuilla. Pääset sivuilta maakäräjien omille sivuille, joilla kerrotaan tarkemmin aluekohtaisista palveluista.

Hoidon laatu ja turvallisuus

Potilasvahingon sattuessa noudatetaan aina hoitoa antavan maan lainsäädäntöä ja potilasvakuutuksia. Lisää tietoa hoidon laadusta ja potilasturvallisuudesta löydät SKR:n nettisivuilta (ruotsiksi). Jos olet tyytymätön saamaasi hoitoon, pyri ensisijaisesti selvittämään asia sinua hoitaneen tahon kanssa. Jos olet tyytymätön Ruotsissa saamaasi hoitoon ja haluat tehdä valituksen, saat lisää tietoa Hoidon ja hoivan tarkastuslaitoksen (IVO) verkkosivuilta.

Terveydenhuoltojärjestelmä

Ruotsissa on sekä julkisia että yksityisiä terveydenhuoltopalveluita.

Julkisen terveydenhuollon järjestämisestä ovat vastuussa joko maakäräjät (landsting), paikallinen viranomainen tai kunta, jotka saavat vapaasti hallinnoida ja priorisoida omia terveydenhuollon resurssejaan. Tämän takia terveydenhuoltopalvelujen valikoima vaihtelee alueittain.

Osalla yksityisistä terveyspalvelutuottajista on sopimus julkisen terveydenhuollon kanssa, jolloin kustannukset ovat samat kuin julkisella puolella. Jos yksityisellä palveluntuottajalla ei ole tällaista sopimusta, potilas maksaa hoitokustannukset kokonaisuudessaan.

Hammashoitoa Ruotsissa saa sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta. Julkisesta hammashoidosta käytetään yleensä termiä folktandvård.