Ruotsi

Hätätilanteissa saat apua soittamalla numeroon 112.


Terveydenhuoltojärjestelmä

Ruotsissa on sekä julkisia että yksityisiä terveydenhuoltopalveluita. Julkisen terveydenhuollon järjestämisestä ovat vastuussa joko maakäräjät (landsting), paikallinen viranomainen tai kunta, jotka saavat vapaasti hallinnoida ja priorisoida omia terveydenhuollon resurssejaan. Tästä johtuen terveydenhuoltopalvelujen valikoima vaihtelee alueittain.

Osalla yksityisistä terveyspalvelutuottajista on sopimus julkisen terveydenhuollon kanssa, jolloin kustannukset ovat samat kuin julkisella puolella. Jos yksityisellä palveluntuottajalla ei ole tällaista sopimusta, potilaan tulee maksaa hoitokustannukset kokonaisuudessaan.

Hammashoitoa Ruotsissa saa sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta. Julkisesta hammashoidosta käytetään yleensä termiä ’folktandvård’.

Hoitoon pääsy

Ruotsissa tilapäisesti oleskellessasi sinulla on oikeus lääketieteellisesti välttämättömään hoitoon. Tällä tarkoitetaan hoitoa, joka ei voi odottaa kotiinpaluutasi. Voit tarvita tällaista hoitoa, jos sairastut äkillisesti tai sinulle sattuu tapaturma. Pääset hoitoon myös, jos kyseessä on raskauteen liittyvä hoito, synnytys tai pitkäaikainen sairaus. Hoidon tarpeen tulee ilmetä oleskelusi aikana. Saat hoitoa samalla tavalla ja samaan hintaan kuin paikalliset asukkaat. Jos sairautesi edellyttää säännöllistä hoitoa tilapäisen ulkomailla oleskelusi aikana, sovi etukäteen hoidonantajan kanssa hoidon järjestämisestä. Hoitoja, jotka edellyttävät etukäteen sopimista, ovat esimerkiksi dialyysihoito, happiterapia, erityinen astmahoito ja kemoterapia sekä kroonisiin autoimmuunisairauksiin liittyvä sydämen ultraäänitutkimus.

Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat eivät Pohjoismaissa liikkuessaan tarvitse eurooppalaista sairaanhoitokorttia. Siksi Ruotsissa hoitoon mennessä yleensä riittää, että näytät henkilötodistuksesi ja annat voimassaolevan osoitteesi Suomessa. Henkilötodistus voi olla esimerkiksi passi tai poliisin myöntämä henkilökortti. Yleensä myös ajokortti käy henkilöllisyystodistukseksi, mutta suosittelemme, että pidät mukanasi myös virallista henkilöllisyystodistusta.

Jos et pysty todistamaan henkilöllisyyttäsi, saatat joutua maksamaan hoidon kustannukset itse. Voit tällöin hakea korvausta jälkikäteen Kelasta.

Ruotsissa maksat välttämättömästä sairaanhoidosta julkisen puolen terveydenhuollossa omavastuuna vain potilasmaksun (patientavgift). Hoitoa potilasmaksun hinnalla saa terveyskeskuksissa, julkisissa sairaaloissa sekä Ruotsin maakäräjien kanssa sopimuksen tehneiden yksityisten hoitopalvelujen tarjoajien (lääkärit, sairaalat, klinikat) luona. Kunnat ja maakunnat asettavat alueellaan annettavan hoidon hinnat. Tietoja potilasmaksujen määrittymisestä löydät Vårdguiden-verkkopalvelusta.

Jos menet hoitoon kokonaan yksityiseen hoitopaikkaan (jolla ei ole hoitosopimusta), maksat hoidosta täyden hinnan, etkä saa siitä Ruotsissa korvausta.

Terveyskeskukset ovat auki arkipäivisin, ja ajan voi varata puhelimitse. Useissa terveyskeskuksissa on tiettyinä aikoina myös avoin vastaanotto, jonne voi mennä ilman ajanvarausta. Voit etsiä Ruotsissa toimivaa terveydenhuollon palveluntuottajaa Vårdguiden-verkkopalvelusta.

Valtakunnallinen vuorokauden ympäri päivystävä sairaanhoidon infonumero on 1177 (Ruotsista soitettaessa) tai +46 771 11 77 00 (Ruotsin ulkopuolelta soitettaessa). Numerosta voit myös tiedustella päivystävien lääkärien yhteystietoja esimerkiksi iltaisin ja viikonloppuisin.

Hammashoidon yhteystiedot löydät Folktandvården-sivustolta.

Äkillinen sairastuminen

Lääkäri

Tarvitessasi lääkäriä, hakeudu yleislääkärille (allmänläkare) terveyskeskukseen (vårdcentral) tai vastaanotolle (läkarmottagning). Terveyskeskuksissa on myös sairaanhoitajia (distriktsköterska), jotka voivat hoitaa haavoja tai määrätä lääkettä, kun kyse ei ole vakavasta tilanteesta.

Erikoislääkärille on mahdollista mennä suoraan, mutta suositeltavampaa (halvempaa) on hakeutua ensin yleislääkärille, joka tarvittaessa antaa lähetteen erikoislääkärille. Sairaalahoitoon pääsee pääasiassa lääkärin lähetteellä.

Hammaslääkäri

Kun tarvitset välttämätöntä hammashoitoa, voit mennä julkisen puolen hammasklinikalle (folktandvårdsklinik) tai yksityiselle hammaslääkärille, jolla on sopimus Försäkringskassanin kanssa (useimmilla on).

Hammaslääkäri voi hinnoitella palvelunsa vapaasti, kunhan hinta on kohtuullinen suhteessa annettuun hoitoon. Korvaukset lasketaan ns. viitehintojen perusteella. Viitehinta on kullekin hoitotoimenpiteelle säädetty kiinteä hinta, jonka suuruuden Ruotsin valtio päättää. Jos siis menet hammaslääkärille, joka veloittaa hoidoista viitehintoja suurempia maksuja, maksat itse viitehinnan ylittävän osuuden. Hammaslääkärissä tulee olla lista viitehinnoista ja hammaslääkärin veloittamista hinnoista ja niistä kannattaa ottaa selvää ennen toimenpidettä.

Lääkkeet

Ruotsissa on useimmiten käytössä paperireseptin sijaan sähköinen resepti. Kun noudat reseptilääkkeitäsi apteekista (apoteket), näytä henkilötodistus. Saat apteekkikortin (apotekskort), joka on voimassa 12 kuukauden ajan ja johon lääkeostosi rekisteröidään. Näin saat mahdollisesti osasta lääkkeitä korvausta.

Sairaalahoito

Hätätilanteissa voit mennä suoraan julkisen sairaalan ensiapuun (akutmottagning). Voit mennä myös yksityissairaalaan, jos sillä on sopimus maakäräjien kanssa.

Sairaalahoitoon matkustamisesta syntyneitä kustannuksia korvataan tietyin edellytyksin, ja niistä on olemassa maakäräjäkohtaiset ehdot. Voit kysyä matkakorvauksesta sinua hoitavasta sairaalasta. Hätätilanteisiin liittyvä sairaankuljetus ambulanssilla tai helikopterilla on useimmiten maksutonta, mutta joissakin maakäräjäkunnissa peritään käyttäjämaksu.

Kotiinpaluu Suomeen (erityistä Pohjoismaissa)

Jos joudut sairastumisesi vuoksi käyttämään Suomeen palatessasi kalliimpaa matkustustapaa (esimerkiksi jokin erityiskuljetus) kuin olisit normaalisti käyttänyt, olet oikeutettu saamaan korvausta Ruotsista. Korvaus kattaa matkakuluistasi/kustannuksestasi sen lisäosuuden, jonka kalliimpi matkustustapa aiheutti. Maksat siis itse paluumatkasta saman verran, kuin olisit muutoin (terveenä ollessasi) normaalilla matkustustavalla maksanut. Korvauksen edellytyksenä on, että ennen kotimatkaa sinulle kirjoitetaan Ruotsissa lääkärintodistus, josta käy ilmi kalliimman matkustustavan tarpeellisuus.

Lue lisää äkillisestä sairastumisesta Euroopassa.

Lue lisää ulkomailla annetun hoidon korvauksista.

Hyödyllisiä sivustoja

Mikäli suunnittelet matkustavasi Ruotsiin terveyspalveluja käyttääksesi, löydät sivustoltamme yleistä informaatiota hoitoon hakeutumisesta ulkomaille. Joitakin hyödyllisiä sivustoja on myös listattu alle. Lisäksi voit ottaa yhteyttä Ruotsin rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspisteeseen. Ruotsissa toimii kaksi yhteyspistettä. Socialstyrelsen neuvoo Ruotsiin hoitoon hakeutuvia henkilöitä. puolestaan neuvoo Ruotsissa vakuutettuja henkilöitä, jotka haluavat hoitoon ulkomaille.

Tietoa julkisen terveydenhuollon palveluista löytyy kuntien ja maakäräjien edunvalvontajärjestön (Sveriges kommuner och landsting) verkkosivuilta. Pääset sivuilta maakäräjien omille sivuille, joilla kerrotaan tarkemmin aluekohtaisista palveluista.

Hoidon laatu ja turvallisuus

Potilasvahinkoihin sovelletaan aina hoitoa antavan maan lainsäädäntöä. Korvausta potilasvahinkoon tulee hakea hoitoa antaneen maan potilasvakuutuksesta. Jos olet tyytymätön saamaasi hoitoon, selvitä ensisijaisesti asiaa hoidonantajan kanssa. Jos olet tyytymätön Ruotsissa saamaasi hoitoon ja haluat tehdä valituksen, löydät lisää tietoa Hoidon ja hoivan tarkastuslaitoksen (IVO) verkkosivuilta.