Hoitoon ottamisen rajoittaminen

Toisista EU-maista hoitoon hakeutuvien potilaiden vastaanottoa voidaan poikkeustapauksissa rajoittaa väliaikaisesti.


Hyvinvointialue voi poikkeustapauksessa rajoittaa määräajaksi toisista EU-maista hoitoon hakeutuvien asiakkaiden vastaanottoa, jos kotikuntalaisten hoitoon pääsy vaarantuisi julkisen terveydenhuollon toimintayksikössä. Hoitoon pääsyn rajoittaminen voi koskea vain sitä osaa terveydenhuollon toiminnasta, jonka rajoittaminen on perusteltua, esimerkiksi tiettyyn hoitojonoon tai tiettyyn erikoisalan palveluun pääsyä.

Ulkomailta tulevien asiakkaiden vastaanoton rajoittamisesta tulee tehdä hallintopäätös, joka voi olla voimassa kerrallaan yhden vuoden. Päätöksestä on ilmoitettava Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviralle, aluehallintovirastolle ja Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspisteelle. Vastaanoton rajoittaminen koskee ainoastaan niitä tilanteita, kun henkilö varta vasten hakeutuu hoitoon Suomeen toisesta EU-maasta.

Jos terveydenhuollon toimintayksikkö on päättänyt rajoittaa ulkomailta tulevien potilaiden vastaanottoa, rajoittaminen koskee myös niitä Suomeen hoitoon hakeutuvia potilaita, joilla on toisen EU- tai Eta-maan, Ison-Britannian tai Sveitsin myöntämä ennakkolupa.