Paperittomien henkilöiden sairaanhoito Suomessa

Suomessa oleskelee laillisesti ja laittomasti henkilöitä, joista käytetään yleisnimityksenä paperittomat henkilöt. Paperittomilla henkilöillä on oikeus kiireelliseen hoitoon julkisessa terveydenhuollossa. Kunta voi omalla päätöksellään antaa paperittomalle henkilölle myös kiireellistä hoitoa laajempaa hoitoa.


Paperiton henkilö vastaa yleensä itse Suomessa aiheutuneista sairaanhoidon kustannuksista. Jos kiireellisen julkisen terveydenhuollon hoitokustannuksia ei saada perittyä henkilöltä itseltään, Kela korvaa ne julkisen terveydenhuollon ylläpitäjälle.

Paperittomilla henkilöillä tarkoitetaan useita eri henkilöryhmiä, eikä terminologia ole vakiintunutta. Yleensä paperittomalla henkilöllä tarkoitetaan kaikkia tai joitakin seuraavista henkilöryhmistä

  • maassa ilman oleskelulupaa oleskeleva muualta kuin EU- tai Eta-maasta tai Sveitsistä tullut henkilö, jonka oleskelulupa on umpeutunut tai maahantulolle ei ole ollut tai maassa oleskelulle ei ole laillisia edellytyksiä
  • Suomeen opiskelutarkoituksessa muualta kuin EU- tai Eta-maasta tai Sveitsistä tullut henkilö, jonka oleskeluluvan edellytyksenä on ollut yksityinen sairausvakuutus, mutta vakuutusturva on päättynyt tai se ei ole kattava
  • EU-kansalainen, jonka maassa oleskelu on laillista, mutta jolla ei ole vakuutusturvaa sairauden tai sairaanhoidon varalle.

Global Clinic tarjoaa terveyspalveluja maksutta paperittomille henkilöille. Klinikat toimivat Helsingissä, Turussa, Oulussa, Lahdessa, Tampereella ja Joensuussa, ja niissä työskentelee vapaaehtoisia lääkäreitä ja hoitohenkilökuntaa. Asiakkaat voivat asioida klinikalla ilman, että heidän tarvitsee osoittaa henkilöllisyyttään, ja heidän asiointinsa pysyy luottamuksellisena. Klinikan osoite on salainen ja se kerrotaan, kun otat yhteyttä klinikkaan.

Tämä verkkosivu on osa Euroopan komission Sinun Eurooppasi -portaalia

Löysitkö etsimäsi?

Anna palautetta
Your Europe