Lääkkeiden vienti ulkomaille

Voit yleensä ottaa matkalle mukaan tarvitsemasi resepti- ja itsehoitolääkkeet.


Selvitä lääkkeiden  maahantuontia koskevat rajoitukset ennen matkaa, koska maiden välillä on eroja siinä, miten paljon ja mitä lääkkeitä maahan saa tuoda. Myös mahdollisten läpikulkumaiden säännöt ja rajoitukset on hyvä selvittää etukäteen.

Joissakin tilanteissa saatetaan edellyttää esimerkiksi tuontilupaa tai viranomaisen antamaa todistusta. Tietoa lääkkeiden tuontia koskevista rajoituksista voit pyytää kohdemaan tulliviranomaisilta.  Voit myös tiedustella asiaa kohdemaan rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspisteeltä tai Suomen suurlähetystöstä.

Kun matkustat ulkomaille, huomioi seuraavat seikat:

  • Ota mukaan lääkärin tulostama potilasohje tai resepteistä kertova yhteenvetotuloste, jonka voit tulostaa itse Omakanta-palvelusta. Tarvittaessa saat yhteenvetotulosteen myös apteekista tai terveydenhuollon toimintayksiköstä. Voit pyytää tulosteen myös englanninkielisenä.
  • Kuljeta lääkkeet alkuperäispakkauksessa ja pakkaa lääkkeet käsimatkatavaraan.
  • Mieti, tarvitsetko mukaan diagnoositiedot tai kopion hoitokertomuksesta englanniksi tai kohdemaan kielelle käännettynä.
  • Diabeetikon on hyvä ottaa mukaan todistus neulojen tarpeellisuudesta.

Huumaavien ja keskushermostoon vaikuttavien lääkkeiden vienti ulkomaille

Sinulla tulee olla mukanasi Schengen-todistus, jos matkustat Schengen-alueella ja kuljetat mukanasi huumausaineeksi luokiteltavaa lääkettä, pääasiallisesti keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä (PKV-lääkkeet) tai psykotrooppisia lääkkeitä. Todistuksella osoitat lääkkeen tarpeellisuuden.

Schengen-alueeseen kuuluvat Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Islanti, Saksa, Belgia, Ranska, Alankomaat, Itävalta, Luxemburg, Espanja, Portugali, Italia, Kreikka, Kroatia, Viro, Latvia, Liettua, Puola, Tšekki, Slovakia, Unkari, Slovenia, Malta ja Sveitsi.

Suomessa Schengen-todistuksen saat apteekista. Ota mukaan lääkepakkaus, lääkemääräys ja matkustusasiakirja (passi tai henkilökortti), kun haet todistusta.

Jos et ole varma tarvitsetko Schengen-todistuksen lääkettäsi varten, voit tarkistaa asian apteekista tai Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksesta (Fimea).