Hoidon saatavuus Suomessa

Julkisessa terveydenhuollossa hoitoon pääsylle on säädetty enimmäisajat. Kiireelliseen hoitoon on päästävä heti. Kiireettömästä hoidosta on säädetty terveyskeskuksessa, erikoissairaanhoidossa ja suun terveydenhuollossa erikseen.


Hoitoon pääsyn enimmäisajat julkisessa terveydenhuollossa

Ensiapuun ja kiireelliseen hoitoon on päästävä heti potilaan asuinpaikasta riippumatta. Kiireellistä hoitoa varten terveyskeskuksissa ja sairaaloissa on päivystysvastaanotot.

Kiireetöntä hoitoa tarjotaan terveyskeskuksissa. Hoitoon pääsylle on taattu tietyt määräajat. Jos terveyskeskus tai sairaala ei voi tarjota hoitoa säädetyssä ajassa, niiden on hankittava se muualta.

Hyvinvointialueen on julkaistava verkkosivuillaan vähintään neljän kuukauden välein tiedot hoitoon pääsyn odotusajoista. Lisäksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos julkaisee hoitoon pääsyn tilastotietoja sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa. Voit kysyä odotusaikoja koskevia tietoja suoraan terveyskeskuksista ja sairaaloista.

Saat aina kiireellistä hoitoa Suomen julkisessa terveydenhuollossa. Oikeudet saada kiireetöntä hoitoa Suomessa vaihtelevat. Voit lukea sivuiltamme lisää hoito-oikeuksista.

Terveyskeskuksen enimmäisajat

Sinun on saatava välittömästi puhelinyhteys omalle terveysasemallesi arkisin virka-aikana. Yhteydensaanti puhelimitse tarkoittaa, että ajan varaamisen lisäksi saat neuvontaa ja alustavan suunnitelman toimenpiteistä sekä tietoa, miten menetellään vaivan, oireen tai ongelman kanssa. Voit myös asioida henkilökohtaisesti terveysasemallasi tai ottaa joillakin hyvinvointialueilla yhteyttä terveysasemaan hyvinvointialueen verkkosivujen kautta.

Hoidontarve ja sen kiireellisyys on arvioitava saman päivän aikana, kun otat yhteyttä terveydenhuoltoon. Hoidontarpeen voi arvioida muukin terveydenhuollon ammattihenkilö kuin lääkäri.

Sinun on päästävä hoitoon viimeistään 14 vuorokaudessa hoidontarpeen arvioinnista. Suun terveydenhuoltoon on päästävä neljän kuukauden sisällä. Jos tutkimuksissa todetaan, että tarvitset sairaalahoitoa, sairaalahoito on aloitettava viimeistään kuudessa kuukaudessa hoidon tarpeen arvioinnista.

Jos oma terveyskeskus tai sairaala ei pysty hoitamaan sinua määräajassa, voit päästä hoitoon muualle, joko toiselle hyvinvointialueelle tai yksityiseen terveydenhuoltoon. Tarvittaessa hoito voidaan ostaa myös ulkomailta.

Erikoissairaanhoidon enimmäisajat

Kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsy edellyttää lääkärin tai hammaslääkärin lähetettä. Hoidontarpeen arviointi on aloitettava kolmen viikon kuluessa lähetteen saapumisesta sairaalaan.
Hoidontarve arvioidaan joko lähetteen perusteella tai lisätutkimuksissa. Arvioinnissa mahdollisesti tarvittavat lisätutkimukset tai erikoislääkärin arviointi on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa lähetteen saapumisesta. Hoito on aloitettava viimeistään kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hoidontarve on todettu.

Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa hoidontarve on arvioitava kuudessa viikossa lähetteen saapumisesta. Alle 23-vuotiaiden mielenterveysongelmista kärsivien on päästävä hoitoon viimeistään kolmen kuukauden kuluessa hoitotarpeen toteamisesta.