Suomessa saadun hoidon jatkohoito

Jos jatkohoitosi tapahtuu ulkomailla, huolehdi, että hoitoasi koskeva tieto siirtyy jatkohoidostasi vastaavalle taholle. Jos jatkohoitosi järjestetään Suomessa, saat hoidon Suomen hoitokäytännön mukaisesti.


Jatkohoito voi olla esimerkiksi kuntoutusta, jälkitarkastus, laboratoriokoe tai muuta lääketieteellistä seurantaa. Voit saada jatkohoitoa Suomessa samalla tavalla kuin mitä tahansa muutakin hoitoa, jos lääkäri katsoo hoidon tarpeelliseksi huomioiden Suomessa oleskelusi keston. Sinun ei kuitenkaan tarvitse hakea Suomessa annetulle hoidolle jatkohoitoa Suomesta, vaan voit jatkaa hoitoasi myös ulkomailla.

Jos hoitosi jatkuu ulkomailla, toimita hoitoasi koskevat potilasasiakirjat jatkohoidostasi vastaavalle taholle. Saat Suomesta potilasasiakirjat yleensä suomeksi tai ruotsiksi. Käännätä asiakirjat tarvittaessa muulle kielelle. Jos saat jatkohoidon ulkomailla, se annetaan kohdemaan hoitokäytännön ja lainsäädännön mukaisesti.

Hoidon komplikaatiot

Hoidon komplikaatio saattaa tarkoittaa, että potilas tarvitsee vaativampaa hoitoa, kuin alun perin on suunniteltu. Häntä saatetaan joutua hoitamaan esimerkiksi teho-osastolla tai on tehtävä uusintaleikkauksia. Komplikaatiot voivat pidentää hoitoaikaa ja lisätä hoidon kustannuksia.

Jos olet varta vasten hakeutunut Suomeen hoitoon EU- tai Eta-maasta tai Sveitsistä ja hoidossa tapahtuu komplikaatio, voi hoito muuttua kiireelliseksi hoidoksi. Hoidon kustannusten kannalta tällainen jatkohoito tulkitaan lääketieteellisesti välttämättömäksi hoidoksi, jolloin saat hoidon eurooppalaisella sairaanhoitokortilla samalla tavalla ja samalla asiakasmaksulla kuin Suomessa asuva.