Slovenia

Hätätilanteissa saat apua soittamalla numeroon 112.


Terveydenhuoltojärjestelmä

Slovenian sairausvakuutusjärjestelmään kuuluu yksi julkinen vakuutusyhtiö, Slovenian sairausvakuutuslaitos (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ZZZS), joka tuottaa koko väestön kattavan, pakollisen sairausvakuutuksen. ZZZS edustaa vakuuttamiensa ihmisten etuja terveyspalveluohjelmiin liittyvissä neuvotteluissa ja niiden toteutuksessa. Terveyspalveluiden päähankkijana sillä on myös keskeinen rooli näiden palvelujen hinnanmuodostuksessa. Lisäksi yksityisyritykset tarjoavat vapaaehtoisia sairausvakuutuksia, joita potilaat käyttävät lähinnä omavastuuosuuksien kattamiseen.

Slovenian terveydenhuoltojärjestelmässä on entistä enemmän yksityisiä terveydenhuollon tuottajia, etenkin perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon aloilla. Suurimman osan hoidosta tuottavat valtion omistuksessa olevat (sairaalat, useimmat erikoistuneet poliklinikat ja pitkälle erikoistunut hoito) ja kuntien omistamat (terveyskeskukset) terveydenhuollon tuottajat. Sitä vastoin yli puolet maan hammashoidon palveluntuottajista ovat yksityisiä. Terveydenhuollon kustannukset palveluntuottajalta, jolla ei ole sopimusta ZZZS:n kanssa, jäävät kokonaan potilaan maksettaviksi.

Hoitoon pääsy

Saat lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa eurooppalaisella sairaanhoitokortilla, kun oleskelet tilapäisesti Sloveniassa. Voit saada hoitoa sekä julkisessa terveydenhuollossa että yksityisillä lääkäreillä, joilla on sopimus ZZZS:n kanssa. Lääketieteellisesti välttämätön hoito tarkoittaa sellaista hoitoa, joka ei voi odottaa kotiinpaluutasi. Voit tarvita tällaista hoitoa akuutin sairastumisen tai onnettomuuden seurauksena. Voit saada hoitoa myös raskauteen, synnytykseen tai krooniseen sairauteen liittyen. Hoidon tarpeen tulee ilmetä oleskelusi aikana. Jos sairautesi edellyttää säännöllistä hoitoa tilapäisen ulkomailla oleskelusi aikana, sovi etukäteen hoidonantajan kanssa hoidon järjestämisestä. Hoitoja, jotka edellyttävät etukäteen sopimista, ovat esimerkiksi dialyysihoito, happiterapia, erityinen astmahoito ja kemoterapia sekä kroonisiin autoimmuunisairauksiin liittyvä sydämen ultraäänitutkimus.

Slovenian pakollinen sairausvakuutus kattaa päivystyshoidon kulut täysin. Sen sijaan välttämättömän hoidon palveluista vakuutus kattaa vain osan, joten eurooppalaisesta sairaanhoitokortista huolimatta osa kuluista tulee maksaa itse. Lisätietoja näistä kuluista löydät ZZZS:n verkkosivuilta (englanniksi).

Saat kortilla hoitoa samalla tavalla kuin paikalliset asukkaat. Eurooppalaisesta sairaanhoitokortista kannattaa pitää mukana itse kortin lisäksi myös paperikopioita. Jos sinulla ei ole esittää eurooppalaista sairaanhoitokorttia tai sitä ei jostain syystä hyväksytä, joudut maksamaan hoidon kustannukset itse. Voit tällöin hakea korvausta jälkikäteen Kelasta.

Eurooppalaisella sairaanhoitokortilla saat hoitoa julkisessa terveydenhuollossa ja sellaisilta yksityislääkäreiltä, jotka ovat tehneet sopimuksen ZZZS:n kanssa. ZZZS on jaettu kymmeneen alueelliseen yksikköön, joihin voit ottaa yhteyttä halutessasi kysyä terveydenhuollosta Sloveniassa. Pääkonttorin ja alueellisten yksiköiden yhteystiedot löydät ZZZS:n englanninkielisiltä verkkosivuilta.

Slovenian yhteyspisteen verkkosivuilla (englanniksi) on hakupalvelu, josta voit hakea terveydenhuollon palveluntuottajia erikoisaloittain sekä maantieteellisen alueen perusteella (sisältää myös ne palveluntarjoajat, jotka eivät ole solmineet sopimusta ZZZS:n kanssa). ZZZS ylläpitää sloveeninkielistä hakukonetta, jossa voi hakea terveydenhuollon palveluntuottajia, jotka ovat osa Slovenian julkista terveydenhuoltojärjestelmää ja jotka toimivat yhteistyössä sairausvakuutuslaitoksen kanssa.

Äkillinen sairastuminen

Lääkäri

Hakeudu yleislääkärille (zdravnik splošne medicine) terveyskeskukseen tai sellaiselle yksityislääkärille, jolla on sopimus ZZZS:n kanssa. Esitä eurooppalainen sairaanhoitokorttisi ja henkilötodistuksesi. Pääset erikoislääkärille yleislääkärin lähetteellä.

Hammaslääkäri

Hammashoitoa saa terveyskeskuksista tai ZZZS:n sopimushammaslääkäreiltä. Näytä eurooppalainen sairaanhoitokortti, kun menet hammaslääkäriin.

Lääkkeet

Saat lääkkeet apteekeista (lekarna) esittämällä lääkärin määräämän reseptin ja eurooppalaisen sairaanhoitokorttisi. Sairausvakuutus korvaa yleensä osan lääkkeiden hinnasta. Lääkkeiden korvausosuus vaihtelee, ja jotkut tietyt lääkkeet korvataan kokonaan. Voit hakea lääkkeet mistä tahansa apteekista, jolla on sopimus ZZZS:n kanssa. Sairaalahoidon aikana annetut lääkkeet katsotaan sisältyvän hoitoon, eikä niistä tarvitse maksaa erikseen.

Sairaalahoito

Sairaalahoitoon saa yleensä lähetteen yleis- tai erikoislääkäriltä. Hätätilanteissa voit mennä suoraan lähimmän sairaalan ensiapuyksikköön (urgenca). Näytä vastaanotossa eurooppalainen sairaanhoitokorttisi ja henkilötodistuksesi. Ensiapu on maksutonta.

Ambulanssikuljetuksesta hätätilanteissa ei peritä maksua, kun hoitava lääkäri toteaa kuljetuksen tarpeen olleen kiireellinen. Kiireettömien ambulanssikuljetusten kuluista potilaan tulee maksaa 90 prosenttia.

Jos tarvitset terveydentilasi vuoksi erityiskuljetusta, kun palaat Suomeen, joudut maksamaan matkakulut kokonaan itse. On suositeltavaa ottaa matkavakuutus, joka kattaa tällaiset kulut.

Lue lisää äkillisestä sairastumisesta Euroopassa.

Lue lisää ulkomailla annetun hoidon korvauksista.

Hyödyllisiä sivustoja

Jos haluat matkustaa Sloveniaan käyttääksesi siellä terveydenhuoltopalveluja, löydät sivuiltamme yleistietoa hoitoon hakeutumisesta ulkomaille. Alla on listattu joitain verkkosivuja, jotka käsittelevät hoitoon hakeutumista Sloveniassa. Osoita Slovenian terveydenhuoltoon liittyvät kysymyksesi Slovenian kansalliseen yhteyspisteeseen.

Hoidon laatu ja turvallisuus

Sloveniassa toimivat lääkärit ja hammaslääkärit kuuluvat Slovenian lääketieteelliseen yhdistykseen, ja ovat velvollisia uusimaan lääkärin tai hammaslääkärin lupansa seitsemän vuoden välein.

Slovenian terveysministeriö, maan sairausvakuutuslaitos ja lääketieteelliset yhdistykset valvovat Sloveniassa toimivien terveydenhuoltoalan palveluntuottajien ja ammattihenkilöiden toiminnan laatua ja turvallisuutta. Lisätietoja aiheesta on Slovenian kansallisen yhteyspisteen verkkosivuilla (englanniksi).

Potilasvahingon sattuessa noudatetaan aina hoitoa antavan maan lainsäädäntöä ja potilasvakuutuksia. Jos olet tyytymätön saamaasi hoitoon, pyri ensisijaisesti selvittämään asia sinua hoitaneen tahon kanssa. Kansallinen yhteyspiste voi auttaa sinua löytämään oikean viranomaisen, mikäli haluat tehdä valituksen.