Slovenia

Hätätilanteissa saat apua soittamalla numeroon 112.


Hoitoon pääsy

Saat lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa eurooppalaisella sairaanhoitokortilla (European Health Insurance Card, EHIC), kun oleskelet tilapäisesti Sloveniassa. Voit saada hoitoa sekä julkisessa terveydenhuollossa että yksityisillä lääkäreillä, joilla on sopimus Slovenian sairausvakuutuslaitosken (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ZZZS) kanssa. Lääketieteellisesti välttämätön hoito tarkoittaa sellaista hoitoa, joka ei voi odottaa kotiinpaluutasi. Voit tarvita tällaista hoitoa akuutin sairastumisen tai onnettomuuden seurauksena. Voit saada hoitoa myös raskauteen, synnytykseen tai krooniseen sairauteen liittyen. Hoidon tarpeen täytyy ilmetä oleskelusi aikana. Jos sairautesi edellyttää säännöllistä hoitoa tilapäisen ulkomailla oleskelusi aikana, ole etukäteen yhteydessä ulkomaiseen hoidonantajaan ja sovi hoidon järjestämisestä. Hoitoja, jotka edellyttävät etukäteen sopimista, ovat esimerkiksi dialyysihoito, happiterapia, erityinen astmahoito ja kemoterapia sekä kroonisiin autoimmuunisairauksiin liittyvä sydämen ultraäänitutkimus.

Saat eurooppalaisella sairaanhoitokortilla hoitoa samalla tavalla ja samaan hintaan kuin paikalliset asukkaat. Itse kortin lisäksi sinun kannattaa pitää mukana myös paperikopioita kortista. Jos sinulla ei ole eurooppalaista sairaanhoitokorttia tai sitä ei jostain syystä hyväksytä, joudut maksamaan hoidon kustannukset itse. Voit tällöin hakea korvausta jälkikäteen Kelasta.

Eurooppalaisella sairaanhoitokortilla saat hoitoa julkisessa terveydenhuollossa ja sellaisilta yksityislääkäreiltä, jotka ovat tehneet sopimuksen ZZZS:n kanssa. ZZZS on jaettu kymmeneen alueelliseen yksikköön, joihin voit ottaa yhteyttä, kun haluat kysyä terveydenhuollosta Sloveniassa. Pääkonttorin ja alueellisten yksiköiden yhteystiedot löydät ZZZS:n englanninkielisiltä verkkosivuilta.

Saat päivystyshoidon maksutta, koska Slovenian pakollinen sairausvakuutus kattaa päivystyshoidon kulut täysin. Sen sijaan välttämättömän hoidon palveluista vakuutus kattaa vain osan. Eurooppalaisesta sairaanhoitokortista huolimatta osa kuluista täytyy siis maksaa itse. Lisätietoja terveydenhuollon palveluiden kuluista sekä lääkkeiden hinnoista löydät ZZZS:n verkkosivuilta (englanniksi).

Slovenian yhteyspisteen verkkosivuilla (englanniksi) on hakupalvelu, josta voit hakea terveydenhuollon palveluntuottajia erikoisaloittain sekä maantieteellisen alueen perusteella. Haku löytää myös ne palveluntarjoajat, jotka eivät ole solmineet sopimusta ZZZS:n kanssa. ZZZS:n sloveeninkielisellä hakukoneella voit hakea terveydenhuollon palveluntuottajia, jotka ovat osa Slovenian julkista terveydenhuoltojärjestelmää ja joilla on sopimus ZZZS:n kanssa.

Äkillinen sairastuminen

Lääkäri

Hakeudu yleislääkärille (zdravnik splošne medicine) terveyskeskukseen tai sellaiselle yksityislääkärille, jolla on sopimus ZZZS:n kanssa. Esitä eurooppalainen sairaanhoitokorttisi ja henkilötodistuksesi. Erikoislääkärille pääset yleislääkärin lähetteellä.

Hammaslääkäri

Hammashoitoa saat terveyskeskuksista tai ZZZS:n sopimushammaslääkäreiltä. Näytä eurooppalainen sairaanhoitokorttisi, kun menet hammaslääkäriin.

Lääkkeet

Saat lääkkeet apteekeista (lekarna), kun esität lääkärin määräämän reseptin ja eurooppalaisen sairaanhoitokorttisi. Sairausvakuutus korvaa yleensä osan lääkkeiden hinnasta. Lääkkeiden korvausosuus vaihtelee, ja jotkin lääkkeet voit saada kokonaan maksutta. Voit hakea lääkkeet mistä tahansa apteekista, jolla on sopimus ZZZS:n kanssa. Sairaalahoidon aikana annetut lääkkeet sisältyvät hoitoon, eikä niistä tarvitse maksaa erikseen.

Löydät lisää tietoa reseptilääkkeistä Sloveniassa ZZZS:n nettisivuilta (englanniksi).

Sairaalahoito

Sairaalahoitoon saa yleensä lähetteen yleis- tai erikoislääkäriltä. Hätätilanteissa voit mennä suoraan lähimmän sairaalan ensiapuyksikköön (urgenca). Näytä vastaanotossa eurooppalainen sairaanhoitokorttisi ja henkilötodistuksesi. Ensiapu on maksutonta.

Et joudu maksamaan ambulanssikuljetuksesta hätätilanteissa, kun hoitava lääkäri toteaa kuljetuksen tarpeen olleen kiireellinen. Kiireettömien ambulanssikuljetusten kuluista potilas maksaa 90 prosenttia.

Jos tarvitset terveydentilasi vuoksi erityiskuljetusta, kun palaat Suomeen, joudut maksamaan matkakulut kokonaan itse. On suositeltavaa ottaa matkavakuutus, joka kattaa tällaiset kulut.

Lue lisää äkillisestä sairastumisesta Euroopassa.

Lue lisää ulkomailla annetun hoidon korvauksista.

Hyödyllisiä sivustoja

Jos haluat matkustaa Sloveniaan käyttääksesi siellä terveydenhuoltopalveluja, sinun kannattaa lukea sivuiltamme yleistietoa hoitoon hakeutumisesta ulkomaille. Jos sinulla on kysyttävää Slovenian terveydenhuollosta, ole yhteydessä Slovenian kansalliseen yhteyspisteeseen.

Hoidon laatu ja turvallisuus

Sloveniassa toimivat lääkärit ja hammaslääkärit kuuluvat Slovenian lääketieteelliseen yhdistykseen. He ovat velvollisia uusimaan lääkärin tai hammaslääkärin lupansa seitsemän vuoden välein.

Slovenian terveysministeriö, maan sairausvakuutuslaitos ja lääketieteelliset yhdistykset valvovat Sloveniassa toimivien terveydenhuoltoalan palveluntuottajien ja ammattihenkilöiden toiminnan laatua ja turvallisuutta. Lisätietoja aiheesta on Slovenian kansallisen yhteyspisteen verkkosivuilla (englanniksi).

Potilasvahingon sattuessa noudatetaan aina hoitoa antavan maan lainsäädäntöä ja potilasvakuutuksia. Jos olet tyytymätön saamaasi hoitoon, pyri ensisijaisesti selvittämään asia sinua hoitaneen tahon kanssa. Jos haluat tehdä valituksen, Slovenian kansallinen yhteyspiste voi auttaa sinua löytämään oikean viranomaisen.

Terveydenhuoltojärjestelmä

Slovenian sairausvakuutusjärjestelmään kuuluu yksi julkinen vakuutusyhtiö, Slovenian sairausvakuutuslaitos (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ZZZS), joka tuottaa koko väestön kattavan, pakollisen sairausvakuutuksen. ZZZS edustaa vakuuttamiensa ihmisten etuja terveyspalveluohjelmiin liittyvissä neuvotteluissa ja niiden toteutuksessa. Koska ZZZS on terveyspalveluiden päähankkija, sillä on myös keskeinen rooli palvelujen hinnanmuodostuksessa.

Myös yksityisyritykset tarjoavat Sloveniassa vapaaehtoisia sairausvakuutuksia, joita potilaat käyttävät lähinnä omavastuuosuuksien kattamiseen.

Suurimman osan hoidosta tuottavat valtion omistuksessa olevat terveydenhuollon tuottajat (sairaalat, useimmat erikoistuneet poliklinikat ja pitkälle erikoistunut hoito) ja kuntien omistamat terveyskeskukset) terveydenhuollon tuottajat. Slovenian terveydenhuoltojärjestelmässä on kuitenkin myös entistä enemmän yksityisiä terveydenhuollon tuottajia, etenkin perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon aloilla. Yli puolet maan hammashoidon palveluntuottajista on yksityisiä. Jos potilas käyttää palveluntuottajaa, jolla ei ole sopimusta ZZZS:n kanssa, potilas maksaa kustannukset kokonaan itse.