Ennakkolupa on maksusitoumus, jolla luvan myöntäjä korvaa luvan mukaisesta hoidosta aiheutuneet kustannukset Suomen valtiolle. Potilas maksaa hoidosta saman asiakasmaksun kuin paikalliset asukkaat. Voit hakea ennakkolupaa, jos asut toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä. Ennakkolupaa haetaan aina asuinmaan viranomaiselta, myös silloin, jos jokin muu kuin asuinmaasi vastaa sairaanhoitosi kustannuksista.

Ennakkolupa tulee myöntää, jos hoitoa ei voida järjestää asuinmaassa

EU-lainsäädännön mukaan potilaalle on myönnettävä ennakkolupa toisessa jäsenmaassa annettavaa hoitoa varten, jos

  • potilaan tarvitsema hoito kuuluu hänen asuinmaansa terveydenhuollon palveluvalikoimaan

ja

  • hoitoa ei ole mahdollista järjestää potilaan asuinmaassa lääketieteellisesti perustellun ajan kuluessa ottaen huomioon potilaan sen hetkinen terveydentila ja sairauden todennäköinen kulku.

Ennakkolupa voidaan aina myöntää myös harkinnan perusteella, vaikka edellytykset luvan myöntämiselle eivät täyttyisi, esimerkiksi kielellisistä tai kulttuurisista syistä.

Miten minun tulee toimia, kun tulen Suomeen hoitoon ennakkoluvalla?

  1. Etsi haluamasi hoidonantaja ja selvitä, hyväksyykö se ennakkoluvan. Sovi hoidonantajan kanssa hoidon saamiseen liittyvistä järjestelyistä.
  2. Hae ennakkolupaa oman asuinmaasi viranomaiselta.
  3. Toimita tarvittavat potilasasiakirjat hoidonantajalle ja käännätä ne tarvittaessa kielelle, jota hoidonantaja ymmärtää. Suomen viralliset kielet ovat suomi ja ruotsi.
  4. Ota matkalle mukaan saamasi ennakkolupalomake.
  5. Maksat hoidosta paikallisen asiakasmaksun. Pyydä kotimatkalle mukaan potilasasiakirjat.
  6. Muista, että hoito annetaan Suomen kansallisen lainsäädännön ja terveydenhuoltojärjestelmän mukaisesti. Hoitokäytännöt voivat poiketa oman maasi käytännöistä. Hoidon antajat puhuvat tavallisesti suomea, ruotsia tai englantia.
  7. Potilasvahinkoihin sovelletaan Suomen lakisääteistä potilasvakuutusta.

Ennakkolupaa voi käyttää vain Suomen julkisessa terveydenhuollossa. Jos olet saanut ennakkoluvan mukaista hoitoa Suomen yksityisessä terveydenhuollossa ja joutunut maksamaan kaikki hoidon kustannukset itse, voit hakea korvausta hoitokustannuksiin Kelasta. Kela korvaa kustannuksia sairausvakuutuslain perusteella samoin perustein kuin Suomessa sairausvakuutetuille. Hoidon Kela-korvaukset ovat noin 10-30 % hoidon kustannuksista.