Sairastuminen Suomessa matkaillessa

Hätätapauksessa soita yleiseen hätänumeroon 112. Jos tulet EU- tai Eta-maasta tai Sveitsistä, saat lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa eurooppalaisella sairaanhoitokortilla. Jos tulet EU-maiden ulkopuolelta, sinulla on oikeus kiireelliseen hoitoon Suomessa. Jos tulet Australiasta, sinulla on oikeus lääketieteellisesti välttämättömään hoitoon.


Hätätapauksessa soita hätänumeroon 112. Tarvittaessa avuksesi lähetetään ambulanssi tai lääkintähelikopteri. Voit myös asentaa puhelimeesi maksuttoman 112 Suomi -sovelluksen, joka kertoo sijaintisi hätäkeskukselle.

Hätätilanteessa sinulla on oikeus saada kiireellistä sairaanhoitoa, kuten hammashoitoa, mielenterveyshoitoa ja päihdehoitoa, kaikkialla Suomessa ja jokaisessa julkisen terveydenhuollon hoitopaikassa. Kiireellisellä hoidolla tarkoitetaan äkillisen sairastumisen, vamman, pitkäaikaissairauden vaikeutumisen tai toimintakyvyn alenemisen edellyttämää välitöntä arviota ja hoitoa.

Jos kyse ei ole hätätapauksesta, voit olla yhteydessä oleskelukuntasi terveyskeskukseen tai sairaalan päivystykseen. Voit myös mennä yksityiselle lääkäriasemalle. Tutustu Suomen terveyspalveluihin täällä.

Tulen toisesta EU- tai Eta-maasta tai Sveitsistä

Saat lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa Suomen julkisessa terveydenhuollossa, mikäli sairaanhoitokustannuksistasi vastaa toinen EU- tai Eta-maa tai Sveitsi. Esitä hoidonantajalle eurooppalainen sairaanhoitokortti. Jos tulet toisesta Pohjoismaasta, voit esittää myös virallisen henkilöllisyystodistuksen tai passin. Myös Iso-Britanniasta tai Pohjois-Irlannista tulevat saavat hoitoa passilla. Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin passi ja eurooppalainen sairaanhoitokortti käyvät Suomessa Ison-Britannian EU-eron siirtymäkauden ajan (vuoden 2020 loppuun asti).

Maksat hoidosta saman asiakasmaksun kuin Suomessa vakituisesti asuvat. Jos sairastut äkillisesti ja käytät yksityisen terveydenhuollon palveluja, voit hakea korvauksia joko omasta sairausvakuutuslaitoksestasi tai Kelasta. Lisäksi voit hakea korvausta lääkkeiden ja matkojen kustannuksista Kelasta, kun ne liittyvät yksityisessä tai julkisessa terveydenhuollossa saamaasi lääketieteellisesti välttämättömään hoitoon. Kela korvaa sinulle kyseiset kustannukset samalla tavalla kuin Suomessa asuville.

Lääketieteellisesti välttämättömällä hoidolla tarkoitetaan sellaista hoitoa, joka ei voi odottaa kotiinpaluutasi. Kyse voi olla äkillisestä sairastumisesta, pitkäaikaissairauden edellyttämästä hoidosta, raskauden seurannasta tai synnytyshoidosta. Hoitoa annetaan siten, että voit turvallisesti palata kotiin alkuperäisen suunnitelmasi mukaan. Terveydenhuollon ammattihenkilö arvioi, millaista hoitoa tarvitset ja missä ajassa sinun on saatava hoitoa.

Tulen EU-maiden ulkopuolelta

Sinulla on oikeus kiireelliseen hoitoon Suomen julkisessa terveydenhuollossa. Voit myös hakeutua yksityiseen terveydenhuoltoon. Vastaat itse kaikista hoidon kustannuksista. On suositeltavaa ottaa matkavakuutus.

Jos asut vakituisesti Australiassa, sinulla on Suomessa oleskelun aikana oikeus saada lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa julkisessa terveydenhuollossa. Saat hoitoa julkisessa terveydenhuollossa samalla asiakasmaksulla kuin Suomessa asuva, kun esität voimassa olevan Australian passin. Voit osoittaa oikeutesi hoitoon myös muun maan passilla, jos siitä ilmenee rajoittamaton asumisoikeutesi Australiassa. Vakituisen asuinosoitteesi tulee olla Australiassa. Voit käyttää myös Suomen yksityisen terveydenhuollon palveluja, jossa aiheutuneisiin lääketieteellisesti välttämättömän hoidon kustannuksiin voit hakea sairaanhoitokorvauksia Kelasta.