Saksa

Hätätilanteissa saat apua soittamalla numeroon 112.


Hoitoon pääsy

Saat lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa eurooppalaisella sairaanhoitokortilla (European Health Insurance Card, EHIC), kun oleskelet tilapäisesti Saksassa. Lääketieteellisesti välttämätön hoito tarkoittaa sellaista hoitoa, joka ei voi odottaa kotiinpaluutasi. Voit tarvita tällaista hoitoa akuutin sairastumisen tai onnettomuuden seurauksena. Voit saada hoitoa myös raskauteen, synnytykseen tai krooniseen sairauteen liittyen. Hoidon tarpeen täytyy ilmetä oleskelusi aikana. Jos sairautesi edellyttää säännöllistä hoitoa tilapäisen ulkomailla oleskelusi aikana, ole etukäteen yhteydessä ulkomaiseen hoidonantajaan ja sovi hoidon järjestämisestä. Hoitoja, jotka edellyttävät etukäteen sopimista, ovat esimerkiksi dialyysihoito, happiterapia, erityinen astmahoito ja kemoterapia sekä kroonisiin autoimmuunisairauksiin liittyvä sydämen ultraäänitutkimus.

Saat eurooppalaisella sairaanhoitokortilla hoitoa samalla tavalla ja samaan hintaan kuin paikalliset asukkaat. Itse kortin lisäksi sinun kannattaa pitää mukana myös paperikopioita kortista. Jos sinulla ei ole eurooppalaista sairaanhoitokorttia tai sitä ei jostain syystä hyväksytä, joudut maksamaan hoidon kustannukset itse. Voit tällöin hakea korvausta jälkikäteen Kelasta.

Jos sairastut Saksassa ollessasi, esitä eurooppalainen sairaanhoitokorttisi hoitavalle taholle. Sinun täytyy valita sairauskassa, joka maksaa hoitokulusi. Voit valita vapaasti minkä tahansa kassan, jolla on Saksan lakisääteisen sairausvakuutusjärjestelmän mukainen sopimus. Sairauskassojen luettelo (saksaksi) on saatavilla verkossa.

Saksassa on myös täysin yksityisiä terveydenhoidon palveluntarjoajia, joilla ei ole sopimusta lakisääteisen sairausvakuutusjärjestelmän kanssa. Jos menet hoitoon yksityiselle puolelle, maksat itse kaikki hoidon kustannukset.

Äkillinen sairastuminen

Lääkäri ja hammaslääkäri

Jos tarvitset lääkäriä, hakeudu lääkärille (Arzt tai Ärztin), jolla on sopimus sairauskassan kanssa (Vertragsarzt, Kassenarzt tai ”Alle Kassen”, joka viittaa kaikkiin sairausvakuutuskassoihin). Suurimmalla osalla Saksan lääkäreistä on tämä sopimus. Lääkäreiden yhteystietoja löydät Saksan kansallisen yhteyspisteen verkkosivuilta (englanniksi). Erikoislääkärille (Facharzt tai Fachärztin) pääset yleensä ilman yleislääkärin lähetettä. Hoito on maksutonta. Myös hammaslääkärille (Zahnarzt tai Zahnärztin) voi mennä ilman lähetettä.

Kun menet lääkärin vastaanotolle, näytä eurooppalainen sairaanhoitokorttisi ja henkilötodistuksesi. Vastaanotolla sinulta kysytään tavallisesti Saksassa oleskelusi kestoa ja varmistetaan, ettet ole matkustanut maahan saadaksesi sairaanhoitoa. Sinun tulee myös valita sairauskassa, jolta lääkäri laskuttaa hoitokustannuksesi. Vastaanotolla tulostetaan Patientenerklärung Europäische Krankenversicherung -lomake, joka sinun tulee täyttää ja allekirjoittaa.

Maksumenettely on sama myös hammaslääkäreillä ja sairaaloissa. Hammaslääkärin vastaanotolla täytetään myös lomake Patientenerklärung Europäische Krankenversicherung.

Jos sairastut aukioloaikojen ulkopuolella, soita päivystävän terveydenhuollon (emergency service) numeroon 116117. Soittaminen on maksutonta, kun soitat Saksasta.

Lääkkeet

Kun noudat lääkärin määräämiä lääkkeitä apteekista (Apotheke), näytä resepti sekä eurooppalainen sairaanhoitokorttisi ja henkilötodistuksesi. Alle 18-vuotiaat saavat reseptilääkkeet yleensä maksutta. Saksassa on myös päivystäviä apteekkeja (Apotheken-Notdienst, sivusto saksaksi).

Sairaalahoito

Kiireellisissä sairaustapauksissa voit mennä suoraan hoitosopimuksen tehneeseen sairaalaan (zugelassenes Krankenhaus). Suurimmalla osalla Saksan sairaaloista on tällainen sopimus.

Näytä vastaanotossa eurooppalainen sairaanhoitokorttisi ja henkilötodistuksesi. Sinua pyydetään yleensä täyttämään Patientenerklärung Europäische Krankenversicherung -lomake, aivan kuten lääkärin vastaanotollakin. Maksat sairaalahoidosta omavastuuosuuden (enintään 28 päivältä kalenterivuotta kohden). Kaikki sairauden hoitoon tarvittavat sairaalan terveydenhuoltopalvelut ovat korvattavia. Lisäpalvelut (esimerkiksi yksityishuoneiden kustannukset) on kuitenkin maksettava itse. Alle 18-vuotiaille sairaalahoito on maksutonta.

Jos joudut maksamaan täyden hinnan hoitopaikassa, vaikka sinulla oli eurooppalainen sairaanhoitokortti mukana, säästä kuitit ja ole yhteydessä Saksan kansalliseen yhteyspisteeseen. Vaihtoehtoisesti voit hakea korvausta jälkikäteen Kelasta.

Jos tarvitset terveydentilasi vuoksi erityiskuljetusta, kun palaat Suomeen, joudut maksamaan matkakulut kokonaan itse. On suositeltavaa ottaa matkavakuutus, joka kattaa tällaiset kulut.

Lue lisää äkillisestä sairastumisesta Euroopassa.

Lue lisää ulkomailla annetun hoidon korvauksista.

Hyödyllisiä sivustoja

Jos haluat matkustaa Saksaan käyttääksesi siellä terveydenhuoltopalveluja, löydät sivuiltamme yleistietoa hoitoon hakeutumisesta ulkomaille. Jos sinulla on kysyttävää Saksan terveydenhuollosta, ota yhteyttä Saksan kansalliseen yhteyspisteeseen.

Voit etsiä sopivaa palveluntuottajaa Saksan yhteyspisteen verkkosivujen hakukoneen avulla (englanniksi). Hakukoneella voit etsiä lääkäreitä, hammaslääkäreitä, sairaaloita sekä fysioterapeutteja ja muita hoitoa antavia tahoja paikkakunta- tai hoitokohtaisesti.

Voit vertailla yksityisten lääkäri- ja hammaslääkäripalveluiden kustannuksia lääkärinpalkkiotaulukosta (Gebührenordnung für Ärzte, GOÄ) ja hammaslääkärien palkkiotaulukosta (Gebührenordnung für Zahnärzte, GOZ) (taulukot saksaksi). Hinnat ovat suuntaa antavia. Voit joutua maksamaan myös suuremman summan, jos saamasi hoito on vaativampaa kuin taulukoissa mainitut hoidot. Parhaan arvion hoidon hinnasta saat, kun tiedustelet kustannuksia hoidon antajalta etukäteen.

Hoidon laatu ja turvallisuus

Saksassa on yhtenäiset hoidon laatua ja potilasturvallisuutta koskevat standardit. Tietoa Saksassa annettavan hoidon laadusta löytyy muun muassa seuraavilta sivustoilta: The German Hospital Federation (DKG, englanniksi) ja GKV-Spitzenverband (saksaksi).

Potilasvahingon sattuessa noudatetaan aina hoitoa antavan maan lainsäädäntöä ja potilasvakuutuksia. Jos olet tyytymätön saamaasi hoitoon, pyri ensisijaisesti selvittämään asia sinua hoitaneen tahon kanssa. Jos haluat tehdä valituksen, Saksan kansallinen yhteyspiste voi auttaa sinua löytämään oikean viranomaisen.

Terveydenhuoltojärjestelmä

Saksassa on kaksijakoinen sairausvakuutusjärjestelmä. Lakisääteisten sairausvakuutuskassojen lisäksi maassa on myös yksityinen sairausvakuutus. Luontoisetuisuuksien periaate pätee pakolliseen sairausvakuutukseen. Tämä tarkoittaa, että henkilöiden, joilla on lakisääteinen sairausvakuutus, ei tarvitse maksaa terveydenhuollon tuottajalle (esimerkiksi lääkärilleen) etukäteismaksua saamastaan hoidosta. Sen sijaan terveydenhuollon tuottaja tuottaa tarpeellisen palvelun ja sitten laskuttaa sen vakuutetun potilaan lakisääteiseltä sairausvakuutusyhtiöltä, sairausvakuutuskassalta.

Sairausvakuutukseen kuuluvat etuudet on säädetty laissa. Useat sairauskassat voivat tarjota lisäetuja, jotka täydentävät pakollisia etuuksia. Yli 90 prosenttia tarjotuista etuuksista on kuitenkin laissa määrätty yhtenäisiksi kaikille potilaille, joilla on lakisääteinen sairausvakuutus. Lisäksi on etuuksia, joita ei ole määritelty yleisessä hinnastossa (Einheitlicher Bewertungsmaßstab eli EBM). Nämä etuudet, joita kutsutaan yksilöllisiksi terveyspalveluiksi (individuelle Gesundheitsleistungen eli IGEL), ovat saatavilla vain omakustanteisesti. Näiden yksilöllisten terveyspalveluiden kustannuksia ei korvata potilaalle, jolla on lakisääteinen sairausvakuutus.

Luontoisetuisuuksien periaate ei päde yksityiseen sairausvakuutukseen. Tämä tarkoittaa, että jos potilaalla on yksityinen sairausvakuutus, terveydenhuollon tuottaja laskuttaa hoidosta sen päätyttyä. Yksittäisten etuuksien hinnat on määritetty hinta-asteikoilla. Tavallisesti potilas maksaa laskun ja toimittaa sen sairausvakuutusyhtiölleen, joka korvaa hoidon hinnan joko osittain tai kokonaan.