Saksa

Hätätilanteissa saat apua soittamalla numeroon 112.


Terveydenhuoltojärjestelmä

Saksassa on kaksijakoinen sairausvakuutusjärjestelmä. Lakisääteisten sairausvakuutuskassojen lisäksi maassa on myös yksityinen sairausvakuutus. Luontoisetuisuuksien periaate pätee pakolliseen sairausvakuutukseen. Sen mukaan henkilöiden, joilla on lakisääteinen sairausvakuutus, ei tarvitse suorittaa terveydenhuollon tuottajalle (esimerkiksi lääkärilleen) etukäteismaksua saamansa hoidon hinnasta. Sen sijaan terveydenhuollon tuottaja tuottaa tarpeellisen palvelun ja sitten laskuttaa sen vakuutetun potilaan lakisääteiseltä sairausvakuutusyhtiöltä, sairausvakuutuskassalta.

Etuuksien valikoimaa säädellään lakisääteisten vaatimusten mukaisesti. Monet sairauskassoista tarjoavat lisäetuja täydentääkseen näitä pakollisia etuuksia. Yli 90 prosenttia tarjotuista etuuksista on kuitenkin lainsäädännössä määrätty yhtenäisiksi kaikille potilaille, joilla on lakisääteinen sairausvakuutus. Lisäksi on etuuksia, joita ei ole määritelty yleisessä hinnastossa (Einheitlicher Bewertungsmaßstab – EBM). Nämä etuudet, joita kutsutaan yksittäisiksi terveyspalveluiksi (individuelle Gesundheitsleistungen – IGEL) ovat saatavilla vain omakustanteisesti. Niistä aiheutuvia kustannuksia ei korvata, vaikka potilaalla olisi lakisääteinen sairausvakuutus.

Luontoisetuisuuksien periaate ei päde yksityiseen sairausvakuutukseen. Mikäli potilaalla on yksityinen sairausvakuutus, kyseessä oleva terveydenhuollon tuottaja laskuttaa hoidosta sen päätyttyä. Yksittäisten etuuksien hinnat on määritetty hinta-asteikoilla. Tavallisessa tapauksessa potilas maksaa laskun ja toimittaa sen sitten sairausvakuutusyhtiölleen, joka korvaa hoidon joko osittain tai kokonaan.

Hoitoon pääsy

Saat lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa eurooppalaisella sairaanhoitokortilla, kun oleskelet tilapäisesti Saksassa. Lääketieteellisesti välttämätön hoito tarkoittaa sellaista hoitoa, joka ei voi odottaa kotiinpaluutasi. Voit tarvita tällaista hoitoa akuutin sairastumisen tai onnettomuuden seurauksena. Voit saada hoitoa myös raskauteen, synnytykseen tai krooniseen sairauteen liittyen. Hoidon tarpeen tulee ilmetä oleskelusi aikana. Jos sairautesi edellyttää säännöllistä hoitoa tilapäisen ulkomailla oleskelusi aikana, sovi etukäteen hoidonantajan kanssa hoidon järjestämisestä. Hoitoja, jotka edellyttävät etukäteen sopimista, ovat esimerkiksi dialyysihoito, happiterapia, erityinen astmahoito ja kemoterapia sekä kroonisiin autoimmuunisairauksiin liittyvä sydämen ultraäänitutkimus.

Saat kortilla hoitoa samalla tavalla ja samaan hintaan kuin paikalliset asukkaat. Eurooppalaisesta sairaanhoitokortista kannattaa pitää mukana itse kortin lisäksi myös paperikopioita. Jos sinulla ei ole esittää eurooppalaista sairaanhoitokorttia tai sitä ei jostain syystä hyväksytä, joudut maksamaan hoidon kustannukset itse. Voit tällöin hakea korvausta jälkikäteen Kelasta.

Jos sairastut Saksassa ollessasi, esitä eurooppalainen sairaanhoitokorttisi hoitavalle taholle.  Sinun tulee valita yksi sairauskassoista, joka maksaa hoitokulusi. Voit valita vapaasti minkä tahansa kassan, jolla on Saksan lakisääteisen sairausvakuutusjärjestelmän mukainen sopimus. Sairauskassojen luettelo (saksaksi) on saatavilla verkossa.

Saksassa on myös täysin yksityisiä terveydenhoidon palveluntarjoajia, joilla ei ole sopimusta lakisääteisen sairausvakuutusjärjestelmän kanssa. Mikäli menet hoitoon yksityiselle puolelle, maksat itse kaikki hoidosta aiheutuvat kustannukset.

Äkillinen sairastuminen

Lääkäri

Mikäli tarvitset lääkäriä, hakeudu lääkärille (Arzt/Ärztin), jolla on sopimus sairauskassan kanssa (Vertragsarzt, Kassenarzt tai ”Alle Kassen ”mikä viittaa kaikkiin sairauskassoihin). Suurimmalla osalla Saksan lääkäreistä on tämä sopimus. Lääkäreiden yhteystietoja löydät Saksan kansallisen yhteyspisteen verkkosivuilta (englanniksi). Erikoislääkärille (Facharzt/Fachärztin) pääset yleensä ilman yleislääkärin lähetettä. Hoito on maksutonta. Myös hammaslääkärille (Zahnarzt/Zahnärztin) voi mennä ilman lähetettä.

Kun menet lääkärin vastaanotolle, näytä eurooppalainen sairaanhoitokorttisi sekä henkilötodistuksesi. Vastaanotolla kysytään tavallisesti Saksassa oleskelusi kestoa ja varmistetaan, ettet ole matkustanut maahan saadaksesi sairaanhoitoa. Sinun tulee myös valita sairauskassa, jolta lääkäri tulee laskuttamaan hoitokustannuksesi. Vastaanotolla tulostetaan Patientenerklärung Europäische Krankenversicherung -lomake, joka sinun tulee täyttää ja allekirjoittaa. Maksumenettely on sama myös hammaslääkäreillä ja sairaaloissa. Hammaslääkärin vastaanotolla täytettävän lomakkeen nimi on ’Muster 81’.

Mikäli sairastut aukioloaikojen ulkopuolella, soita päivystävän terveydenhuollon (emergency service) numeroon 116117. Soittaminen on maksutonta soitettaessa Saksasta.

Lääkkeet

Kun noudat lääkärin määräämiä lääkkeitä apteekista (Apotheke), näytä resepti sekä eurooppalainen sairaanhoitokorttisi ja henkilötodistuksesi. Alle 18-vuotiaat saavat reseptilääkkeet yleensä maksutta. Saksassa on myös päivystäviä apteekkeja, Apotheken-Notdienst (sivusto saksaksi).

Sairaalahoito

Kiireellisissä sairaustapauksissa voit mennä suoraan hoitosopimuksen tehneeseen sairaalaan, zugelassenes Krankenhaus. Suurimmalla osalla Saksan sairaaloista on tällainen sopimus.

Näytä vastaanotossa eurooppalainen sairaanhoitokorttisi ja henkilötodistuksesi. Sinua pyydetään yleensä täyttämään Patientenerklärung Europäische Krankenversicherung -lomake, aivan kuten lääkärin vastaanotollakin. Maksat sairaalahoidosta omavastuuosuuden (enintään 28 päivältä kalenterivuotta kohden). Kaikki sairauden hoitoon tarvittavat sairaalan terveydenhuoltopalvelut ovat korvattavia. Lisäpalvelut (esimerkiksi yksityishuoneiden kustannukset) on kuitenkin maksettava itse. Alle 18-vuotiaille sairaalahoito on maksutonta.

Jos joudut maksamaan täyden hinnan hoitopaikassa, vaikka sinulla oli eurooppalainen sairaanhoitokortti mukana, säästä kuitit ja käänny suoraan Saksan kansallisen yhteyspisteen puoleen. Vaihtoehtoisesti voit hakea korvausta jälkikäteen Kelasta.

Jos tarvitset terveydentilasi vuoksi erityiskuljetusta, kun palaat Suomeen, joudut maksamaan matkakulut kokonaan itse. On suositeltavaa ottaa matkavakuutus, joka kattaa tällaiset kulut.

Lue lisää äkillisestä sairastumisesta Euroopassa.

Lue lisää ulkomailla annetun hoidon korvauksista.

Hyödyllisiä sivustoja

Jos haluat matkustaa Saksaan käyttääksesi siellä terveydenhuoltopalveluja, löydät sivuiltamme yleistietoa hoitoon hakeutumisesta ulkomaille. Alla on listattu joitain verkkosivuja, jotka käsittelevät hoitoon hakeutumista Saksassa. Osoita Saksan terveydenhuoltoon liittyvät kysymyksesi Saksan kansalliseen yhteyspisteeseen.

Voit etsiä sopivaa palveluntuottajaa Saksan yhteyspisteen verkkosivujen hakukoneen avulla (englanniksi). Hakukoneesta voit etsiä lääkäreitä, hammaslääkäreitä, sairaaloita sekä fysioterapeutteja ja muita hoitoa antavia tahoja paikkakunta- tai hoitokohtaisesti.

Voit vertailla yksityisten lääkäri- ja hammaslääkäripalveluiden kustannuksia lääkärinpalkkiotaulukosta (GOÄ –Gebührenordnung für Ärzte) ja hammaslääkärien palkkiotaulukosta (Gebührenordnung für Zahnärzte, GOZ). Hinnat ovat suuntaa-antavia. Sinulta voidaan laskuttaa myös suurempi summa, jos saamasi hoito on vaativampaa kuin listoissa mainitut hinnat. Parhaan arvion hoidon hinnasta saat, kun tiedustelet kustannuksia hoidon antajalta etukäteen.

Hoidon laatu ja turvallisuus

Saksassa on yhtenäiset hoidon laatua ja potilasturvallisuutta koskevat standardit. Tietoa Saksassa annettavan hoidon laadusta löytyy muun muassa seuraavilta sivustoilta: The German Hospital Federation (DKG) ja GKV-Spitzenverband.

Potilasvahingon sattuessa noudatetaan aina hoitoa antavan maan lainsäädäntöä ja potilasvakuutuksia. Jos olet tyytymätön saamaasi hoitoon, pyri ensisijaisesti selvittämään asia sinua hoitaneen tahon kanssa. Kansallinen yhteyspiste voi auttaa sinua löytämään oikean viranomaisen, mikäli haluat tehdä valituksen.