Kustannusten korvaaminen


Saanko korvauksia hoidon kustannuksista, jos sairastun ulkomaanmatkalla?

Saat lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa samaan hintaan kuin paikalliset asukkaat, kun näytät eurooppalaista sairaanhoitokorttia EU- tai Eta-maassa, Isossa-Britanniassa, Pohjois-Irlannissa tai Sveitsissä. Jos sinulla ei ole eurooppalaista sairaanhoitokorttia mukanasi tai se ei kelpaa, voit hakea hoidon kustannuksista korvauksia jälkikäteen Kelasta tai hoitoa antaneen maan sairausvakuutuslaitokselta.

Jos olet tarvinnut hoitoa muualla kuin EU- tai Eta-maassa, Sveitsissä, Isossa-Britanniassa tai Pohjois-Irlannissa, kustannuksia ei korvata. Yksityisen matkavakuutuksen ottaminen on suositeltavaa.

Voinko saada korvauksia hoitokustannuksista, jos hakeudun omatoimisesti ulkomaille hoitoon?

Kyllä. Voit hakea korvauksia Kelasta, jos hakeudut omatoimisesti hoitoon EU- tai Eta-maahan, Sveitsiin, Isoon-Britanniaan tai Pohjois-Irlantiin. Kela korvaa kustannuksia enintään sen verran, mitä vastaava hoito olisi maksanut Suomessa omalla hyvinvointialueellasi. Maksat kuitenkin itse aina asiakasmaksun, jonka Suomen julkinen terveydenhuolto olisi perinyt hoidostasi. Hae korvaus 6 kuukauden kuluessa siitä, kun olet maksanut hoidon.

Voit myös hakea Kelasta EU-asetuksen mukaista ennakkolupaa ulkomailla annettavaa hoitoa varten. Tällöin maksat hoidosta saman verran kuin paikalliset asukkaat.

Jos hakeudut hoitoon muualle kuin EU- tai Eta-maahan, Sveitsiin, Isoon-Britanniaan tai Pohjois-Irlantiin et voi saada Kelasta korvauksia hoidon kustannuksista.

Saako korvausten määrän tietää etukäteen?

Voit halutessasi kysyä etukäteen Kelasta, millaisia korvauksia voit saada ulkomailla annetusta hoidosta. Hae ennakkoilmoitusta hyvissä ajoin ennen hoitoon hakeutumista, sillä Kela pyytää tarvittavia tietoja hyvinvointialueesi julkisesta terveydenhuollosta.

Ennakkoilmoitusta koskevaa hakemusta varten tarvitset ulkomailla hoitoa antavan lääkärin selvityksen annettavasta hoidosta, arvion hoidon kustannuksista sekä lähetteen, jos sellaista vaadittaisiin vastaavaan hoitoon Suomessa. Kela korvaa hoidon kustannuksia ennakkoilmoituksessa kerrotulla tavalla, jos hoito on toteutunut antamiesi tietojen mukaisesti.

Voinko saada Kela-korvausta mistä tahansa ulkomailla saadusta hoidosta?

Et voi. Kela korvaa ainoastaan toisessa EU- tai Eta-maassa, Sveitsissä, Isossa-Britanniassa tai Pohjois-Irlannissa annettua hoitoa. Edellytyksenä korvaukselle on myös, että hoito on lääketieteellisesti tarpeellista ja kuuluu Suomessa julkisen terveydenhuollon palveluihin.

Jos taas hakeudut ulkomaille hoitoon EU-asetuksen mukaisella ennakkoluvalla, voit saada ennakkoluvan ainoastaan sellaiseen hoitoon, joka kuuluu Suomessa julkisen terveydenhuollon palveluihin. Et siis voi saada ennakkolupaa sellaiseen hoitoon, jota ei ole Suomessa tarjolla. Poikkeuksena ovat harvinaissairaudet, joihin voi joissain tilanteissa saada ennakkoluvan.

Miksi minun pitää maksaa kustannukset ensin itse, kun hakeudun hoitoon EU-maahan?

Jos hakeudut ulkomaille hoitoon ilman ennakkolupaa, saat korvauksen hoidosta toteutuneiden kustannusten perusteella. Käytäntö perustuu EU:n potilasdirektiiviin.

Jos hakeudut hoitoon ennakkoluvalla, maksat hoidosta paikallisen asiakasmaksun verran. Hoitoa antanut maa laskuttaa Suomelta loput hoidosta syntyneet kustannukset.