Hoitoon hakeutumisen korvaukset ovat muuttumassa. Päivitämme sivustoa, kun muutokset tulevat voimaan. Lue lisää lakimuutoksesta: Ulkomailla saadun sairaanhoidon kustannusten korvaaminen muuttuu

Kustannusten korvaaminen


Saanko korvauksia hoidon kustannuksista, jos sairastun ulkomaanmatkalla?

Saat lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa samaan hintaan kuin paikalliset asukkaat, kun näytät eurooppalaista sairaanhoitokorttia EU- tai Eta-maassa, Isossa-Britanniassa, Pohjois-Irlannissa tai Sveitsissä. Jos sinulla ei ole eurooppalaista sairaanhoitokorttia tai se ei kelpaa, voit hakea hoidon kustannuksista korvauksia jälkikäteen Kelasta tai hoitoa antaneen maan sairausvakuutuslaitokselta.

Voinko saada korvauksia hoitokustannuksista, jos hakeudun omatoimisesti ulkomaille hoitoon?

Kyllä. Voit hakea Kelasta korvauksia, jos hakeudut omatoimisesti hoitoon EU- tai Eta-maahan tai Sveitsiin. Korvaus on vastaava kuin jos käyttäisit Suomen yksityistä terveydenhuoltoa. Hae korvaus 6 kuukauden kuluessa siitä, kun olet maksanut hoidon.

Voit myös hakea Kelasta ennakkolupaa ulkomailla annettavaa hoitoa varten. Tällöin maksat hoidosta saman verran kuin paikalliset asukkaat.

Jos hakeudut hoitoon muualle kuin EU- tai Eta-maahan tai Sveitsiin, et voi saada Kelasta korvauksia hoidon kustannuksista.

Voinko saada Kela-korvausta mistä tahansa ulkomailla saadusta hoidosta?

Et voi. Kela korvaa toisessa EU- ja Eta-maassa ja Sveitsissä annettua hoitoa samalla tavalla kuin yksityisen terveydenhuollon palveluja Suomessa. Jos hoidosta ei voi saada Kela-korvausta Suomessa, siitä ei voi saada Kela-korvausta myöskään ulkomailla. Voit tarkistaa sairaanhoitokorvausten taksaluettelosta korvattavat toimenpiteet ja korvauksen määrän.

Jos taas hakeudut ulkomaille hoitoon ennakkoluvalla, voit saada ennakkoluvan ainoastaan sellaiseen hoitoon, joka kuuluu Suomessa julkisen terveydenhuollon palveluihin. Et siis voi saada ennakkolupaa sellaiseen hoitoon, jota ei ole Suomessa tarjolla. Poikkeuksena ovat harvinaissairaudet, joihin voi joissain tilanteissa saada ennakkoluvan.

Miksi minun pitää maksaa kustannukset ensin itse, kun hakeudun hoitoon EU-maahan?

Jos hakeudut ulkomaille hoitoon ilman ennakkolupaa, saat korvauksen hoidosta toteutuneiden kustannusten perusteella. Käytäntö perustuu EU:n potilasdirektiiviin.

Jos hakeudut hoitoon ennakkoluvalla, maksat hoidosta paikallisen asiakasmaksun verran. Hoitoa antanut maa laskuttaa Suomelta loput hoidosta syntyneet kustannukset.