Puola

Hätätilanteissa saat apua soittamalla numeroon 112 tai 999 (ambulanssi).


Terveydenhuoltojärjestelmä

Puolassa on hajautettu terveydenhuoltojärjestelmä, joka perustuu pakolliseen sairausvakuutukseen. Järjestelmän hoito, johtaminen ja rahoitus jakautuvat terveysministeriön, kansallisen sairauskassan (Narodowy Fundusz Zdrowia, NFZ) ja alueellisten itsehallintojen välille. NFZ on vastuussa terveydenhuoltopalvelujen rahoittamisesta vakuutetulle väestölle, ja se hoitaa terveyspalvelujen sopimushankinnan sekä julkisilta että yksityisiltä palveluntuottajilta.

Yksityiset palveluntuottajat kattavat ison osan perus- ja poliklinikkahoidosta. Julkiset toimijat tuottavat pääosan hoitotoimista (laitoshoito sairaaloissa ja muissa laitoksissa), ja loppuosa on yksityisyrittäjien tuottamaa.

Hoitoon pääsy

Saat lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa eurooppalaisella sairaanhoitokortilla, kun oleskelet tilapäisesti Puolassa. Lääketieteellisesti välttämätön hoito tarkoittaa sellaista hoitoa, joka ei voi odottaa kotiinpaluutasi. Voit tarvita tällaista hoitoa akuutin sairastumisen tai onnettomuuden seurauksena. Voit saada hoitoa myös raskauteen, synnytykseen tai krooniseen sairauteen liittyen. Hoidon tarpeen tulee ilmetä oleskelusi aikana. Jos sairautesi edellyttää säännöllistä hoitoa tilapäisen ulkomailla oleskelusi aikana, sovi etukäteen hoidonantajan kanssa hoidon järjestämisestä. Hoitoja, jotka edellyttävät etukäteen sopimista, ovat esimerkiksi dialyysihoito, happiterapia, erityinen astmahoito ja kemoterapia sekä kroonisiin autoimmuunisairauksiin liittyvä sydämen ultraäänitutkimus.

Saat kortilla hoitoa samalla tavalla ja samaan hintaan kuin paikalliset asukkaat. Eurooppalaisesta sairaanhoitokortista kannattaa pitää mukana itse kortin lisäksi myös paperikopioita. Jos sinulla ei ole esittää eurooppalaista sairaanhoitokorttia tai sitä ei jostain syystä hyväksytä, joudut maksamaan hoidon kustannukset itse. Voit tällöin hakea korvausta jälkikäteen Kelasta.

Äkillinen sairastuminen

Lääkäri

Hakeudu yleislääkärille, jolla on sopimus NFZ:n kanssa. NFZ:n alueellisista toimistoista voit kysyä yhteystietoja sellaisiin hoitopaikkoihin, joilla on sopimus sen kanssa. Tunnistat nämä paikat myös logosta, jossa on NFZ-kirjaimet. Jos tarvitset erikoislääkäriä, pääset sellaiselle yleislääkärin antamalla lähetteellä. Poikkeuksia ovat gynekologit, synnytyslääkärit, hammaslääkärit, sukupuolitautien lääkärit (venerologit), syöpälääkärit ja psykiatrit, joiden vastaanotolle voit hakeutua ilman yleislääkärin lähetettä.

Kun näytät lääkärin vastaanotolla voimassa olevan eurooppalaisen sairaanhoitokorttisi tai sen väliaikaisesti korvaavan todistuksen ja henkilötodistuksen, hoito on maksutonta. Yleislääkärien vastaanotot ovat yleensä avoinna maanantaista perjantaihin klo 8–18. Vastaanottoaikojen ulkopuolella, viikonloppuisin ja loma-aikoina päivystyshoitoa saa vuorokauden ympäri NFZ:n sopimustoimittajilta, joiden yhteystiedot ovat saatavilla NFZ:n paikallistoimistoista.

Hammaslääkäri

Vain osa hammaslääkärin tarjoamista toimenpiteistä ja materiaaleista on ilmaisia. Jotta sinun ei tarvitse maksaa hammashoidosta, tulee sinun hakeutua lääkärille, jolla on sopimus NFZ:n kanssa. Esitä vastaanotolla eurooppalainen sairaanhoitokorttisi. Sairausvakuutukseen sisältyy vaan rajoitetusti ilmaista hammashoitoa.

Lista terveysministeriön määrittämistä ilmaisista palveluista ja materiaaleista löytyy hammaslääkärien vastaanotoilta. Asiakas maksaa itse listan ulkopuolisista palveluista ja materiaaleista.

Lääkkeet

Reseptin voi kirjoittaa lääkäri tai joku muu terveydenhuollon ammattilainen, jolla on oikeudet reseptin kirjoittamiseen.

Useimmista peruslääkkeistä maksetaan kiinteä taksa, kun taas muista lääkkeistä korvataan vaihteleva osuus. Osaa lääkkeistä ei korvata lainkaan.

Sairaalahoito

Sairaalahoitoon pääset yleensä lääkärin lähetteellä. Hätätapauksissa voit mennä suoraan sairaalan ensiapuun (SOR). Saat hoidon maksutta NFZ:n sopimussairaaloissa, kun esität eurooppalaisen sairaanhoitokortin ja henkilötodistuksen.

Saat myös ambulanssikuljetuksen maksutta voimassa olevalla eurooppalaisella sairaanhoitokortilla, jos kysymyksessä on hätätapaus.
Jos tarvitset terveydentilasi vuoksi erityiskuljetusta, kun palaat Suomeen, joudut maksamaan matkakulut kokonaan itse. On suositeltavaa ottaa matkavakuutus, joka kattaa tällaiset kulut.

Lue lisää äkillisestä sairastumisesta Euroopassa.

Lue lisää ulkomailla annetun hoidon korvauksista.

Hyödyllisiä sivustoja

Jos haluat matkustaa Puolaan käyttääksesi siellä terveydenhuoltopalveluja, löydät sivuiltamme yleistietoa hoitoon hakeutumisesta ulkomaille. Alla on listattu joitain verkkosivuja, jotka käsittelevät hoitoon hakeutumista Puolassa. Osoita Puolan terveydenhuoltoon liittyvät kysymyksesi Puolan kansalliseen yhteyspisteeseen.

Puolan kansallinen yhteyspiste voi auttaa etsimään terveydenhuollon palveluntoimittajaa; lisätietoa on saatavilla Puolan kansallisen yhteyspisteen verkkosivuilta. Tietoa terveydenhuollosta perustuen sosiaaliturvan yhteensovittamiseen Euroopan Unionissa antaa Puolan kansallinen sairauskassa (sähköposti: ca17(at)nfz.gov.pl, puh: +48 22 572 62 68). Lisätietoja voi kysyä myös alueellisista jaostoista (sivu puolaksi).

NFZ:n sivuilta (puolaksi) löydät terveydenhuollon palveluntarjoajien yhteystietoja.

Hoidon laatu ja turvallisuus

Puolassa on lailla säädetty terveydenhoidon laatu- ja turvallisuusstandardeista ja hoidon antamisen eettisistä periaatteista. Puolan kansallinen sairauskassa valvoo, että julkiseen järjestelmään kuuluvat terveydenhuollon palveluntuottajat noudattavat sopimuksia. Puolan yhteyspisteen verkkosivuille on koottu kattavasti tietoa terveydenhuollon laadusta ja sen valvonnasta (englanniksi).

Potilasvahingon sattuessa noudatetaan aina hoitoa antavan maan lainsäädäntöä ja potilasvakuutuksia. Jos olet tyytymätön saamaasi hoitoon, pyri ensisijaisesti selvittämään asia sinua hoitaneen tahon kanssa. Kansallinen yhteyspiste voi auttaa sinua löytämään oikean viranomaisen, mikäli haluat tehdä valituksen.