Kuntoutus­kustannukset ulkomailla

Voit saada Kelasta korvausta jälkikäteen ulkomailla saadun kuntoutuksen kustannuksiin. Mahdollisuus saada korvausta ja sen määrä vaihtelevat sen mukaan, saatko korvauksen sairausvakuutuslain vai Kelan kuntoutuslain perusteella.


Jos kuntoutustarpeesi on aiheutunut liikennevahingosta, työtapaturmasta tai ammattitaudista, selvitä kustannusten korvauksia vakuutusyhtiösi kanssa. Kela ei vastaa tällaisissa tilanteissa kustannusten korvauksista.

Ulkomailla annetun kuntoutuksen korvaukset

Voit saada Kelasta korvausta jälkikäteen toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä saadun lääkinnällisen kuntoutuksen kustannuksiin, jos olet hakeutunut esimerkiksi käyttämään fysioterapiapalveluja tai sairastunut äkillisesti ja maksanut hoitoon liittyvän lääkinnällisen kuntoutuksen kustannukset itse.

Jos hakeudut toiseen EU- tai Eta-maahan tai Sveitsiin saamaan lääkinnällistä kuntoutusta kuten fysioterapiaa, kustannuksia korvataan samalla tavalla kuin vastaavaa Suomen yksityisessä terveydenhuollossa saamaasi kuntoutusta.

Jos kuntoutus on ollut hoitoa antaneen EU- tai Eta-maan tai Sveitsin lainsäädännön ja hoitokäytännön mukaan lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa ja olet maksanut sen kustannukset itse, voit saada korvausta enintään siihen määrään saakka, joka olisi ollut vastaavan kuntoutuksen kustannus kotikuntasi julkisessa terveydenhuollossa.

  • Hoidonantaja päättää onko lääkinnällinen kuntoutus lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa.
  • Hoidonantaja päättää myös, saatko lääkinnällistä kuntoutusta eurooppalaisella sairaanhoitokortilla.
  • Yleensä kuntoutus ei ole lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa, etkä voi saada sitä eurooppalaisella sairaanhoitokortilla.

Hae kuntoutuksesta aiheutuneisiin kustannuksiin korvausta Kelasta.

Jos olet hakeutunut saamaan kuntoutuksena annettavia terveyspalveluja muualle kuin EU- tai Eta-maahan tai Sveitsiin, et saa Kelasta kustannuksiin korvauksia.

Psykoterapia ulkomailla

Kela korvaa EU- ja Eta-maassa ja Sveitsissä annetun psykoterapian kustannuksia vain, jos psykoterapian on antanut lääkäri. Korvauksen perusteena ovat Kelan korvaustaksat.

Ulkomailla annetun kuntoutuspsykoterapian kustannuksia ei korvata.