Kuntoutus­kustannukset ulkomailla

Voit saada Kelasta korvausta ulkomailla saadun kuntoutuksen kustannuksiin jälkikäteen. Jos kuntoutustarpeesi on aiheutunut liikennevahingosta, työtapaturmasta tai ammattitaudista, selvitä kustannusten korvauksia vakuutusyhtiösi kanssa. Kela ei vastaa tällaisissa tilanteissa kustannusten korvaamisesta.


Jos kuntoutustarpeesi on aiheutunut esimerkiksi liikennevahingosta, työtapaturmasta tai ammattitaudista, kuntoutuksen järjestäminen ei kuulu Kelalle, vaan siitä vastaa vakuutusyhtiö. Sovi vakuutusyhtiösi kanssa etukäteen menettelyistä, jos tarkoituksesi on hakeutua ulkomaille kuntoutuksen saamista varten.

Jos kuntoutuksen järjestäminen kuuluu Kelalle, ota yhteyttä Kelaan selvittääksesi mahdollisuuksiasi saada kuntoutusta ulkomailla.

Ulkomailla annetun kuntoutuksen korvaukset

Jos kuntoutus on ollut hoitoa antaneen EU- tai Eta-maan, Sveitsin, Ison-Britannian tai Pohjois-Irlannin lainsäädännön ja hoitokäytännön mukaan lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa ja olet maksanut sen kustannukset itse, voit saada korvausta enintään siihen määrään saakka, joka olisi ollut vastaavan kuntoutuksen kustannus hyvinvointialueellasi.

  • Hoidonantaja päättää onko lääkinnällinen kuntoutus lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa.
  • Hoidonantaja päättää myös, saatko lääkinnällistä kuntoutusta eurooppalaisella sairaanhoitokortilla.
  • Yleensä kuntoutus ei ole lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa, etkä voi saada sitä eurooppalaisella sairaanhoitokortilla.

Hae kuntoutuksesta aiheutuneisiin kustannuksiin korvausta Kelasta.