Haluan matkustaa hoitoon ulkomaille

Voit vapaasti matkustaa käyttämään terveyspalveluja ulkomaille. Sinulla on oikeus päästä hoitoon toisessa EU-maassa samalla tavalla kuin maassa asuvilla. Voit hakeutua käyttämään sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon palveluja ja saamaan hoitoa myös pitkäaikaissairauteen.


Omatoimisen hoitoon hakeutumisen korvausmallia ollaan muuttamassa. Lakiesitys on eduskunnassa käsiteltävänä ja sen on tarkoitus tulla voimaan 2023. Lisätietoja: sosiaali- ja terveysministeriö

Voit käyttää toisen EU- tai Eta-maan paikallisia julkisen terveydenhuollon palveluja samalla tavalla kuin kyseisessä maassa asuvat. Lisäksi Sveitsin terveydenhuollon palveluntuottajat päättävät itsenäisesti, ottavatko ne hoitoon ulkomailta tulevia asiakkaita.

EU-mailla ei kuitenkaan ole velvollisuutta tarjota seuraavia terveyspalveluja ulkomailta hoitoon hakeutuvalle asiakkaalle

  • pitkäaikaishoito ja muut palvelut, joiden tarkoituksena on tukea henkilöä tavanomaisissa päivittäisissä toiminnoissa
  • elinsiirrot
  • rokotteet ja rokotusohjelmat.

Voit matkustaa toiseen maahan sairaanhoitoon joko omatoimisesti tai ennakkoluvalla. Jos hakeudut hoitoon omatoimisesti (eli ilman ennakkolupaa), Kela korvaa toisessa EU- ja Eta-maassa ja Sveitsissä annettua hoitoa jälkikäteen vastaavasti kuin yksityistä terveydenhuoltoa Suomessa. Jos matkustat hoitoon ennakkoluvalla, maksat hoidosta saman asiakasmaksun kuin paikalliset. Ennakkoluvalla hoitoon hakeutuminen on potilaalle edullisempaa, mutta ennakkoluvan myöntämiselle on ehtoja.

Hoitoon ottaminen ja hoidon järjestäminen tapahtuvat aina hoitoa antavan maan lainsäädännön mukaisesti. Selvitä huolellisesti etukäteen hoitoon liittyvät käytännön menettelyt ja maksut. Tutustu myös hyvä tietää -osioon, jossa kerrotaan terveyspalvelujen käyttämisestä ulkomailla.

Hakeutuminen hoitoon EU- ja Eta-maiden tai Sveitsin ulkopuolelle

Voit matkustaa hoitoon muualle kuin EU-maahan, mutta hoitoon pääsy riippuu kohdemaan lainsäädännöstä. Muissa maissa hoidonantajilla ei ole lakisääteistä velvollisuutta ottaa sinua hoitoon, jos olet matkustanut maahan terveyspalvelujen käyttämistä varten. Huomioi, että 1.1.2021 alkaen tämä koskee myös Isoa-Britanniaa ja Pohjois-Irlantia.

Kela ei korvaa hoidon kustannuksia silloin, jos olet matkustanut hoitoon muualle kuin EU- tai Eta-maahan tai Sveitsiin.