Haluan matkustaa hoitoon ulkomaille

Voit vapaasti matkustaa käyttämään terveyspalveluja ulkomaille. Sinulla on oikeus päästä hoitoon toisessa EU- tai Eta-maassa samalla tavalla kuin maassa asuvilla. Voit hakeutua käyttämään sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon palveluja ja saamaan hoitoa myös pitkäaikaissairauteen.


Hoitoon hakeutumisella tarkoitetaan sitä, että matkustat maahan varta vasten saadaksesi hoitoa. Jos saat ulkomailla hoitoa äkillisen sairastumisen tai tapaturman takia, kyseessä ei ole hoitoon hakeutuminen.

Voit käyttää toisen EU- tai Eta-maan paikallisia julkisen terveydenhuollon palveluja samalla tavalla kuin kyseisessä maassa asuvat. Lisäksi Sveitsin, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin terveydenhuollon palveluntuottajat voivat päättää itsenäisesti, ottavatko ne hoitoon ulkomailta tulevia asiakkaita.

EU- ja Eta-mailla ei kuitenkaan ole velvollisuutta tarjota seuraavia terveyspalveluja ulkomailta hoitoon hakeutuvalle asiakkaalle:

  • pitkäaikaishoito ja muut palvelut, joiden tarkoituksena on tukea henkilöä tavanomaisissa päivittäisissä toiminnoissa
  • elinsiirrot
  • rokotteet ja rokotusohjelmat.

Voit matkustaa toiseen maahan sairaanhoitoon joko omatoimisesti tai EU-asetuksen mukaisella ennakkoluvalla. Korvauksen määrää riippuu siitä, kummalla tavalla olet hakeutunut hoitoon. Jos hakeudut hoitoon omatoimisesti eli ilman ennakkolupaa, maksa ensin itse hoitosi kustannukset ja hae Kelasta korvauksia jälkikäteen. Kela korvaa toisessa EU- ja Eta-maassa, Sveitsissä sekä Isossa-Britanniassa ja Pohjois-Irlannissa annettua hoitoa enintään sen verran, mitä vastaava hoito olisi maksanut Suomessa omalla hyvinvointialueellasi. Maksat kuitenkin hoidostasi aina asiakasmaksuhinnan. Kela kysyy tarvittavat tiedot hyvinvointialueesi terveydenhuollon yksiköstä.

Voit kysyä etukäteen Kelasta, millaisia korvauksia voit saada hoidosta. Hae ennakkoilmoitusta hyvissä ajoin ennen hoitoon hakeutumista.

Jos matkustat hoitoon EU-asetuksen mukaisella ennakkoluvalla, maksat lähtökohtaisesti hoidostasi saman asiakasmaksun kuin paikalliset. Ennakkoluvalla hoitoon hakeutuminen on potilaalle edullisempaa, mutta ennakkoluvan myöntämiselle on ehtoja.

Hoitoon ottaminen ja hoidon järjestäminen tapahtuvat aina hoitoa antavan maan lainsäädännön mukaisesti. Selvitä huolellisesti etukäteen hoitoon liittyvät käytännön menettelyt ja maksut. Voit lukea lisää sivultamme Näin käytät terveyspalveluja ulkomailla.

Hakeutuminen hoitoon EU- ja Eta-maiden tai Sveitsin ulkopuolelle

Voit matkustaa hoitoon myös muualle kuin EU- tai Eta-maahan, mutta hoitoon pääsysi riippuu kohdemaan lainsäädännöstä. Muissa maissa hoidonantajilla ei ole lakisääteistä velvollisuutta ottaa sinua hoitoon, jos olet matkustanut maahan terveyspalvelujen käyttämistä varten.

Kela ei korvaa hoidon kustannuksia silloin, jos olet matkustanut hoitoon muualle kuin EU- tai Eta-maahan, Sveitsiin, Isoon-Britanniaan tai Pohjois-Irlantiin.