Hoitoon hakeutuminen Suomeen omatoimisesti tai ennakkoluvalla

Asiakas voi vapaasti hakeutua hoitoon Suomeen, jos hänen hoitonsa kustannuksista vastaa toinen EU-maa. Hänellä on oikeus päästä hoitoon samalla tavalla kuin Suomessa asuvalla sekä julkiseen että yksityiseen terveydenhuoltoon.


Jos asiakas on matkustanut asuinmaastaan Suomeen varta vasten saamaan hoitoa, on kyse hoitoon hakeutumisesta. Jos asiakas on saanut Suomessa hoitoa äkillisen sairastumisen tai tapaturman takia, kyseessä ei ole hoitoon hakeutuminen. Kelan sivuilta löydät lisätietoa hoitoon hakeutumisesta ulkomailta Suomeen.

Jos ulkomailta tulevalla asiakkaalla on asuinmaansa myöntämä ennakkolupa, hän maksaa Suomen julkisessa terveydenhuollossa saamastaan hoidostaan vain kuntalaisen asiakasmaksun. Ennakkolupa tarkoittaa, että luvan myöntänyt maa sitoutuu korvaamaan hoidosta aiheutuneet kustannukset hoitoa antavalle maalle.

Julkinen terveydenhuolto voi hakea ennakkoluvalla annetun hoidon kustannuksiin valtion korvausta Kelasta. Kelan sivuilla on kerrottu asiasta tarkemmin.