Lääkkeet ja lääkemääräykset

Ulkomailla hankittavia lääkkeitä varten lääkkeen määrääjä voi kirjoittaa sähköisen reseptin, jonka nimi on Lääkemääräys ulkomailla ostoa varten. Virossa, Portugalissa, Kroatiassa, Puolassa ja Espanjassa voi myös käyttää sähköistä reseptiä.


Toisessa EU-maassa hankittavia lääkkeitä varten lääkäri tulostaa potilasohjeen sijaan kanta.fi-järjestelmästä paperisen lääkemääräyksen ulkomailla ostoa varten. Virossa, Portugalissa, Kroatiassa, Puolassa ja Espanjassa voi myös käyttää sähköistä reseptiä. Suomalainen sähköinen resepti alkaa vaiheittain käydä myös muissa EU-maissa.

Lääkemääräys ulkomailla ostoa varten on saatavilla kielillä suomi-englanti ja ruotsi-englanti.

Ulkomaisen lääkemääräyksen käyttäminen Suomessa

EU-mailla on käytössään erilaisia lääkemääräyslomakkeita. Lääkemääräysten ulkoasua ei ole yhdenmukaistettu. Toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä kirjoitettu lääkemääräys tulee toimittaa Suomessa, jos siinä on seuraavat tiedot:

  • potilaan sukunimi, etunimi ja syntymäaika
  • lääkemääräyksen antopäivä
  • lääkemääräyksen antaneen terveydenhuollon ammattihenkilön tiedot: sukunimi, etunimi, ammatillinen pätevyys, suorat yhteystiedot (sähköpostiosoite ja puhelinnumero tai faksi, kansainvälisellä suuntanumerolla varustettuna), työosoite (myös maa) ja allekirjoitus
  • lääkettä koskevat tiedot: lääke vaikuttavan aineen nimellä, lääkemuoto, määrä, vahvuus ja annosteluohjeet.

Apteekki voi kuitenkin oman harkintansa mukaan toimittaa lääkemääräyksen, vaikka jokin reseptin vähimmäistieto puuttuisikin. Huumausaineiksi tai psykotrooppisiksi luokiteltuja lääkkeitä sekä säilytettävää lääkemääräystä vaativaa lääkettä ei voi ostaa toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä kirjoitetulla lääkemääräyksellä.

Ulkomaisen lääkemääräyksen oikeellisuuden selvittäminen

Apteekin tulee mahdollisuuksien mukaan itse selvittää ulkomailla kirjoitetun lääkemääräyksen oikeellisuus ja aitous sekä muut lääkemääräykseen liittyvät kysymykset.

Tarvittaessa apteekki voi pyytää Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspistettä selvittämään toisessa EU-maassa toimivan terveydenhuollon henkilön ammatinharjoittamisoikeuden. Asian selvittämistä varten yhteyspiste tarvitsee tietoa lääkemääräyksen antaneesta terveydenhuollon ammattihenkilöstä (nimi, ammatillinen pätevyys, yhteystiedot, työosoite ja maa) sekä lääkettä koskevat tiedot.