Lääkkeet ja lääkemääräykset

Ulkomailla hankittavia lääkkeitä varten lääkkeen määrääjä voi kirjoittaa sähköisen reseptin, jonka nimi on Lääkemääräys ulkomailla ostoa varten.


Toisessa EU-maassa hankittavia lääkkeitä varten lääkäri tulostaa potilasohjeen sijaan kanta.fi-järjestelmästä paperisen lääkemääräyksen ulkomailla ostoa varten. Paperista reseptiä tarvitaan, koska EU-maiden välillä ei toistaiseksi ole järjestelmää lääkemääräysten sähköiseen käsittelyyn. Järjestelmää rakennetaan parhaillaan.

Lääkemääräys ulkomailla ostoa varten on saatavilla kielillä suomi-englanti ja ruotsi-englanti.

Ulkomaisen lääkemääräyksen oikeellisuuden selvittäminen

Apteekin tulee mahdollisuuksien mukaan itse selvittää ulkomailla kirjoitetun lääkemääräyksen oikeellisuus ja aitous sekä muut lääkemääräykseen liittyvät kysymykset.

Tarvittaessa apteekki voi pyytää Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspistettä selvittämään toisessa EU-maassa toimivan terveydenhuollon ammattihenkilön lääkkeenmääräämisoikeuden. Asian selvittämistä varten yhteyspiste tarvitsee tietoa lääkemääräyksen antaneesta terveydenhuollon ammattihenkilöstä (nimi, ammatillinen pätevyys, yhteystiedot, työosoite ja maa) sekä lääkettä koskevat tiedot.