Lääkkeet ja lääkemääräykset

Ulkomailla hankittavia lääkkeitä varten lääkkeen määrääjä voi kirjoittaa sähköisen reseptin, jonka nimi on Lääkemääräys ulkomailla ostoa varten. Virossa, Portugalissa ja Kroatiassa voi myös käyttää sähköistä reseptiä.


Toisessa EU-maassa hankittavia lääkkeitä varten lääkäri tulostaa potilasohjeen sijaan kanta.fi-järjestelmästä paperisen lääkemääräyksen ulkomailla ostoa varten. Virossa, Portugalissa ja Kroatiassa voi myös käyttää sähköistä reseptiä. Suomalainen sähköinen resepti alkaa vaiheittain käydä myös muissa EU-maissa.

Lääkemääräys ulkomailla ostoa varten on saatavilla kielillä suomi-englanti ja ruotsi-englanti.

Ulkomaisen lääkemääräyksen oikeellisuuden selvittäminen

Apteekin tulee mahdollisuuksien mukaan itse selvittää ulkomailla kirjoitetun lääkemääräyksen oikeellisuus ja aitous sekä muut lääkemääräykseen liittyvät kysymykset.

Tarvittaessa apteekki voi pyytää Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspistettä selvittämään toisessa EU-maassa toimivan terveydenhuollon henkilön ammatinharjoittamisoikeuden. Asian selvittämistä varten yhteyspiste tarvitsee tietoa lääkemääräyksen antaneesta terveydenhuollon ammattihenkilöstä (nimi, ammatillinen pätevyys, yhteystiedot, työosoite ja maa) sekä lääkettä koskevat tiedot.