Hoitoon ulkomaille ilman ennakkolupaa

Voit vapaasti matkustaa toiseen EU-maahan käyttämään terveyspalveluja. Sinun ei tarvitse ilmoittaa asiasta etukäteen Kelaan tai muille viranomaisille. Kela korvaa toisessa EU- ja Eta-maassa ja Sveitsissä annettua hoitoa jälkikäteen vastaavasti kuin yksityisen terveydenhuollon palveluja Suomessa.


Miten minun tulee toimia, kun lähden ulkomaille hoitoon ilman ennakkolupaa?

  1. Selvitä itse mahdollisuuksiasi saada tarvitsemaasi hoitoa toisessa maassa ja etsi sopiva hoitopaikka. Varmista, että hoitopaikka toimii asianmukaisilla luvilla kyseisessä maassa.
  2. Sovi hoidonantajan kanssa hoidon järjestelyistä.
  3. Toimita tarvittavat potilasasiakirjat hoidonantajalle ja käännätä ne tarvittaessa kielelle, jota hoidonantaja ymmärtää. Voit tulostaa tiedot Omakanta-palvelusta.
  4. Hanki lääkärin lähete, jos hoitopaikka sellaista edellyttää. Suomessa kirjoitettu englanninkielinen lähete kelpaa usein sellaisenaan EU- ja Eta-maissa ja Sveitsissä, mutta hoidonantaja voi myös edellyttää paikallisen lääkärin lähetettä.
  5. Maksa itse hoidosta aiheutuvat kustannukset ja mahdolliset muut kustannukset, kuten matkat, lääkkeet, oleskelu, tulkkaus ja saattajan kustannukset.
  6. Hae korvausta Kelasta kuuden kuukauden kuluessa maksusta.
  7. Muista, että hoito annetaan kunkin maan kansallisen lainsäädännön ja terveydenhuoltojärjestelmän mukaisesti.
  8. Potilasvahinkoihin sovelletaan hoitoa antaneen maan lakisääteistä potilasvakuutusta. Et voi saada Suomesta korvauksia ulkomailla aiheutuneeseen potilasvahinkoon vaan korvausta on haettava hoitoa antaneesta maasta. Mahdollinen lääketieteellisesti tarpeellinen jatkohoito voidaan kuitenkin antaa Suomessa.

Hakeutuminen hoitoon EU- ja Eta-maihin tai Sveitsiin

Jos asut EU- tai Eta-maassa, voit hakeutua hoitoon toiseen EU- tai Eta-maahan. Hoitoon hakeutumisella tarkoitetaan sitä, että matkustat maahan varta vasten saadaksesi hoitoa. EU-lainsäädäntö velvoittaa, että pääset hoitoon samalla tavalla kuin kohdemaan paikalliset asukkaat. Jos hoitoon on jonoa, jonotat vastaavasti kuin paikalliset asukkaat. Edellytyksenä on, että jokin EU-maa vastaa sairaanhoitosi kustannuksista.

Hoito järjestetään kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Kaikkia hoidossa olevia potilaita tulee kohdella hoidon järjestämisen suhteen yhdenvertaisesti.

Vastaat yleensä itse hoidon kustannuksista, jos hakeudut hoitoon ulkomaille

Kela korvaa jälkikäteen toisessa EU- ja Eta-maassa ja Sveitsissä annettua hoitoa samoin perustein kuin yksityisen terveydenhuollon palveluja Suomessa, jos olet varta vasten matkustanut kohdemaahan hoidon saamiseksi. Edellytyksenä on, että hoito kuuluu Suomen terveydenhuollon palveluvalikoimaan. Hoidon on siis oltava sellaista, jota annetaan Suomen julkisessa terveydenhuollossa tai josta voi saada sairausvakuutuslain mukaan Kela-korvausta. Kelan taksaluettelosta näet toimenpidekohtaiset korvausmäärät.

Voit myös hakea Kelasta hoitoon hakeutumisen ennakkolupaa. Mikäli lupa myönnetään, maksat hoidostasi paikallisen asiakasmaksun verran.