Hoitoon ulkomaille ilman ennakkolupaa

Voit hakeutua ilman ennakkolupaa hoitoon toiseen EU- tai Eta-maahan, Sveitsiin, Isoon-Britanniaan tai Pohjois-Irlantiin. Sinun ei tarvitse ilmoittaa asiasta etukäteen Kelaan tai muille viranomaisille. Maksa hoitosi ensin itse ja hae korvauksia Kelalta jälkikäteen.


Muistilista, jos lähdet ulkomaille hoitoon ilman ennakkolupaa:

  1. Etsi sopiva hoitopaikka.
  2. Sovi hoidonantajan kanssa hoidon järjestelyistä. Kysy myös hoitosi hinnoista.
  3. Toimita potilasasiakirjasi hoidon antajalle ja käännätä ne tarvittaessa.
  4. Hanki lääkärin lähete, jos hoitopaikka sellaista edellyttää. Voit tarvita lähetteen myös Kelan korvausta varten.
  5. Voit kysyä etukäteen Kelasta, millaisia korvauksia voit saada hoidosta. Hae ennakkoilmoitusta hyvissä ajoin ennen hoitoon hakeutumista.
  6. Maksa itse hoidon kustannukset ja mahdolliset muut kustannukset, kuten matkat, lääkkeet, oleskelu, tulkkaus ja saattajan kustannukset.
  7. Hae korvausta Kelasta kuuden kuukauden kuluessa maksusta.
  8. Muista, että hoito annetaan kunkin maan kansallisen lainsäädännön ja terveydenhuoltojärjestelmän mukaisesti.
  9. Potilasvahinkoihin sovelletaan hoitoa antaneen maan lakisääteistä potilasvakuutusta.

Hakeutuminen hoitoon EU- ja Eta-maihin, Sveitsiin, Isoon-Britanniaan tai Pohjois-Irlantiin

Jos asut EU- tai Eta-maassa, voit hakeutua hoitoon toiseen EU- tai Eta-maahan. Hoitoon hakeutumisella tarkoitetaan sitä, että matkustat maahan varta vasten saadaksesi hoitoa. Jos saat ulkomailla hoitoa äkillisen sairastumisen tai tapaturman takia, kyseessä ei ole hoitoon hakeutuminen. EU-lainsäädäntö velvoittaa, että pääset hoitoon samalla tavalla kuin kohdemaan paikalliset asukkaat. Sveitsin, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin terveydenhuollon palveluntuottajat voivat päättää itsenäisesti, ottavatko ne hoitoon ulkomailta tulevia asiakkaita.

Jos hoitoon on jonoa, jonotat vastaavasti kuin paikalliset asukkaat. Hoito järjestetään kunkin maan kansallisen lainsäädännön mukaisesti ja voi erota siitä, millaista hoitosi on Suomessa.

Selvitä itse mahdollisuuksiasi saada tarvitsemaasi hoitoa toisessa maassa ja sovi hoidonantajan kanssa hoidon järjestelyistä. Varmista, että hoitopaikka toimii asianmukaisilla luvilla kyseisessä maassa. Hanki lääkäriltä lähete, jos sellaista edellytetään. Suomessa kirjoitettu englanninkielinen lähete kelpaa usein sellaisenaan EU- ja Eta-maissa ja Sveitsissä, mutta hoidonantaja voi myös edellyttää paikallisen lääkärin lähetettä. Toimita tarvittavat potilasasiakirjat hoidonantajalle ja käännätä ne tarvittaessa kielelle, jota hoidonantaja ymmärtää. Voit tulostaa tiedot OmaKanta-palvelusta.

Mahdollisiin potilasvahinkoihin sovelletaan hoitoa antaneen maan lainsäädäntöä. Et voi saada Suomesta korvauksia ulkomailla aiheutuneeseen potilasvahinkoon, vaan korvausta on haettava hoitoa antaneesta maasta. Voit kuitenkin saada Suomessa lääketieteellisesti tarpeellista jatkohoitoa.

Vastaat yleensä itse hoidon kustannuksista, jos hakeudut hoitoon ulkomaille

Jos hakeudut hoitoon ilman ennakkolupaa, maksat ensin itse hoitosi kustannukset. Voit tiedustella hoidon hintoja suoraan valitsemastasi ulkomaisesta hoitopaikasta.

Voit halutessasi kysyä etukäteen Kelasta, millaisia korvauksia voit saada hoidosta. Hae ennakkoilmoitusta hyvissä ajoin ennen hoitoon hakeutumista, sillä Kela pyytää tarvittavia tietoja hyvinvointialueesi julkiselta terveydenhuollolta.

Hae korvauksia Kelasta jälkikäteen. Kela korvaa sinulle jälkikäteen toisessa EU- ja Eta-maassa, Sveitsissä sekä Isossa-Britanniassa ja Pohjois-Irlannissa annettua hoitoa enintään sen verran, mitä vastaava hoito olisi maksanut Suomessa omalla hyvinvointialueellasi. Kela kysyy tarvittavat tiedot hyvinvointialueesi terveydenhuollon yksiköstä. Korvauksen edellytyksenä on, että hoito on arvioitu lääketieteellisesti tarpeelliseksi ja annettu hoito kuuluu Suomen terveydenhuollon palveluvalikoimaan. Hoidon täytyy vastata hoitoa, jonka olisit saanut Suomen julkisessa terveydenhuollossa. Tarvitset hoitoon lähetteen, jos lähete tarvittaisiin vastaavan hoitoon Suomen julkisessa terveydenhuollossa. Voit tarvita lähetettä Kelan korvaushakemuksen liitteeksi, vaikka ulkomainen hoidonantaja ei vaatisi lähetettä. Voit myös hakea Kelasta EU-asetuksen mukaista hoitoon hakeutumisen ennakkolupaa. Jos lupa myönnetään, maksat hoidostasi paikallisen asiakasmaksun verran.