Romania

Hätätilanteissa saat apua soittamalla numeroon 112.


Hoitoon pääsy

Saat lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa eurooppalaisella sairaanhoitokortilla (European Health Insurance Card, EHIC), kun oleskelet tilapäisesti Romaniassa. Lääketieteellisesti välttämätön hoito tarkoittaa sellaista hoitoa, joka ei voi odottaa kotiinpaluutasi. Voit tarvita tällaista hoitoa akuutin sairastumisen tai onnettomuuden seurauksena. Voit saada hoitoa myös raskauteen, synnytykseen tai krooniseen sairauteen liittyen. Hoidon tarpeen täytyy ilmetä oleskelusi aikana. Jos sairautesi edellyttää säännöllistä hoitoa tilapäisen ulkomailla oleskelusi aikana, ole etukäteen yhteydessä ulkomaiseen hoidonantajaan ja sovi hoidon järjestämisestä. Hoitoja, jotka edellyttävät etukäteen sopimista, ovat esimerkiksi dialyysihoito, happiterapia, erityinen astmahoito ja kemoterapia sekä kroonisiin autoimmuunisairauksiin liittyvä sydämen ultraäänitutkimus.

Saat eurooppalaisella sairaanhoitokortilla hoitoa samalla tavalla  ja samaan hintaan kuin paikalliset asukkaat. Itse kortin lisäksi sinun kannattaa pitää mukana myös paperikopioita kortista. Jos sinulla ei ole eurooppalaista sairaanhoitokorttia tai sitä ei jostain syystä hyväksytä, joudut maksamaan hoidon kustannukset itse. Voit tällöin hakea korvausta jälkikäteen Kelasta.

Romaniassa on myös yksityisiä terveyspalveluja. Et voi saada korvausta hoidosta, jos hoidon tuottajalla ei ole sopimusta sairauskassan kanssa. Tällöin maksat hoidon kulut itse.

Äkillinen sairastuminen

Lääkäri

Hakeudu yleislääkärille tai erikoislääkärille, jolla on sopimus sairauskassan kanssa. Näytä vastaanotossa eurooppalainen sairaanhoitokorttisi ja henkilötodistuksesi. Perusterveydenhoitoon kuuluvat palvelut ovat maksuttomia, mutta muista palveluista maksat omavastuuosuuden.

Hammaslääkäri

Voit saada hoitoa hammaslääkäreiltä, joilla on sopimus sairauskassan kanssa. Tällaiselta hammaslääkäriltä voit saada tiettyjä perustason hoitoja ilmaiseksi. Muista hoidoista sinun pitää maksaa itse. Kiireellinen hoito on ilmaista. Hammashoito on ilmaista myös alle 18-vuotiaille, kun hammaslääkärillä on sopimus sairauskassan kanssa.

Lääkkeet

Kun haet lääkkeitä apteekista, sinun täytyy esittää resepti. Jos joudut maksamaan reseptilääkkeen kokonaan tai osittain itse, voit hakea Kelasta korvausta kuluista Suomeen palatessasi. Korvauksen määrä on määritelty lääkeluettelossa, jossa lääkkeet on jaettu neljään eri ryhmään korvausmäärän mukaan. Löydät tarkempaa tietoa lääkkeiden korvauksista Euroopan komission sivuilta.

Alle 18-vuotiaat lapset, 18-26-vuotiaat opiskelijat ja harjoittelijat (apprentices) sekä raskaana olevat naiset saavat tietyt reseptilääkkeet ilmaiseksi.

Reseptin voimassaoloaika riippuu siitä, mitä varten lääke on määrätty. Resepti on voimassa

  • enintään 48 tuntia akuuttien sairauksien lääkkeitä varten
  • enintään 30 päivää kroonisten sairauksien lääkkeitä varten.

Kun potilas kotiutetaan sairaalajakson jälkeen, lääkäri voi kirjoittaa potilaalle lääkereseptin maksimissaan kuukaudeksi. Lääkäri voi kuitenkin lausunnollaan pidentää reseptin voimassaoloa enintään kolmeen kuukauteen, jos hän näkee sen tarpeelliseksi.

Sairaalahoito

Hätätapauksessa voit mennä suoraan sairaalaan. Varmista, että sairaalalla on sopimus sairauskassan kanssa. Näytä sairaalassa eurooppalainen sairaanhoitokorttisi ja henkilötodistuksesi. Sairaalahoidosta ja joistakin palveluista (muun muassa laboratoriokokeet, kuvantamispalvelut) maksat omavastuuosuuden. Jos haluat sairaalassa lisäpalveluja, kuten isomman huoneen, maksat kulut itse.

Maakunnalliset ambulanssipalvelut järjestävät ambulanssipalvelut Romaniassa. Ambulanssipalvelut ovat Romaniassa maksuttomia. Lentoambulanssipalveluita on mahdollista saada vain Romanian maarajojen sisällä äärimmäisissä hätätilanteissa, kuten vakavissa liikenneonnettomuuksissa, kriittisesti sairaiden potilaiden kohdalla tai muissa akuuteissa tilanteissa. Lentoambulanssia voidaan käyttää myös kriittisissä tapauksissa, joissa sairaala ei voi tarjota tarvittavia tutkimuksia tai hoitoa.

Lue lisää äkillisestä sairastumisesta Euroopassa.

Lue lisää ulkomailla annetun hoidon korvauksista.

Hyödyllisiä sivustoja

Jos haluat matkustaa Romaniaan käyttääksesi siellä terveydenhuoltopalveluja, sinun kannattaa lukea sivuiltamme yleistietoa hoitoon hakeutumisesta ulkomaille. Jos sinulla on kysyttävää Romanian terveydenhuollosta, ole yhteydessä Romanian kansalliseen yhteyspisteeseen.

Hoidon laatu ja turvallisuus

Potilasvahingon sattuessa noudatetaan aina hoitoa antavan maan lainsäädäntöä ja potilasvakuutuksia. Jos olet tyytymätön saamaasi hoitoon, pyri ensisijaisesti selvittämään asia sinua hoitaneen tahon kanssa. Jos haluat tehdä valituksen, Romanian kansallinen yhteyspiste voi auttaa sinua löytämään oikean viranomaisen.

Terveydenhuoltojärjestelmä

Romanian terveydenhuoltojärjestelmä on julkinen. Romanian terveysministeriö johtaa ja valvoo julkista terveydenhuoltoa. Sairausvakuutuksen ottaminen on pakollista. Kansallinen sairausvakuutuslaitos (Casa Nationala de Asigurări de Sănătate, CNAS) toimii valtakunnallisella tasolla ja koordinoi 43 sairauskassan toimintaa.