Korvaus ulkomailta ostetuista lääkkeistä

Kela korvaa ulkomailla ostettujen lääkkeiden kustannuksia. Voit saada korvauksia ulkomailta ostetuista lääkkeistä, jos olet sairausvakuutettu Suomessa, sinulla on kotikunta Suomessa tai jos kuulut Suomen sairaanhoidon kustannusvastuulle. Korvauksen edellytyksenä on, että vastaava lääke on Suomessa korvattava.


Ulkomailla aiheutuneita lääkekustannuksia voidaan korvata myös henkilölle, joka ei asu Suomessa, mutta joka on työntekonsa perusteella sairausvakuutettu Suomessa. Suomessa työskentelevän henkilön toisessa EU-maassa asuva perheenjäsen voi myös olla oikeutettu korvauksiin.

EU- tai Eta-maassa, Isossa-Britanniassa tai Sveitsissä ostetut lääkkeet

Jos ostat Suomessa kirjoitetulla reseptillä lääkkeitä toisesta EU-, Eta-maasta tai Sveitsistä, maksat itse lääkkeistä aiheutuvat kustannukset. Voit hakea lääkkeistä korvauksia Kelalta jälkikäteen. Korvauksen edellytyksenä on, että vastaava lääke on Suomessa korvattavaa.

Jos saat lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa toisessa EU- tai Eta-maassa, Isossa-Britanniassa tai Sveitsissä tilapäisen oleskelusi aikana, saat myös lääkkeet eurooppalaisella sairaanhoitokortilla samalla tavalla kuin maassa asuvat. Jos kuitenkin maksat itse lääkkeistä aiheutuvat kustannukset, voit hakea korvausta Kelasta tai kyseisen maan sairausvakuutuslaitoksesta.

Jos haet lääkeostoihin korvauksia jälkikäteen Kelasta, voit valita korvauksen perusteeksi joko Suomen lainsäädännön tai hoitoa antaneen maan lainsäädännön mukaisen korvauksen. Jos sairastuit äkillisesti Pohjoismaissa, korvaus maksetaan aina hoitoa antaneen maan lainsäädännön mukaan.

Jos olet varta vasten hakeutunut hoitoon toiseen EU- tai Eta-maahan tai Sveitsiin ilman Kelan myöntämää ennakkolupaa, sinun on itse maksettava hoito- ja lääkekustannukset täysimääräisesti. Näihin kustannuksiin voit saada sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen jälkikäteen Kelasta. Käytännössä voit saada enintään saman korvauksen, jonka saisit vastaavasta lääkkeestä Suomessa.

Jos Kela on myöntänyt sinulle ennakkoluvan toisessa EU- tai Eta-maassa, Isossa-Britanniassa tai Sveitsissä annettavaa hoitoa varten, et yleensä joudu maksamaan hoidon yhteydessä annettavan lääkehoidon kustannuksia itse.

  • Jos kuitenkin maksat sekä hoito- että lääkekustannukset itse, Kela korvaa kustannuksia enintään sen määrän, joka vastaavasta hoidosta olisi aiheutunut kotikuntasi mukaisessa julkisessa terveydenhuollossa.
  • Jos sinulle on myönnetty ennakkolupa ja olet maksanut itse vain lääkekustannuksia, korvausta maksetaan sairausvakuutuslain perusteella samalla tavalla kuin jos olisit ostanut vastaavia lääkkeitä apteekista Suomessa.

Muissa maissa ostetut lääkkeet

Kela korvaa EU- ja Eta-maiden ja Sveitsin ulkopuolella aiheutuneita lääkekustannuksia vain silloin, jos olet sairastunut äkillisesti tai jos olet tarvinnut hoitoa pitkäaikaissairauden tai raskauden tai synnytyksen vuoksi.

Lääkekustannuksia ei korvata, jos olet varta vasten hakeutunut hoitoon muualle kuin EU- tai Eta-maahan tai Sveitsiin.